DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Civiel Projectleider 'Zonnegeluidswal Naarderwoonbos' 28-32 u/w

Standplaats: Bussum
Duur: 6 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: 3 x 6 maanden
Reageren voor: 25 oktober 2021

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de planontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van het project 'Zonnegeluidswal Naarderwoonbos' dat onder bouwheerschap van de gemeente ontwikkeld wordt.

De inwoners van de wijk Naarderwoonbos ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg A1, die ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen kent. Hierdoor is geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk.

De locatie Naarderwoonbos is door Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor sanering van geluidsoverlast als eigenaar van snelwegen, al aangewezen als saneringslocatie vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Inwoners denken dat de maatregelen van Rijkswaterstaat (scherm en stil asfalt) niet toereikend zijn om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Daarom hebben inwoners, verenigd in de Commissie Geluidshinder A1 (commissie), in 2017 een plan en een businesscase opgesteld om een Zonnegeluidswal te realiseren. Het initiatief van de commissie heeft als doel een hogere geluidwerende constructie te realiseren om meer geluidreductie en daarmee een aanvaardbaarder leefklimaat bij woningen in het Naarderbos te realiseren. Dit zou onder andere gefinancierd moeten worden door rendabele energieopwekking.

De projectleider zal de komende jaren (onder meer) aan de slag gaan met drie opgaven. De eerste opgave is het opzetten van een interne projectgroep welke in staat is om de businesscase verder te concretiseren. De tweede opgave is het verder concretiseren van het ontwerp en kosten van de Zonnegeluidswal, onder meer door het (laten) opstellen van een voorlopig ontwerp door een ingenieursbureau. De derde opgave betreft het verder vaststellen van bestuurlijke en financiële met Rijkswaterstaat en de Provincie over de uitvoering over de cofinanciering van het project.

Het inwonersinitiatief levert een belangrijke bijdrage aan de opgave op het gebied van de energietransitie en de leefbaarheid en is een mooi voorbeeld van inwonersparticipatie. Om die reden heeft de Gemeenteraad op 16 juni jl. een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om tot voorbereiding van de realisatie over te gaan.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Beschikbaar voor minimaal 28 uur per week vanaf 1 december 2021;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het Civieltechnische vakgebied als Projectleider;
4. Vermeld in het cv 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functietitel, organisatie en e-mailadres en/of telefoonnummer.

Gunningscriteria (weging)
5. Per direct beschikbaar voor minimaal 28 uur per week (10 punten);
6. Een afgeronde WO Master opleiding (10 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke overheidsorganisatie (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar met Projectmanagement in de ontwikkeling van een geluidswal, geluidswerende constructie of vergelijkbaar (vermeld dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het organiseren van informatiebijeenkomsten of bewonersavonden (20 punten);
10. Aantoonbare kennis van de systematiek van projectmatig werken (vermeld dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners, gebruikers en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
Je bent aantoonbaar pro-actief in de aanpak van je projecten;
Je bent analytisch en ziet snel verbanden in een complexe omgeving;
Je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden;
Je bent een stevige onderhandelingspartner;
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, je bent goed in staat om de technische, juridische en beleidsmatige invalshoeken in je werk te combineren;
Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 2 november 2021 tussen 14.30 uur en 17.00 uur, er zullen maximaal 3 kandidaten worden uitgenodigd. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 1 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht. Wanneer de selectiegesprekken niet tot gunning leiden zal eventueel een tweede ronde worden georganiseerd waarin aanvullende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist