DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Verkeerskundige 32 u/w

Standplaats: Ridderkerk
Duur: 10-5-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: max. 2x (voor bepaalde tijd) en een max. inhuurtermijn van 18 maanden
Reageren voor: 26 april 2021

Werkzaamheden voor gevraagde inhuur:
De afdeling Regie en Assetmanagent is o.a. verantwoordelijk voor de vertaling van beleid naar tactische maatregelen die leiden tot uitvoeringsmaatregelen voor projecten, onderhoud en bedrijfsvoering. De afdeling behartigt de belangen van de primaire programma's. Assetmanagement heeft de functie bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen en risicokaders concreet te vertalen naar tactische maatregelen. Dit gebeurt op basis van plannen en voorstellen aan de assetowner (directie). Die kunnen gaan over noodzakelijke aanpassingen aan de assets, gewijzigde instandhouding- en bedrijfsvoeringconcepten. Het assetmanagement vertaalt strategische doelstellingen naar operationeel beleid en geeft tactische kaders daarbij rekening houdend met het spanningsveld tussen prestatie, risico en kosten. Assetmanagement is regievoering op het sluiten van de PDCA-cyclus op. Dit houdt in monitoring, analyseren, adviseren, evalueren en bijsturen m.b.t. geleverde prestaties van de assets (afgestemd op de tactische kaders).

De gevraagde functie is gepositioneerd binnen het Assetteam wegen
• Je levert integrale en onderbouwde adviezen t.a.v. te nemen maatregelen op het gebied van verkeer
• Je stelt in samenspraak op en bewaakt de koppeling tussen gestelde (verkeers)doelen en de te realiseren/borgen functies met bijbehorende prestaties
• Je monitort op basis van verkeersgegevens de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in relatie tot de gestelde doelen, nu en naar de toekomst
• Je beoordeelt plannen van derden op de consequenties op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid
• Je inventariseert knelpunten en benoemt quick wins in relatie tot het Duurzaam Veilig inrichten van het wegenareaal van het waterschap
• Je ondersteunt en adviseert bij de doorontwikkeling van het wegenbeleid van WSHD
• Je levert input voor het opstellen van (meer)jaren (investerings)plannen

Eisen
- Kandidaat dient bij voorkeur per 10 mei 2021 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer de kandidaat beschikbaar is. Exacte Startdatum in overleg met opdrachtgever.
- Kandidaat heeft aantoonbaar HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur een verkeerskundige achtergrond)
- Opleidingsniveau is duidelijk terug te vinden in het CV en indien nodig zijn kopieën van diploma's beschikbaar.
- Kandidaat heeft minimaal rijbewijs B
- Het cv is opgesteld in de Nederlandse taal en is niet groter dan 5 A4's.
- U dient 2 referenties in te dienen. Met het invullen van deze referenties geeft u WSHD het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten.

Wensen
- Kandidaat heeft minimaal drie tot vijf jaar relevante werkervaring. De werkervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het CV maar verwijzing naar CV levert geen score op! Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties
- Geef aan hoe op basis van opgedane kennis en ervaring de opdracht bij het waterschap uitgevoerd wordt. Ga in op onder meer:
Verkeerskunde
Wegbeheer
Assetmanagement
Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
- Geef aan wat uw motivatie is voor het vervullen van de functie bij Waterschap Hollandse Delta.
- Geef een beschrijving waaruit blijkt dat kandidaat een positieve en kritische werkhouding heeft, eigenaarschap toont, verantwoording neemt, pro-actief is, oog heeft voor plannen en organiseren en mensen met elkaar wil verbinden en inspireren tot het veranderen van hun werkwijzen en het verbeteren van hun prestaties.

Er worden maximaal drie kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk vrijdag 30 april 2021 12.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op di 4 mei 2021, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist