Veilig Verkeer Zeeland

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Veilig Verkeer Nederland zoekt nieuwe bestuursleden in Zeeland

Als bestuurslid bepaal je in overleg met je medebestuurders welke activiteiten jij oppakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de tijd die je beschikbaar hebt. Het kan ook zijn dat je helpt het aantal activiteiten uit te breiden door een nieuwe actie op te pakken.  

Het District Zeeland van VVN organiseert allerlei activiteiten ter bevordering van de verkeersveiligheid. Meestal in opdracht van de provincie Zeeland. Bij het werken aan verkeersveiligheid is het goed om de krachten te bundelen. Het districtsbestuur vormt een klankbord voor iedereen die zich op de een op andere manier actief wil inzetten voor veilig verkeer. Dat zijn op de eerste plaats de afdelingen en de werkgroepen in het district en andere vrijwilligers, maar ook de beroepskrachten van VVN, die als projectleider of -ondersteuner de projecten aansturen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan overheden, verkeersouders, bewonersinitiatieven, het bedrijfsleven of partnerorganisaties zoals de Fietsersbond.  

Het Districtsbestuur vergadert 7x per jaar in Middelburg  

Uren:
- 4
Dienstverband:
vrijwilligerswerk

Over de werkgever

Veilig Verkeer Nederland is dé maatschappelijke organisatie die -al meer dan 85 jaar- werkt aan verkeersveiligheid in Nederland. Wij zorgen ervoor dat mensen zich bewust zijn van het feit dat iedereen verkeersdeelnemer is en dat iedereen makkelijk een steentje kan bijdragen aan een veiliger verkeer. Dat kan bijvoorbeeld door je als vrijwilliger in te zetten, door ons werk te steunen met een donatie en natuurlijk door je als verkeersdeelnemer veilig te gedragen.

Vaardigheden

Wij zoeken iemand die 

  • Affiniteit heeft met bestuurlijk werk 
  • Verkeersveiligheid belangrijk vindt voor kinderen en ouderen en zich daarvoor wil inzetten 
  • Planmatig kan denken en werken 
  • Een goede netwerker is  

Opleiding

HBO niveau

Wat wij bieden

Salaris:
€ 0,01 per maand

De gelegenheid om samen met andere vrijwilligers aan de slag te gaan. Vanuit jouw rol als bestuurslid draag je bij aan het verder verbeteren van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers binnen het district.

Je kunt rekenen op ondersteuning