DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur omgeving (12) 36 u/w

Standplaats: s-Hertogenbosch
Duur: t/m 01-05-2023, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 6 x maximaal 12 maanden
Reageren voor: 6 mei 2021

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Opdrachtomschrijving
Als senior adviseur omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat ben je de schakel tussen het project en zijn omgeving. Je begeeft je in het omgevingsmanagementproces binnen het omgevingsteam van het project A27 Houten-Hooipolder.
Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat op tactisch en operationeel niveau. Daarvoor is het nodig dat je weet wie de interne- en externe stakeholders van het project zijn en wat de belangrijkste (bestuurlijke) issues van deze stakeholders zijn. Je kent de gevoeligheden in de omgeving en de wijze waar op Rijkswaterstaat deze in het contract en in de realisatiefase wil borgen. Je bent omgevingssensitief, maar hebt ook gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
Je hebt ervaring met de totstandkoming van uitvoeringsovereenkomsten met de externe stakeholders, maar ook met beheerplannen om de afspraken goed te borgen. Daarnaast heb je kennis en ervaring met de disciplines die onder omgevingsmanagement vallen: communicatie, stakeholdermanagement, conditionering en verkeersmanagement. Je ondersteunt de omgevingsmanagers van het Contract Noord en Contract Zuid bij alle voorkomende vragen c.q. dossiers. Waarbij je zelfstandig verantwoording draagt voor een juiste afhandeling hiervan.
Je bent je ervan bewust dat afspraken die vastgelegd worden met de omgeving, goed verankerd moeten worden in contracten en draagt hier zorg voor. Je bent je dan ook bewust van de continue afweging die wordt gemaakt tussen omgeving, contract en techniek.

Je bouwt en onderhoudt een netwerk op met diverse in- en externe partijen in relatie tot jouw project, zoals gemeenten, waterschappen, provincies, belangenorganisaties en particulieren. Je creëert hiermee effectieve samenwerkingsrelaties. Je kunt de omgeving gewenst beïnvloeden en draagt het gezicht en het imago van Rijkswaterstaat uit. Binnen het team deel je als inhoudelijk expert je kennis en breng je ervaring in met soortgelijke, grootschalige infrastructuur voor autosnelwegen. Je communiceert tijdig naar betrokken spelers over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties.

Je vindt het een uitdaging om proactief bij te dragen aan het verbeteren van processen binnen omgevingsmanagement. Ook draag je aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis.
Voor deze opdracht zijn de volgende competenties van belang: Resultaats- en klantgericht, Zelfstandigheid maar ook een teamplayer, Organisatie- en omgevingssensitiviteit, Samenwerkingsgericht, Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk), Project- en planmatig.

Eisen
- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met grote infrastructuurprojecten in realisatiefase aan opdrachtgeverszijde. Onder grote infrastructuurprojecten wordt verstaan: financiële omvang > 50 mio en veelheid aan stakeholders (bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen).
- De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met alle disciplines van omgevingsmanagement: grondaankoop, conditionering, vergunningen en stakeholdermanagement.
- De kandidaat is in het bezit van een VCA-certificaat 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCU' (VOL-VCA) of bereid dit binnen 2 maanden na aanvang werkzaamheden te behalen.
- De aangeboden kandidaat werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten). De aangeboden kandidaat verklaart tevens dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen).
De aangeboden kandidaat verklaart, dit geldt ook op het moment dat hij/zij reeds een lopende opdracht binnen Rijkswaterstaat heeft, dat hij of zij rekening houdend met de geldende opzegtermijn beschikbaar is binnen 1 maand na gunning.
- In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.

Wensen
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring in het klanteisenproces, waarbij de kandidaat ervaring heeft met het omgaan met tegenstrijdige belangen.
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring aan de aannemerszijde
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met complexe stakeholderdossiers.
Onder complex wordt verstaan: waar meer belangen samenkomen (financieel, techniek, vergunningverlening, politiek/bestuurlijk).
- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het politiek / bestuurlijke speelveld.

CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring en opleidingen van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in een Word-formaat van maximaal 7 pagina's A4.
- In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden te zijn vermeld.
- Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.
- De werkervaring/ kennis zoals gevraagd in de eisen moet middels concrete voorbeelden en toelichting duidelijk zijn benoemd.
- De werkervaring/kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn.

Aanleveren na gunning
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) met screeningspunten 11, 12, 13 en 41
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist