1 of 2x Senior Infra Engineer Windows / Signing 24-32 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 26-04-2021 t/m 21-06-2021
Optie tot verlenging: N.V.T.
Reageren voor: 14 april 2021

Opdracht omschrijving
Omschrijving Kadaster IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig "Taco" sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team KSS is op zoek naar een senior infra engineer Windows / Signing. Gezien de eisen voor infra / signing kennis mogen ook twee kandidaten worden aangeboden die aantoonbaar gewend zijn om als team te acteren, dan wel succesvol in infrastructuur DevOps teams hebben geacteerd.

Voor het project Kadaster Signing Service is het DevOps team in de afronding van de ontwikkeling van de nieuwe Signing Service van het Kadaster. Momenteel is extra ondersteuning nodig van een senior infra engineer om de Windows omgevingen op te leveren voor beheer. Het beheer zal starten bij de afronding van het project.

Opdrachtomschrijving
Het samen met de specialisten van het Kadaster analyseren van de configuratie en beheeraspecten voor de Signing infrastructuur en de plaat in het netwerk. Het doorvoeren van de noodzakelijke updates en configuratie instellingen gericht op een beheerbare infrastructuur en het voldoen aan de security-, capaciteits- en performance eisen.

Belangrijkste technieken, methoden en tools
Windows 2012 server / VMWare zowel voor inrichting, security en performance;
kennis van netwerk protocollen en configuratie (firewall, Proxy, etc.) in de connectie van de Windowsservers met het Kadaster en de ketenpartners;
kennis van PKI, EIdAS, tokens, smartcards, encryptie protocollen, authenticatie en signing;
bij voorkeur kennis van ADSS servers en Signing Hubs
kennis van het beheer van Windows en de daarvoor benodigde server inrichting en tooling.

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn
Het ondersteunen van het DevOPs team bij het inrichten van het planmatig beheer van de KSS infrastructuur;
Het ondersteunen bij en duiden van de diverse uitkomsten van keten-, performance- en capaciteitstesten resulterend in voorstellen voor het oplossen van issues of het flexibelere omgaan met grote aantallen transactie;
Het opleveren van de KSS infrastructuur voor beheer door het DevOps team.

Taken
Het pro actief opstellen en uitvoeren van verbetervoorstellen;
Optreden als sparringpartner voor de specialisten van het kadaster en de leverancier op het gebied van Signing services.

Uren per week
24-32 (verdeeld over 2 personen toegestaan). Indien twee kandidaten beschikbaar worden gesteld, dan dienen de uren verdeeld te worden.

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat. De kandidaat heeft:
- Kunnen acteren op HBO niveau op basis van opleiding of ervaring;
- Minimaal 5 jaar ervaring met beheer en configuratie van Windows 2012 servers, zowel fysiek als VMWare;
- Minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van servers in een netwerk infrastructuur en het oplossen van problemen met Proxy's en Firewall's;
- Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
- Door de kandidaat zélf geschreven motivatie.
- Cv is maximaal 3 pagina's A4

Gunningscriteria
- U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). 40%
- beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). 30%
- U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). 30%

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
- Resultaatgericht;
- Helicopterview;
- In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;
- Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
- Klantgericht;
- Proactief en initiatiefrijk;
- Teamspeler;
- Analytisch vermogen.

Competenties te toetsen in interviewfase
Het verificatiegesprek betreft een toetsing van de ingediende offerte. Waarbij de nadruk ligt op de eisen en de kwalitatieve gunningscriteria. De verificatiegesprekken zullen bij voorkeur plaatsvinden op 20 april via Teams. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Mandy Blokhuis
085-0201022
mandy.blokhuis@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer