DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Consulent Inkomen (9) 32-36 u/w

Standplaats: Leidschendam
Duur: 12 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend
Reageren voor: 30 september 2021

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers. Onze ambitie is om de Beste Gemeentelijke Dienstverlener van Nederland te zijn. Dit vraagt veel van onze medewerkers. Als organisatie doen wij er alles aan om onze medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier (MVO). Bijvoorbeeld door vorm te geven aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Ons hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid; eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Ook zoeken wij bewust de verbinding met elkaar. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Afdeling
De afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) bestaat totaal uit 150 FTE in verschillende, veelal multidisciplinaire teams. Elk team wordt aangestuurd door een coachend teamleider. Naast de uitvoering van de dienstverlening van het gehele sociaal domein binnen Leidschendam-Voorburg, voert de afdeling de dienstverlening op het terrein van werk en inkomen voor de gemeente Wassenaar en Voorschoten. Uitgangspunt hierbij is klantgericht- en bedrijfsmatig werken. Begrippen als eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en flexibiliteit zijn verbonden aan de wijze waarop onze medewerkers hun taken uitvoeren. Momenteel is de afdeling bezig om een aantal vernieuwingen in de dienstverlening te realiseren.

Opdracht
Als Consulent Inkomen draag je zorg voor het innemen en afwikkelen van aanvragen in het kader van de P-wet, IOAW en IOAZ en bijzondere bijstand. Hierbij gaat het om het hele proces, van de aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand als caseloadbeheer. Je doet onderzoek, maakt rapportages en neemt beslissingen in het kader van eerdergenoemde wet- en regelgeving. Je gaat werken in een multidisciplinair team te samen met de consulenten jeugd, consulenten zorg en werk. Van belang is dat er integraal wordt gewerkt waarbij de samenwerking met de diverse disciplines essentieel is.

Gunningscriteria
1. Een afgeronde hbo bachelor opleiding.
2. Aantoonbare kennis van en -werkervaring met het uitvoeren van de P-wet, IOAW en IOAZ en bijzondere bijstand.
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in werken met Suite voor Sociaal Domein in de afgelopen 3 jaar.
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Consulent Inkomen in de afgelopen 6 jaar.
5. Aantoonbare kennis van verschillende doelgroepen W&I, WMO en Jeugd (duidelijk weergegeven in het cv ).
6. Bekend met (lokale) vrij toegankelijke voorzieningen (o.a. uit het voorliggend veld).
7. Aantoonbare werkervaring met integraal werken.

Competenties
- Verantwoordelijkheid;
- Analytisch vermogen;
- Oordeelsvorming;
- Klantgerichtheid;
- Kwaliteitsgerichtheid;
- Analyseert complexe beroepstaken en voert deze uit;
- Maakt onderscheid tussen zelfredzaamheid en niet zelfredzaamheid;
- Herkent signalen van multi-problematiek, LVB en laaggeletterdheid en weet hier adequaat op door te vragen;
- Communicatief vaardig in woord en geschrift, is zich bewust van aannames en checkt deze, staat open voor feedback;
- Heeft inzicht in zowel theoretische als maatschappelijke context van het beleid;
- Is besluitvaardig;
- Is in staat om een netwerk rond de inwoner te activeren en heeft daarbij oog voor de draagkracht van het netwerk (denk hierbij aan mantelzorgers).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma - vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 6 oktober 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 oktober 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist