Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medewerker magazijn

De Medewerker Magazijn assisteert bij alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden binnen in en buiten het magazijn.

 • Verzorgt mede het verzamelen en klaarzetten van materialen op basis van werkorders;
 • Verzorgt mede de uitgifte en inname van materialen;
 • Laadt en lost materialen van leveranciers en verzorgt de eerste kwaliteits-/kwantiteitscontrole en de registratie;
 • Verzorgt mede de opslag in het magazijn;
 • Behandelt en controleert mede retourgoederen;
 • Verzorgt afvoer van goederen en de scheiding van afvalstromen;
 • Verricht periodieke tellingen;
 • Verrichten montage- en onderhoudswerkzaamheden;
 • Verricht herstel-/reparatiewerkzaamheden aan retourgoederen;
 • Verricht kleine onderhoudswerkzaamheden in- en om het magazijn;
 • Houdt het magazijn en de omliggende terreinen schoon;
 • Regelt de afvoer van de afvalstromen.
Wij vragen Ingeklapt
 • VMBO-werk- en denk­ni­veau;
 • Eni­ge er­va­ring bin­nen het aan­ge­ge­ven werk­veld met name ma­ga­zijn­werk­zaam­he­den, voor­raad­be­heer en ba­lie/​uit­gif­te werk­zaam­he­den;
 • Ken­nis van de in ge­bruik zijn­de di­gi­ta­le ad­mi­ni­stra­tie­ve sys­te­men;
 • Aan­vul­len­de cur­sus­sen en trai­nin­gen op het ge­bied van ma­ga­zijn be­heer;
 • De Me­de­wer­ker Ma­ga­zijn is flexi­bel en niet lo­ca­tie ge­bon­den;
 • De be­reid­heid tot het wer­ken in roos­ter/​ca­la­mi­tei­ten dien­sten (week­end/​avond/​feest­da­gen);
Competenties Ingeklapt
 • Plan­nen
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn
 • Klant­ge­richt­heid
 • Sa­men­wer­ken
 • Stress­be­sten­dig
 • Ver­ant­woor­de­lijk­heid
Wij bieden Ingeklapt
 • Een ar­beids­over­een­komst voor de duur van 1 jaar met de mo­ge­lijk­heid op een vast con­tract.
 • Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 1.762,- en maxi­maal € 2.627,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 4) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Wer­ken in een di­ver­se stad met goe­de be­reik­ba­re lo­ca­ties in Am­ster­dam en de kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, o.a. op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van jouw jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen. Voor een over­zicht van alle ove­ri­ge ar­beids­voor­waar­den, klik hier.
De organisatie Ingeklapt

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Medewerkers van de directie Stadwerken werken voor de prachtige stad Amsterdam. Zij beheren de openbare ruimte, maken het schoon, houden het veilig, ze verzorgen het groen, onderhouden de bruggen en repareren de straten. Dat doen ze elke dag met ruim 1200 collega’s. Vakmensen.
De meeste collega’s werken buiten op de pleinen, in de parken en in de straten van Amsterdam. Om het werk op straat goed te kunnen doen, werken andere collega’s achter de schermen aan ondersteuning, planning, samenwerking, materiaal en systemen.

De afdeling Logistiek verzorgt alle logistieke vraagstukken van de directie Stadswerken. De afdeling Logistiek is er verantwoordelijk voor dat materiaal en materieel op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar is voor het primaire proces. Logistiek draagt hierbij zorg voor de inkoop, het contractmanagement en het beheer en de opslag van het noodzakelijke materiaal en materieel. Verder verzorgt de afdeling logistiek ook het wagenparkbeheer (Fleetmanagement) voor Stadswerken. Het magazijn en werfbeheer wordt op locatie georganiseerd. De afdeling Logistiek bestaat uit 5 teams: Fleetmanagement, Inkoop en Contractmanagement, en 3 teams Locatiebeheer op verschillende locaties.

Sollicitatieprocedure Ingeklapt

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 28 april 2021 via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.


Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
36
Dienstverband:
fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

Vmbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.627,-
Contract:
Fulltime