DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch adviseur Mobiliteit 40 u/w

Standplaats: Waalwijk
Duur: 01-08-2021 t/m 31-12-2022
Optie tot verlenging: Ja, 3x 6 maanden
Reageren voor: 12 juli 2021

Opdrachtomschrijving
Als Strategisch adviseur mobiliteit geven jullie gezamenlijk in opdracht van deze gemeente invulling aan diverse ambitieuze en strategische opgaven die zijn opgenomen in de strategische visie, het coalitieakkoord en de recent vastgestelde Mobiliteitsvisie Waalwijk 2030. Aan jullie de taak om deze opgaven en de onderliggende ambities te concretiseren en te vertalen naar een uitvoeringsagenda.

Meer specifiek ben je verantwoordelijk voor de volgende taken:
- Het uitwerken van de recent vastgestelde Mobiliteitsvisie in een Mobiliteitsplan en daarmee invulling geven aan de ambities op het gebied van Smart Mobility, fietsstad en duurzaam vervoer;
- Het concretiseren en intern begeleiden van nieuwe mobiliteitsinitiatieven;
- Samen met de provincie Noord-Brabant invulling geven aan het realiseren van de OV-Ambities van Waalwijk.
- Het meer en sterker benutten van de netwerken binnen de regio Hart van Brabant, SmartwayZ.NL. en provincie Brabant om kennis en middelen te vergaren en ontwikkelingen in de gemeente te versnellen;
- Gemeente Waalwijk is binnen de regio Hart van Brabant trekker van het deelprogramma Slim en Efficiënt en daarmee trekker van de Gebiedsgericht aanpak Smart Mobility Hart van Brabant. Op 11 maart 2021 is een eerste werkpakket vastgesteld en eind 2021 moet een tweede werkpakket worden vastgesteld door zowel de regio als de Programmaraad van SmartwayZ.NL. Als trekker ben je begeleid je de uitvoering van de projecten, geef je leiding aan het kernteam (6 leden), stem je af met SmartwayZ.NL en de collega trekkers vanuit de andere regio's in Noord-Brabant en Limburg tevens ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een gedragen tweede werkpakket
- In overleg met de regio, de provincie en diverse (lokale) bedrijven onderzoek je hoe duurzame mobiliteit gefaciliteerd kan worden, gespiegeld aan de klimaat- en duurzaamheidsagenda van de gemeente. Denk hier aan maatregelen als het verbeteren van ketenmobiliteit, het stimuleren van fietsen, het plaatsen van elektrische laadpalen, maar ook het verduurzamen van het logistieke vervoer;
- De gemeente constateert dat klassieke vervoersoplossingen niet altijd het passende aanbod bieden op de vervoersbehoefte. In samenwerking met verschillende betrokken partijen in de regio geef je nader invulling aan nieuwe en slimme vervoersoplossingen voor de first- en last mile;
- Stimuleren en begeleiden van de transformatie van auto- naar fietsstad met aandacht voor de 3 E's Engineering (Infrastructuur), Education (Communicatie) en Empowerment (Samenwerking);
- Bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals het Centrumplan Waalwijk, Ontwikkeling bedrijventerrein Havens, de Regionale Omgevingsagenda (ROA) en Regionale Investeringsagenda (RIA)
- Het ministerie van I&W zet in op de congestievermindering van de Rotterdamse Haven. Als gemeente leveren we hier onze bijdrage aan met als doel het verder profileren van een nieuwe insteekhaven en de kansen benutten die hieruit voortvloeien. Dit biedt namelijk de kans om de overvolle rijkswegen te ontlasten door verderop in het achterland containers over te laden op de vrachtwagen. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat jij als strategisch adviseur intensief samenwerkt met het ministerie van verkeer en waterstaat, de provincie, regio en de omliggende gemeenten. Door samen op te trekken houden we de regio op de kaart en in de top van logistieke hotspots van Nederland.

Kandidaatomschrijving
- je beschikt over wo werk- en denkniveau;
- je hebt ruime ervaring met het werken bij en/ of met een overheidsinstantie, bij voorkeur binnen het ruimtelijk domein;
- je hebt veel affiniteit met en kennis van het vakgebied mobiliteit;
- je bent in staat om te schakelen op bestuurlijk en ambtelijk niveau;
- je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
- je hebt een hand uit de mouwen mentaliteit.
- je krijgt zaken voor elkaar;
- je bent politiek sensitief;
- je bent creatief en innoverend';

Omdat de gevraagde uren over de 40 uur heengaan, heeft het onze voorkeur een senior met achtervang aan te bieden.
Denk hierbij aan een senior strategisch adviseur die gebruik maakt van een ervaren junior strategisch adviseur ter ondersteuning voor de piek momenten. De senior zal het aanspreekpunt zijn voor het bestuur en management.

Eisen
- Academisch opleidingsniveau + werk- en denkniveau, aan te tonen middels CV
- Je hebt ruime ervaring met het werken bij en/ of met een overheidsinstantie, bij voorkeur binnen het ruimtelijk domein;
- Je hebt veel affiniteit met en kennis van het vakgebied mobiliteit;
- Je bent in staat om te schakelen op bestuurlijk en ambtelijk niveau;

Gunningscriteria
- Ervaring met gemeentelijke projecten binnen de regio Hart van Brabant i.v.m. regionale afstemming. Aan te tonen middels CV.
- Heeft aantoonbaar ervaring met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Aantonen middels cv.
- Neemt een netwerk mee waar de gemeente profijt van kan hebben. Heeft reeds een bestaand netwerk in de regio. Aantonen middels cv.

Toelichting op rooster
40 tot 48 uur Omdat de gevraagde uren over de 40 uur heengaan, is het denkbaar een duo aan te bieden.

Interviewplanning
Doel is om z.s.m. na sluitingsdatum van indienen offertes de interviews in te plannen.
De gevraagde ervaring bij de gunningscriteria zullen worden besproken tijdens het verificatiegesprek.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist