DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Verzuimregisseur (11) 32-36 u/w

Standplaats: Alphen aan den Rijn
Duur: 6 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 1x 6 maanden
Reageren voor: 2 juli 2021

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega's en een teamleider. Een groot aantal collega's werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Voor het benaderen van verzuim gaat de Gemeente Alphen aan den Rijn het gedragsmodel. Dit gaat uit van een keuzeproces voor verzuim; ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Volgens het gedragsmodel gaat het bij het beheersen van verzuim vooral om het beïnvloeden van het verzuimgedrag op basis van de continue dialoog.

De Gemeente heeft als actuele doelstelling het terugbrengen van het verzuimpercentage naar 5.25% en het terugdringen van langdurend en frequent verzuim. Binnen het team P&O Advies & Ontwikkeling zijn wij op zoek naar een verzuimregisseur. Tijdens de opdracht wordt deze nieuwe functie vorm gegeven en gepositioneerd in de organisatie. De samenwerking met de HR Business Partners, de bedrijfsarts en de administratie wordt hierin meegenomen.

De verzuimregisseur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verzuimbeleid binnen de gemeente Alphen aan den Rijn:
- Coacht leidinggevenden bij het voeren van (frequent) verzuimgesprekken, vraagstelling formuleren aan bedrijfsarts en opstellen van Plan van aanpak en bijstellingen en eerstejaarsevaluaties.
- Adviseert over wet- en regelgeving (waaronder AVG, Wet Verbetering Poortwachter), sociale zekerheid en beleidsregels UWV, signaleert knelpunten en geeft adviezen over verbetermogelijkheden, duurzame inzetbaarheid en sancties/waarschuwingen.
- Denkt creatief mee met de leidinggevende en medewerker om tot maatwerk oplossingen te komen en om verzuim te voorkomen of te beperken.
- Bewaakt dat het re-integratiedossier voldoet aan alle eisen die er gesteld worden.
- Bewaakt de evaluatie momenten en de hieruit voortkomende acties, zoals het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak, het opstellen van de eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie.
- Ondersteunt de medewerker bij de WIA aanvraag bij UWV.
- Heeft overleg en samenwerking met HR-Business Partner over inzet arbeidsdeskundig onderzoek en inzet spoor 1 en 2.

De opdracht is tweeledig:
1. Je voert de taken van de verzuimregisseur uit
2. Je komt aan het einde van de opdracht met een voorstel en aanbevelingen hoe je de nieuwe functie van verzuimregisseur kunt vormgeven en positioneren in de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare actuele kennis Wet Verbetering Poortwachter/WIA-WGA/Ziektewet/AVG
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als verzuimregisseur of soortelijk;

Gunningscriteria
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als verzuimregisseur of soortelijk;
5. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstantie;
6. Aantoonbare kennis van de CAO gemeenten);
7. Een afgeronde opleiding zoals Crov en/of RCCM (casemanagement opleidingen);
8. Aantoonbare werkervaring met advies geven en coachen binnen een organisatie.

Competenties
- Klantgericht;
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
- Samenwerkingsgericht;
- Initiatief;
- Oplossingsgericht;
- Resultaatgericht.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma - Di - Wo - Do - Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 9 juli 2021, tussen 10.00 en 14.00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 8 juli 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist