TU Delft

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Postdoc Interne organisatie van de opdrachtgevende rol van publieke organisaties in een veranderende bouw- en infrasector

De interne opdrachtgevende rol van publieke organisaties in de bouw - een mooie uitdaging voor een maatschappelijk geinteresseerde postdoc. 

Functieomschrijving

Grote maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid, circulariteit, klimaatadaptatie en toenemende complexiteit van bouwopgaven, stellen nieuwe eisen aan de samenwerking tussen publieke organisaties en de markt in de bouwsector. Voorbeelden van veranderingen zijn bijvoorbeeld levenscyclus gerichte langetermijn contracten, programmatische aanpak in plaats van projectaanpak, materiaalstroomgerichte afspraken in plaats van projectgerichte afspraken, etc.

Om hun opdrachtgevende rol naar de markt goed te kunnen uitvoeren, staan publieke organisaties voor interne uitdagingen. Dit onderzoek richt zich dan ook op de organisatorische consequenties van de veranderingen op publieke organisaties. Welke eisen stellen de veranderingen aan het intern opdrachtgeverschap bij een publieke organisatie? Welke ontwikkelingen zijn daarin te onderkennen en welke keuzes hebben publieke organisaties te maken? We onderzoeken dit aan de hand van bestuurs- en organisatiekundige concepten.

Het onderzoeksdomein is in eerste instantie publieke en semipubliek vastgoedorganisaties en -afdelingen met een omvangrijke bestaande gebouwenportefeuille. Bij deze organisaties zal een belangrijk deel van de toekomstige opgave een plek moeten krijgen in (de vormgeving van) het assetmanagement. Het onderzoek combineert theorievorming met casuistiek uit het netwerk van de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw. 

De postdoc voert dit onderzoek uit, in nauwe samenwerking met en in afstemming op de andere onderzoekstrajecten binnen de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap. Op het vlak van assetmanagement wordt samengewerkt met de sectie Real Estate Management.

De postdoc vervult daarnaast een – beperkt – aantal onderwijstaken bij REM en bij de Leerstoel PO.

Functie-eisen

Wij zoeken een ambitieuze en proactieve ervaren postdoc die zich vanaf nu (bijna) full-time kan inzetten om dit onderzoek uit te voeren.

Functie-eisen zijn:

 • gepromoveerd, bij voorkeur op het gebied van public administration, social sciences, change management, construction management, project of proces management, civil engineering of aanpalende vakgebieden;
 • affiniteit met (kwalitatief) empirisch onderzoek in samenwerking met de praktijk;
 • affiniteit met het werkdomein vastgoed en assetmanagement in het publieke domein
 • ervaring met wetenschappelijke theorieontwikkeling, op het gebied van bestuurskunde, governance, organisatiekunde, publieke waarde en waardesystemen, samenwerking;
 • hoog analytisch en conceptueel denkvermogen;
 • hoge mate van observatief vermogen en omgevingssensitiviteit;
 • een doorzettende, zelfstandige en sociale collega;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en verbaal) in Nederlands (vanwege de dataverzameling en kennisoverdracht t.b.v. onderwijs en valorisatie) en Engels (vanwege de wetenschappelijke component);
 • beschikbaar binnen afzienbare tijd.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft bij de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van Professor Marleen Hermans, sectie Design & Construction Management binnen de afdeling Management in the Built Environment (MBE) in nauwe samenwerking met de sectie Real Estate Management.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast biedt TU Delft een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars, en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.

De salarisschaal voor deze functie is mede afhankelijk van het aantal ervaringsjaren van de onderzoeker: schaal 10 of 11. Na 1 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden, waarna bij een positieve uitkomst, het dienstverband wordt verlengd tot een maximum dienstverband van 3 jaar.

TU Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, ontwikkeling en ontwerp combineert. TU Delft levert onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse. Generaties ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context. TU Delft biedt 16 Bachelor- en 32 Masterprogramma’s aan meer dan 23.000 studenten. Onze wetenschappelijke staf bestaat uit 3.500 leden en 2.800 promovendi. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen gebruikmakend van technologie om een positieve invloed te hebben op wereldwijde schaal.

Afdeling

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten.

Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

https://www.tudelft.nl/bk/

Additionele informatie

Na afloop van dit tijdelijke dienstverband zijn er wellicht mogelijkheden om te solliciteren naar een vaste aanstelling als Universitair Docent. Dit zal afhankelijk zijn van het ontwikkelpotentieel, het functioneren van de kandidaat en de afdelingsplannen.

De selectieprocedure bestaat uit 2 gespreksrondes. Voor het 2e gesprek zal de kandidaat worden gevraagd een visiedocument te schrijven op het gebied van het genoemde onderzoek. 

Voor meer informatie over deze vacature, neem contact op met Prof.dr.ir. M.H. (Marleen) Hermans, e-mail: m.h.hermans@tudelft.nl  

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure, neem contact op met Caro Coemans, HR adviseur, e-mail: hr-bk@tudelft.nl  

Uw online sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober 2021.

Sollicitatieprocedure

Om op deze functie te solliciteren, dient u de volgende documenten in te dienen:

 • een sollicitatiebrief en een gedetailleerd cv;
 • een lijst met publicaties, inclusief een 'top 3 van artikelen' gerelateerd aan de functie.
 • de namen van drie referenties, met contactgegevens.

Houd er rekening mee dat:

 • Je alleen online kunt solliciteren. Per e-mail en/of post verzonden sollicitaties nemen wij niet in behandeling.
 • Onvolledige aanvragen niet in behandeling worden genomen.
 • Een pre-Employment screening onderdeel kan uitmaken van de selectieprocedure.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs wordt gesteld.
Uren:
32 - 40
Dienstverband:
fulltime, parttime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

PhD

Wat wij bieden

Contract:
Parttime-Fulltime