Beleidsontwikkelaar Schuldhulpverlening en Wmo

Solliciteer op de website van de werkgever

Start: z.s.m.

Periode: vier maanden

Optie tot verlenging: mogelijk maar nog niet bekend

Uren per week: 12

Solliciteren kan tot en met: 11 mei 2020

Achtergrond

Dit jaar ontwikkelt gemeente Leidschendam-Voorburg nieuw beleid op zowel het dossier schuldhulpverlening als op het dossier Wmo maatwerkvoorzieningen (Huishoudelijke ondersteuning en Begeleiding). Door de coronacrisis wordt echter ook acute inzet gevraagd in de gemeentelijke crisisorganisatie op deze onderwerpen. Daardoor dreigt de kwaliteit en de tijdigheid van de beleidsontwikkeling op deze dossiers in de knel te komen. Dat is niet wenselijk en zeker nu niet, aangezien de verwachting is dat de coronacrisis ook op lange termijn effecten zal hebben op deze dossiers waarvoor een gedegen beleidsontwikkeling juist nu van belang is. Daarom zoeken we tijdelijk versterking om de werkzaamheden op deze dossiers in de crisisorganisatie over te kunnen nemen, zodat de beleidsontwikkelaar zich kan (blijven) focussen op de beleidsontwikkeling voor de langere termijn op deze dossiers.

Functieomschrijving

Jouw opdracht behelst het uitvoeren van voorkomende beleidsmatige werkzaamheden in de gemeentelijke crisisorganisatie op de dossiers schuldhulpverlening, Wmo begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Het gaat daarbij in elk geval om:

 • Deelname aan (de overlegstructuur) van de ‘kolommen’ Zorg en Werk & Inkomen van de gemeentelijke crisisorganisatie (team Publieke Zorg);
 • Uitvoeren van beleidsmatige acties vanuit team Publieke Zorg op de dossiers Schuldhulpverlening, Wmo begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning. Dit kan o.a. gaan om bestuurlijke advisering en het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming, het implementeren van beleidsmaatregelen en overleg met collega’s en externe partijen;
 • Actief verzamelen van lokale en regionale signalen en ontwikkelingen op de drie dossiers en deze inbrengen in het team Publieke Zorg en / of doorgeven aan de beleidsmedewerker als input voor de lange termijn beleidsontwikkeling;
 • Eventuele nieuwe acties oppakken die uit deze signalen en ontwikkelingen voortkomen;
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de monitoring van de effecten van de coronacrisis en de genomen (steun)maatregelen op deze dossiers.

Je werkt nauw samen met de uitvoerende afdeling en de andere collega’s in het team publieke zorg, waar de werkzaamheden gericht op acute ondersteuning van inwoners als gevolg van de coronacrisis zijn ondergebracht. Ook onderhoudt je pro-actief contact met de beleidsmedewerker die bezig is het nieuwe beleidsplan voor schuldhulpverlening op te stellen en die zich bezig houdt met de doorontwikkeling van Wmo Begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning, om haar te voorzien van relevante input vanuit de actualiteit.

Uren:
12
Dienstverband:
parttime
Type vacature:
Detachering

Vaardigheden

Let op! Als je niet aan de eisen voldoet, dan heeft reageren helaas geen zin. Uit je cv moet blijken dat aan deze eisen wordt voldaan:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring als beleidsontwikkelaar in het sociaal domein in de afgelopen vier jaar
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in het ontwikkelen, vormgeven of mede uitvoeren van maatregelen om inwoners met schulden te ondersteunen, opgedaan in de afgelopen drie jaar
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van wmo voorzieningen, opgedaan in de afgelopen drie jaar
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in een (ad hoc) projectorganisatie gericht op het organiseren van crisismaatregelen en -interventies
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf over een mobiele telefoon inclusief abonnement moet beschikken voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
 • Je vermeldt minimaal twee relevante referenties op het cv (met organisatie, naam contactpersoon en zijn/haar telefoonnummer)

Kennis

Van jou wordt verwacht dat je beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling, financiële zelfredzaamheid en meer specifiek schuldenproblematiek, de gemeentelijke taken op dit terrein en de diverse interventie mogelijkheden die gemeenten ter beschikking staan om inwoners met financiële problemen op een effectieve manier te ondersteunen met duurzaam effect.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn;
 • Analytisch;
 • Resultaatgericht;
 • Ondernemend;
 • Toegankelijk;
 • Communicatief sterk;
 • Denken in mogelijkheden;
 • Samenwerken.

Goed om te weten

 • De gemeente kan verzoeken om een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • Je gaat voor gemiddeld 12 uur per week aan de slag. De opdracht is in eerste instantie voor de duur van 4 maanden. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan de opdracht worden verlengd. Gezien de huidige situatie wordt verwacht dat je vanuit huis werkt en over de daarvoor benodigde hard- en software evenals vaardigheden beschikt. De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt met microsoft Teams voor digitale vergaderingen. Mogelijk word je gevraagd incidenteel op het gemeentehuis aanwezig te zijn als dat noodzakelijk geacht wordt.
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau

Wat wij bieden

Salaris:
€ 0,10 per maand
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Axiflex BV

Sinds 2008 identificeert en selecteert Axiflex de best gekwalificeerde kandidaten die beschikbaar zijn voor tijdelijke of vaste vacatures.

Axiflex is jouw duurzame partner in het opleiden, werven en detacheren van specialisten in de sectoren Legal, IT, Zorg & Welzijn en Finance.

De toegewijde en kundige recruiters van Axiflex maken graag kennis met jou als kandidaat of opdrachtgever om tot de juiste match te komen. Je bent altijd welkom voor een kennismakingsgesprek.

Onze missie is de juiste match te maken en zo te komen tot werkbare solutions. Deze match maken we tussen cursisten en opleidingen, opdrachtgevers en gedetacheerden. Via onze IT Solutions leveren we maat

Maarten Kasanmoerawi
Axiflex BV

Telefoon 0634556146 | E-mail m.kasanmoerawi@axiflex.nl