DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Domeinbeheerder kunstwerken, beschoeiingen en water 36 u/w

Standplaats: Zuidbroek
Duur: 15-11-2021 t/m 15-11-2022
Optie tot verlenging: Ja, 2x 9 maanden
Reageren voor: 19 oktober 2021

Opdrachtomschrijving
Met ruim 60.000 inwoners is Midden-Groningen de derde gemeente van de provincie. Pittoreske dorpen, stoere boerderijen, schitterende natuur en een kloppend stadshart - nog geen kwartier rijden van de bruisende stad Groningen. In 2018 samengevoegd uit Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Een gemeente met grote kwaliteiten, maar ook met uitdagingen. Denk aan sociale achterstanden, armoede en aardbevingsproblematiek. Gemeente Midden-Groningen heeft een stevige en serieuze ambitie: een gemeente zijn waar iedereen heel goed kan wonen, leven, ondernemen en werken. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil ze initiatieven ondersteunen en zaken mogelijk maken waardoor de gemeente een mooie plek is om te wonen, te werken of te bezoeken. Door als organisatie dicht bij de mensen te staan en te werken volgens het principe: vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid.

IBOR bestaat uit een aantal uitvoerende teams en een team Bedrijfsbureau. Deze teams zorgen samen voor het integrale beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We werken dagelijks aan de leefbaarheid (schoon, heel en veilig) van de buitenruimte: onderhoud bruggen en beschoeiingen, groenvoorziening, wegenonderhoud, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, ondergrondse kabels en leidingen, afvalinzameling, riolering en water.

Het formuleren van beleid en beheersplannen voor de openbare ruimte is één van onze taken. Wij doen dit in overleg en in samenwerking met de inwoners en wijkverenigingen. Wij zijn als bedrijfsbureau ondersteunend aan de uitvoerende IBOR-teams en adviserend aan andere teams binnen de gemeentelijke organisatie. Ook bereiden wij voor, voeren uit en geven advies over de aanleg en het onderhoud van infrastructuur in de openbare ruimte. Daarnaast zorgen wij voor de projectleiding, directievoering en toezicht op infrastructurele projecten, verzorgen aanbestedingen en het contractbeheer. We werken integraal en benaderen de actuele en toekomstige ontwikkelingen vanuit een brede invalshoek.

Wat ga je doen?
- Je ontwikkelt beleid voor het domein kunstwerken, beschoeiingen en water;
- Je bent gesprekpartner voor het bestuur, het management en bent de gemeentelijke vertegenwoordiger in regionale overlegstructuren binnen jouw domein;
- Je werkt samen met je collega's aan een meerjarenplanning en bewaakt ook de realisatie ervan;
- Je bereidt aanbestedingen voor en beheert (langdurige) contracten;
- Je bent budgetverantwoordelijk voor jouw domein;
- Binnen de gemeente ben je de vraagbaak voor jouw domein en adviseert vanuit dit domein anderen zowel gevraagd als ongevraagd;
- Je hebt veel overleg met stakeholders, maar ook met bewoners en ondernemers.

Kandidaatomschrijving
Wie zoeken wij? Iemand...
- die enthousiast wordt van bovengenoemde werkzaamheden en bij wie integraal werken op het lijf geschreven is. Je gaat graag samen met collega's aan de slag om de uitdaging van de ontwikkelopgave aan te gaan,
- die nog niet alles weet maar open staat om nog veel dingen wil leren,
- die met "de voeten in de klei staat" zodat je de ervaringen van buiten kunt meenemen in jouw werk,
- die een HBO-diploma waterbouwkunde of civiele techniek en minimaal 1 jaar werkervaring met soortgelijk werk binnen de overheid heeft,
- die duidelijke affiniteit heeft met financiën, kwaliteit en planningen,
- die zich eigenaar voelt van vraagstukken die op je afkomen, omgevingsbewust en bestuurlijk sensitief is en besluiten durft te nemen.

Eisen
- Je bent in het bezit van een hbo-diploma waterbouwkunde of civiele techniek.
- Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van beleid binnen het genoemde domein en alles wat daar bij komt kijken.
- Je hebt aantoonbare affiniteit met financiën en gaat voor kwaliteit.

Gunningscriteria
- Je toont aan in je cv dat je een goede gesprekspartner bent voor bestuur en management en minimaal 1 jaar ervaring hebt met het vertegenwoordigen van de organisatie waarvoor je werkt in regionale overlegstructuren.
- Je toont in je cv aan dat je verstand hebt van financiën en het bewaken van budgetten.
- Je toont in je cv aan dat je aanbestedingen voorbereid hebt en (langdurige) contracten kunt beheren.
- Je toont in je cv aan dat je goed bent in het maken van meerjarenplanningen en het bewaken van de realisaties.

Toelichting op rooster
Volledige werkweek

Interviewplanning
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 26 oktober 2021
Tijdens het interview wordt ingegaan op hetgeen we uitvragen in deze opdracht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist