Senior Wabo-vergunningverlener

Solliciteer op de website van de werkgever

Uren per week: 36

Duur: 6 maanden

Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden

Solliciteren kan tot en met: 28 mei 2020

Axiflex zoekt voor de gemeente Zoetermeer een ervaren Wabo-vergunningverlener.

De afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’.

De reorganisatie van de afdeling VVH is vrijwel afgerond. De nieuwe afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid.

De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Werkzaamheden:
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

 1. Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van complexe omgevingsvergunningen voor:
  • bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
  • tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
  • overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.
 2. Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
  • regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
  • controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
  • toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
  • het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
  • het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
  • opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester et cetera);
  • het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid et cetera) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
  • organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
  • waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.
 3. Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
  • verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
  • beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.
Uren:
36
Dienstverband:
tijdelijk werk
Type vacature:
Detachering

Vaardigheden

Functie-eisen
Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever, dan wel zal je met het aangaan van deze opdracht niet uitkomen op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden.
 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding op het gebied van Bouwkunde.
 • Je hebt een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1 en 2.
  Je hebt kennis van Bouwbesluit 2012, Bouwveiligheid en Handhaving.
 • Je hebt een afgeronde aanvullende cursus bouwbesluit of bouwverordening.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als senior medewerker vergunningsverlening in de afgelopen 6 jaar.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met Squit XO.
 • Je vermeldt minimaal twee relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer).

Benodigde competenties:

 • Oplossingsgericht;
 • Zelfstandig;
 • Organiserend vermogen;
 • Bewust risico gestuurd werken;
 • Omgevingsbewust;
 • Politiek sensitief;
 • Daadkrachtig;
 • Flexibel;
 • Onder druk kunnen presteren;
 • Teamspeler.

Opleiding

Je hebt minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding op het gebied van Bouwkunde.

Wat wij bieden

Salaris:
€ 0,01 per maand
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later