Politie

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

senior forensische opsporing (narcotica, schoen- en bandenonderzoek, en wapens, munitie en explosieven)

Wat ga je doen?

De Forensische Opsporing van de Eenheid Den Haag zoekt vier seniors forensische opsporing voor diverse expertiserollen: 1 onderzoeker narcotica, 1 onderzoeker schoen- en bandsporenonderzoek en 2 onderzoekers wapens, munitie en explosieven.

Onderzoeker narcotica:

Als senior forensische opsporing met expertiserol narcotica/drugsonderzoeker verricht je forensisch onderzoek aan veiliggestelde partijen verdovende middelen, grondstoffen en attributen die met het productieproces van de verschillende soorten drugs te maken hebben. Ook het herkennen van veelvoorkomende verschijningsvormen van drugs (poeder, tablet, vloeistof en plantaardige middelen) behoort tot jouw taken. Met behulp van indicatieve testen - en op veilige wijze - vel jij een eerste oordeel over de uitslag.

Veelal in samenwerking met de plaats delict onderzoekers van de eerste lijn en de laboranten drugsonderzoek in de tweede lijn vervul jij vanuit Team Forensische Opsporing een belangrijke rol in de zaakscoördinatie van onderzoeken en heb je veel contact met de tactische teams over lopende en toekomstige drugsonderzoeken.

Onderzoeker schoen- en bandsporenonderzoek:

Als senior forensische opsporing met expertiserol schoen- en bandsporenonderzoek vergelijk je onder andere gipsafvormingen en in- en afdruksporen van schoenen en banden met de referentievoorwerpen die mogelijk de veroorzaker zijn van de sporen. Voor en tijdens het vergelijken houd je je bezig met het bepalen van de kwaliteit van het spoor, de overeenkomsten en de verschillen. Je analyseert en interpreteert overeenkomsten en verschillen tussen sporen en veroorzakers om verwerkt de uitkomsten in zowel een mondelinge als een schriftelijke conclusie.

Voor het werkproces van het identificeren van schoen- en bandensporen heb je onder andere kennis nodig van productieprocessen (van schoen- en banden), verschijningsvormen van schoen- en bandsporen, materialen, voetfysiologie, het veilig stellen van schoen/bandsporen en Bayesiaanse statistiek.

Onderzoeker wapens, munitie en explosieven:

Als senior forensische opsporing met expertiserol wapens, munitie en explosieven verricht je zelfstandig onderzoek op het gebied van vuurwapens, munitie en explosieven (WME). Je houdt je bezig met alle forensische opsporingsonderzoeken waarbij de soort en herkomst van vuurwapens, munitie en explosieven van belang is voor het opsporingsonderzoek. Je stelt vuurwapens veilig, onderzoekt en analyseert het verband tussen verschillende vuurwapens en tussen vuurwapens en munitie. Je categoriseert en onderzoekt de technische werking, fabricagemethoden en herkomst van vuurwapens, voert schietproeven uit en laat hulzen opnemen in de landelijke verzameling na vergelijking met het Intergrated Ballistics Identification System (IBIS). Als materiedeskundige ondersteun je wanneer nodig ook bij tactisch, thematisch en technisch vervolgonderzoek, zoals bij doorzoekingen ook bijvoorbeeld bij kogelbaanreconstructies op een plaats delict. Je vervult tevens de rol van Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV). Dat houdt in dat je één of meerdere teams explosievenverkenners tijdens het uitvoeren van een preventief of repressief veiligheidsonderzoek CBRN-E (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair -explosieven) aanstuurt.

Voor alle drie de expertiserollen geldt dat werken bij de forensische opsporing elementen van onvoorspelbaarheid bevat. Dat betekent dat je kunt worden gevraagd om, wanneer nodig, op onregelmatige tijden te werken. Voor de functie geldt dat je ter voorkoming van ongewenste sporenoverdracht en ter borging van de Chain of Custody volgens gestandaardiseerde methodes werkt en je - ook op administratief gebied - gedisciplineerd het generieke werkproces volgt. Vanuit jouw coachende rol als senior geef je ook instructies en scholing binnen onze organisatie en aan onze externe (internationale) partners.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij de Forensische Opsporing, waar in verschillende teams in het land zo’n 1500 enthousiaste professionals werkzaam zijn. Dagelijks leveren honderden collega’s in dit vakgebied hun bijdrage om Nederland veiliger te maken. Het Team Forensische Opsporing van Eenheid Den Haag heeft een totale formatie van ongeveer 165 fte. Het team is samengesteld uit collega’s met een flinke dosis ervaring en uit nieuwe collega’s met een frisse blik. Naar verwachting blijft de instroom van nieuwe collega’s in de nabije toekomst hoog.

Hoe ziet het team eruit:

 • 1e lijn: doet onderzoek op de plaats delict of plaats incident;
 • 2e lijn: doet onderzoek aan sporen en sporendragers door onder andere experts in verschillende vakgebieden en laboranten in eigen laboratoria en (voor)onderzoeksruimtes;
 • een frontdesk: houdt zich bezig met sporenbeheer (opslag, transport, vernietiging) en intake en service. De frontdesk ondersteunt ook andere processen en werkt zo nodig op plaats delict (PD);
 • FO-verkeer: voert forensisch PD-onderzoek uit bij zware en complexe ongevallen. Verder doet FO-verkeer onderzoek in de taakvelden omgevingsonderzoek, snelheid en impact en forensisch voertuigonderzoek.

Op dit moment is de herinrichting van het drugsonderzoek een belangrijk speerpunt in ons team. Landelijk is de accreditatie van diverse processen een speerpunt.

Wie ben jij?

Als senior forensische opsporing zie jij het als een uitdaging om een prominente rol te spelen in onderzoeken waarbij waarheidsvinding centraal staat; dat geldt voor alle drie de expertiserollen. Zelfs de kleinste kans is voor jou reden om je in een zaak vast te bijten! Daarbij ben je in staat om gedurende langere tijd zeer secuur te werken. Vervolgens zorg je voor een nauwkeurige vastlegging van je bevindingen. Ook onder tijdsdruk kun jij geprotocolleerd werken binnen een labkwaliteitssysteem (zoals ISO 17025). Jij draagt actief bij aan het verbeteren ervan.

Je hebt een goed analytisch denkvermogen en bent waakzaam voor tunnelvisie. Uiteraard kun je op je eigen werk reflecteren en maak je fouten bespreekbaar. Samenwerken met specialisten is voor jou een vanzelfsprekendheid. Ook toon je graag initiatief en werk je actief mee aan kennisontwikkeling en kennisdeling binnen de forensische opsporing. Omdat je gaat werken bij Team Forensische Opsporing kun je worden geconfronteerd met schokkende beelden. Het is van belang dat je hier goed mee om weet te gaan.

Ook verwachten we van je dat je, voor de verschillende functies:

 • ervaring hebt met tactische opsporingsonderzoeken in respectievelijk drugs- of wapenonderzoeken;
 • affiniteit hebt met de thema's van je expertise, en de forensische opsporing in het algemeen;
 • bij alledrie de rollen: over voldoende presentatietechnieken beschikt.

Verder heb je een mbo 4-diploma en ben je RTGP-gecertificeerd (of heb je de bereidheid dit te behalen).

Wat wij bieden

De standplaats is Leiderdorp. Er is ruimte voor 4 fte: 2 fte wapens, munitie en explosieven, 1 fte schoen- en bandsporenonderzoek en 1 fte narcotica. Geef in jouw motivatiebrief aan naar welke expertiserol jouw voorkeur uit gaat. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week) met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.435,- en maximaal € 3.882,- (schaal 8 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is senior forensische opsporing.

Interesse?

Bel of mail met Ruud van Es, teamchef C Afdeling Specialistische Ondersteuning, Team Forensische Opsporing (06 - 29 51 03 50, ruud.van.es@politie.nl), Rémon Brugman, teamcoördinator tweedelijn (06 - 23 12 02 69, remon.brugman@politie.nl) of met Jasper van der Duin, operationeel expert tweedelijn (06 - 53 46 79 19, jasper.van.der.duin@politie.nl) als je meer informatie over de functie wilt hebben.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure bel je met het Frontoffice Recruitment & Selectie op 088 - 66 22 300.

Solliciteer uiterlijk 7 mei 2021 via de sollicitatiebutton.

Wat verder belangrijk is
 • Een veiligheidsonderzoek P, een praktijkcasus, een assessment en een medische keuring kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.
Solliciteren
Uren:
36 uur
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Opleiding

MBO 4

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.435,- tot € 3.882,-