DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectmanager Hocras terrein 24 u/w

Standplaats: Bussum
Duur: 4 maanden, start 15 september 2021
Optie tot verlenging: Ja, 4x 4 maanden
Reageren voor: 2 septemer 2021

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
In verband met de tijdelijke uitval van één van onze projectleiders, zoeken we een ervaren projectleider gebiedsontwikkeling die de projectportefeuille van deze projectleider tijdelijk kan overnemen. Het gaat om twee relatief grote projecten: de ontwikkeling van een woonwijk van ongeveer 400 woningen en de herontwikkeling van een zorginstelling inclusief woningbouw. En daarnaast zijn er nog diverse kleinere projecten die in zich in verschillende (uitvoerings-)fasen bevinden.

De twee grote projecten zijn:
1. De BORgronden is het gebied tussen de wijk Componistenkwartier en de A1 in Naarden. De gemeenteraad heeft dit gebied aangewezen als woningbouwlocatie. De particuliere grondeigenaren van de BORgronden maken plannen voor de ontwikkeling van woningen. De gemeente controleert de processtappen die de eigenaren hierbij nemen. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de BORgronden is in juni 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het (ontwerp-) bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Parallel loopt het proces tot het opstellen van de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaars.
2. Revalidatiecentrum Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg werkt aan een plan voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum. Omdat Naarderheem voor hun eigen plannen niet het gehele perceel nodig heeft kijken de gemeente en Vivium Naarderheem naar wat we nog meer kunnen realiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het realiseren van woningbouw en/of maatschappelijke functies. De ontwikkeling zal in twee fasen gebeuren, waarbij eerst de nieuwbouw van het revalidatiecentrum te hand zal worden genomen.

Daarnaast zijn er - zoals gezegd - diverse kleinere projecten die aandacht vragen. We zoeken dan ook iemand die ervaren en flexibel is en zich snel kan inwerken in nieuwe opgaven.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 10 jaar met projectmanagement in gebiedsontwikkeling;
2. Je bent beschikbaar voor minimaal 20 uur per week per 15 september 2021;

Gunningscriteria
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met binnenstedelijke gebiedsontwikkeling;
4. Aantoonbare werkervaring met actieve, complexe vormen van inwonersparticipatie in gebiedsontwikkeling (toon dit aan in het cv door het benoemen van een voorbeeld);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen de gemeentelijke overheid in complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context (toon dit aan in cv door het benoemen van een voorbeeld);
6. Aantoonbare werkervaring met het doorlopen van bestemmingsplanprocedures (vermeld dit duidelijk in het cv).
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties (kunnen in het gesprek worden getoetst)
- Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden; je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies;
- Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;
- Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
- Je bent goed in het enthousiasmeren van andere partijen en weet projecten op een aansprekende manier te presenteren;
- Je gaat graag de uitdaging aan te werken in organisatie in ontwikkeling met ruimte voor innovatie.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 9 september 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 8 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist