DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Landschapsarchitect 32 u/w

Standplaats: Weesperplein, 8, 1018XA, AMSTERDAM
Duur: 17-05-2021 t/m 17-05-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 22 april 2021

Functieomschrijving
Voor ons team Ontwerp Publieke Ruimte (OPR) Groen zijn wij op zoek naar een landschapsarchitect die zowel de middenschaal beheerst als over diepgaande beplantingskennis beschikt en ervaring heeft met het maken van beplantingsplannen. De vergroeningsopgave waar we in Amsterdam voor staan, brengt grote uitdagingen met zich mee. De landschapsarchitect gaat aan de slag op verschillende projecten.

Advies en beplantingsontwerp Groenloket en Groenteam Zuidas Binnen R&D heeft de Expertisetafel Beplanting recent een intern Groenloket gelanceerd waar collega's van R&D terecht kunnen met vragen over groen en beplanting. Naast algemene vragen over groen kunnen zij er ook terecht om een specifiek beplantingsplan te laten maken, ofwel advies te krijgen op een gemaakt beplantingsplan of ontwerp. Jouw rol behelst het feedback geven op beplantingsplannen, beplantingsontwerpen maken of naar de juiste persoon doorverwijzen. Op de Zuidas ben je onderdeel van het Groenteam en daarbij hou je je bezig met de uitwerking van het Groenplan Zuidas.Je adviseert als groenadviseur projecten bij de uitwerking van hun groenplannen.

Organisatie Leer-werktraject Beplanting In het Leer-werktraject Beplanting worden R&D collega's opgeleid en voorzien van kennis over groen, beplanting en de toepassing daarvan. Ze passen de opgedane kennis meteen in de praktijk van de projecten waar ze aan werken. Om invulling te geven aan het Leer-werktraject Beplanting zal er een curriculum over beplanting in de stad moeten worden ingericht. Hieronder valt ook het coachen en begeleiden van de cursisten, het voorbereiden van lesstof, de organisatie van excursies en de inzet van externe sprekers. Omdat samenwerken in de gehele keten van ontwerp, aanleg en beheer essentieel is, moeten ook IB, V&OR en Stadswerken goed gevonden worden en geïntegreerd worden in het Leer-werktraject Beplanting.

Ontwerpend onderzoek - Flevopark, Buikslotermeerplein De landschapsarchitect zal onderdeel uitmaken van verschillende teams die zich bezig houden met het ontwerpend onderzoek van een bestaand park en plein in de stad. Deze plekken zijn toe aan herinrichting als gevolg van veranderend gebruik en grotere gebruiksdruk. Ook is er een vergroeningsopgave. Uitgangspunt is brononderzoek dat in kaart brengt wat er reeds gedaan is en wat er aanvullend nodig is, waaronder: de beheerkwaliteit van het groen, grijs en elementen, waterhuishouding en bodem, gebruik, inventarisatie van flora & fauna en zowel stedenbouwkundig als cultuurhistorisch onderzoek. Hieruit volgt een visie op de transformatieopgave die wordt geformuleerd in woord en beeld. Realisatie - Schegpark Begeleiden van de voorbereiding van de eerste fase van de uitvoering van het Schegpark. Meekijken en adviseren bij maken van bestek, controleren bestekstekeningen en aanbesteding aan de aannemer. Beoordelen van monsters van materialen, waaronder natuursteen, adviseren bij beplanting en uitzoeken bomen bij de kweker.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen:
- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.
- De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
- De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende afgeronde Wo-opleiding Landschapsarchitectuur aan de TU Delft, WUR of Academie van Bouwkunst.
- Geef in maximaal 1 pagina aan waarom u de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht.
- De aangeboden kandidaat heeft diepgaande kennis van groen en beplanting in stedelijk gebied en ervaring met het maken van beplantingsplannen.
- De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar werkervaring in het werkveld, waaronder minimaal 2 jaar bij een gemeente.
-De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het werken aan toonaangevende grootstedelijke projecten.

Wensen:
- De aangeboden kandidaat heeft een vooropleiding Larenstein.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van de stad Amsterdam en de ambtelijke organisatie.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van het Handboek Groen (Puccini) en de vaardigheden om deze richtlijnen toe te passen.
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van de (groen)opgave waarvoor de stad opgesteld staat en wat dat vraagt van de samenwerking in de keten.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare organisatorische kwaliteiten, en heeft ervaring met het opzetten van interne initiatieven en het uitbouwen daarvan.

CV eis:
Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4'tjes groot.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist