DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Functioneel Beheerder (9) 36 u/w

Standplaats: Leidschendam
Duur: 3 maanden, start 1-4-2021
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Reageren voor: 23 maart 2021

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk "Beste werkgever" op.

Afdeling
Het Klant Contact Centrum (KCC) vormt voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Leidschendam-Voorburg de toegang tot de producten van de overheid. De afdeling is regisseur van de vraag en beheert de basisregistraties. De kernwoorden voor KCC zijn klantgericht, betrouwbaar en transparant. Binnen het KCC werken wij volgens het principe van hostmanship: wij behandelen de klant zoals de klant graag behandeld wil worden en wij werken aan een mensgerichte dienstverlening. De afdeling KCC bestaat uit 4 teams namelijk, Eerstelijns, Vergunningen, Basisregistraties en Kwaliteit en Organisatie.

Opdracht
Als functioneel beheerder ben je onderdeel van het team Functioneel Beheer dat bestaat uit 16 medewerkers. Het is onze missie om al onze belanghebbenden optimaal, zelfstandig en laagdrempelig te kunnen laten werken met onze ICT-producten en diensten.

Het beheer verloopt via een twee-lijnen constructie waar de eerste lijn zich bezighoudt met service requests en incidents en de tweede lijn houdt zich bezig met problems en changes. Als functioneel beheerder ben je samen met je andere collega's van functioneel beheer inzetbaar voor beide lijnen. De tweede lijn is opgezet in 3 domeinen: Ruimtelijk, Sociaal en Dienstverlening.

Je ondersteunt bij het beheer van diverse applicaties in de tweede lijn binnen het domein Sociaal. Enkele applicaties die je zal beheren zijn: Suites voor het Sociaal Domein, Exxellence Suite (KCS), Suite voor Sociale Regie, CAReL, MDU. Hierbij is kennis van SQL, Cognos-rapportages en berichtenverkeer 3.0 (iJw/iWmo) aanbevolen. Begrip van de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet is raadzaam.

Je acteert als intermediair tussen gebruikers, automatiseringsdeskundigen en leveranciers, en houd de regie in handen. Verder fungeer je als klankbord voor collega's binnen het beheer en je helpt mee bij diverse projecten vanuit de verschillende afdeling(en) of vanuit de ontwikkelingsroadmap van onze organisatie. Je werkt daarbij soms nauw samenwerken met informatiemanagers bij het vormgeven van de functionele wens omtrent een change of applicatie.

De algemene werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Afhandelen van incidenten, changes, problems en service requests;
Begeleiden, instrueren en adviseren van gebruikers en vakafdelingen;
Ondersteuning bieden bij implementatie en updates van applicaties;
Inrichten en beheren van applicaties;
Maken van overzichten, query's en managementrapportages;
Het schrijven van gebruikers- en beheerdershandleidingen;
Je communiceert duidelijk en transparant richting je klanten en je leveranciers;
Door je zorgzame en vriendelijke dienstverlening zorg je ervoor dat problemen en incidenten op een professionele, creatieve worden opgelost;
Je blijft rustig op hectische momenten, zoals het halen van belangrijke deadlines.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Je bent beschikbaar voor 36 uur per week (Gemiddeld 1 keer per maand enkele uren in het weekend);
2. Aantoonbare werkervaring met het functioneel beheer van diverse applicaties bij een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten)
4. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring bij een gemeente in de afgelopen 3 jaar (20 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder in de afgelopen 3 jaar (25 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met SQL, Cognos-rapportages en berichtenverkeer 3.0 (duidelijk weergegeven in het cv) (10 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met Topdesk (10 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met functioneel beheer van de volgende applicaties: Suites voor het Sociaal Domein, Exxellence Suite (KCS), Suite voor Sociale Regie, CAReL en MDU:
a. Aantoonbare werkervaring met alle 5 de applicaties (20 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 4 van de 5 applicaties (15 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met 3 van de 5 applicaties (10 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met minder dan 3 applicaties (0 punten)

Competenties
Stressbestendigheid
Je blijft onder tijdsdruk, hoge werkdruk en bemoeilijkende omstandigheden adequaat functioneren (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling).
Analytisch vermogen
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.
Klantgerichtheid
Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen.
Daarnaast speelt je in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.
Mondelinge communicatie
Het maken van ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk en je weet aan te sluiten bij het publiek.
Kwaliteitsgerichtheid
Je bent je er bewust van dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Je legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 29 maart 2021 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 maart 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. Het gesprek vind plaats via Teams.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist