Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Polikliniek

Solliciteer op de website van de werkgever

Voor deze vacature zoeken wij een gepassioneerde Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

Ben jij Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, die openstaat voor een interessante regierol binnen een polikliniek?

Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met overwicht en overtuigingskracht, die in staat is voor de cliënt het verschil te maken. In deze rol ontferm jij je over clienten die vaak in crisis op het spreekuur verschijnen. Cliënten met een angststoornis en/of persoonlijkheidsproblematiek. Door uitleg, geduld en aandacht geef je de clienten houvast. 

Jij hebt ervaring in de curatieve GGZ en je bent vaardig in het opbouwen van een (kortdurige) relatie met mensen met complexe psychiatrische problematiek. De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige werkt tijdens kantooruren en in diensten, binnen een team van psychiater, BIG-geregistreerde psychologen, maatschappelijk werkers en verpleegkundig specialisten.

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige is verantwoordelijk voor:

  • Eerste analyse van de hulpvraag en eerste activering en inzet van behandeling;
  • Behandeling en begeleiding van cliënten binnen het multidisciplinaire team;
  • Het regisseren van de volgende stappen en vervolgafspraken;  
  • Contacten onderhouden met verschillende relevante ketenpartners. 

Over de werkgever

De opdrachtgever is een vooruitstrevende GGZ instelling met meerdere zorglijnen. Kernwoorden zijn: regionale functie, korte lijnen, volop ruimte voor ontwikkeling. Het therapeutisch milieu is ingericht volgens de herstelvisie. Landelijke speerpunten die betrekking hebben op dwang en drang zijn ook de speerpunten van onze client.

De bestaande cultuur van behandelen in de geestelijke gezondheidszorg is klaar voor herziening. Steeds meer komt het inzicht dat GGZ-professionals die zich aanspreekbaar en toerekenbaar opstellen tegenover patiënten ook betere resultaten boeken.

Mede door de verbinding met academische centra in de regio is er een sterk opleidingsklimaat en een cultuur gericht op verbetering en vernieuwing. Deze vernieuwing wordt deels ook ingegeven door veranderende organisatiesstructuren. Het heeft tot gevolg gehad dat er een IHT team is gestart, dat de High & Intensive Care is heringericht, alsmede de polikliniek. Al deze veranderigen dragen ertoe bij dat de organisatie van onze relatie klaar is voor de toekomst.

Het bruto maandsalaris conform CAO GGZ, FWG 55. 
Functie voor 32 uur per week, eventueel 24 uur per week.   

Vaardigheden

Je beschikt over:Bij voorkeur relevante werkervaring, bijvoorbeeld in de bemoeizorg, psychiatrie, verslavingszorg of ambulante zorgverlening;Een Post-HBO opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige;Affiniteit met de doelgroep met angststoornissen en/of persoonlijkheidsproblematiek; Uitmuntende communicatieve vaardigheden en overwicht.
  • Liefst HBO niveau
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend