DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Programmamanager scholenprogramma 36 u/w

Standplaats: Hoogezand
Duur: 03-01-2022 t/m 30-12-2022
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 14 oktober 2021

Opdrachtomschrijving
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het totale scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen en legt verantwoording af aan de ambtelijk opdrachtgever.
Je stuurt de projectleiders en de ambtelijke regiegroep aan en adviseert directie, college en deelnemers aan voortgangsoverleggen.
Je stemt af en overlegt met programmamanager gevolgen gaswinning die gemeente breed belast is met het dossier gevolgen gaswinning.
De projectleiders zijn belast met de dagelijkse leiding van de projecten.

Het programmateam waar de gevraagde programmamanager onderdeel van uitmaakt is verantwoordelijk is voor:
- de interne coördinatie van de projecten en de beleidsinhoudelijke advisering.
- de samenhang en de eenduidige aanpak van de projecten.
Projectdocumenten worden vastgesteld passend bij de gemeentelijke financiële randvoorwaarden en besluitvormingsstructuur.
Je bereidt samen met de programmasecretaris de vergaderingen en de besluitvorming voor.
Je bent verantwoordelijk voor en bewaakt de kwaliteit van de projecten, de inhoudelijke doelstellingen, de planning en de financiële kaders.
Je zet in overleg met de lijnorganisatie opdrachten uit binnen de interne organisatie en zorgt voor het in voldoende mate en tijdig beschikbaar krijgen van de vakinhoudelijke adviseurs / projectleiders.
Je bent in staat wetenschappelijke en technische publicaties te kunnen lezen en mee te kunnen wegen in de advisering.
Je verleent waar dat kan ondersteuning aan de opbouw van programma's en projecten voor de gemeente Midden-Groningen in bredere zin. Ten aanzien van de inzet die op deze projecten wordt gevraagd is een optionele inzet opgenomen in de uitvraag
Streven is deze functie in maximaal 16 (+optioneel 8) uur in de week gemiddeld onder te brengen. Er wordt verwacht dat dit flexibiliteit ingevuld kan worden, er kunnen weken zijn die meer uren vragen.

Kandidaatomschrijving
Je hebt een afgeronde (bestuurlijk-juridische) opleiding op minimaal HBO- of bij voorkeur WO-niveau en ruime ervaring met en kennis van onderwijshuisvesting en de ontwikkeling en realisatie van multifunctionele accommodaties zoals brede scholen en kindcentra
Je hebt affiniteit met en kennis van verduurzaming, energietransitie en techniek
Je hebt gedegen kennis van de onderwijswetgeving, de bekostigingssystematiek van het onderwijs en beheer en exploitatie van multifunctionele accommodaties
Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van soortgelijke complexe projecten en heeft meerdere jaren ervaring in het dossier gevolgen gaswinning
Je ben in staat om in een bestuurlijk politieke omgeving draagvlak te creëren zowel bij de interne organisatie als bij de (externe) partijen die bij de projecten betrokken zijn. Kan communiceren in verschillende omgevingen, zowel bestuurlijk, met directie en management, met uitvoerders en in een beleidsomgeving
Je bent een sparring partner van directie en collega programmamanagers en strategen binnen de gemeente
Je bent een teamspeler met goede sociale en communicatieve vaardigheden die verbinding kan aangaan met collega's met verschillende achtergronden
Je hebt een flexibele werkhouding en bent stressbestendig, resultaatgericht en ondernemend, coachend op samenwerking en afstemming
Heeft aantoonbare ervaring met het werken met Inproces

Interviewplanning
De interviews zullen ZSM na sluitingsdatum van indienen offertes worden ingepland.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist