DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Consulent Sociaal Domein WMO met aandachtsgebied huishoudelijke hulp en voorzieningen 28-36 u/w

Standplaats: Meppel
Duur: 3-5-2021 t/m 30-9-2021
Optie tot verlenging: ja
Reageren voor: 21 april 2021

Functiebeschrijving
Binnen het team Vitaliteit ontstaat ruimte als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof van een collega. Daarom zijn wij op zoek naar een Tijdelijk consulent Sociaal Domein, met aandachtsgebied WMO (huishoudelijke hulp en voorzieningen)
(32 uur)

De functie
De werkzaamheden liggen op het gebied van WMO, waarbij je onderdeel uitmaakt van het team Vitaliteit. Binnen het team Vitaliteit is de WMO huishoudelijke hulp en voorzieningen ondergebracht.

Het team Vitaliteit bestaan uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in het team Vitaliteit ligt in de levensfase actief meedoen, gezond en bewegen, mantelzorg, vrijwilligers werk en de WMO huishoudelijke hulp en voorzieningen.

Een belangrijk element binnen de functie is dat er verbinding gezocht wordt in het Sociaal Domein met collega's werkzaam in de teams Opgroeien, Werk & Meedoen en Kwaliteit & Ondersteuning.

Takenpakket
1 Je verstrekt informatie op het brede terrein van de sociale voorzieningen;
2 Je handelt zelfstandig meldingen en aanvragen af voor de Wet Maatschappelijke 3 Ondersteuning, met als aandachtsgebied huishoudelijke hulp en voorzieningen;
4 Je werkt op basis van het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur;
5 Je zoekt integrale afstemming met de Participatie, Jeugdwet en beleid;
6 Je bent verantwoordelijk voor de integrale intake; aanvragen handel je zelfstandig af;
7 Je verricht keukentafelgesprekken:
- waarbij je tijdens de intake van het keukentafelgesprek breed uitvraagt op verschillende leefgebieden zoals praktisch, lichamelijk, -en psychisch functioneren, wonen, financiën en sociaal netwerk.
- Je onderzoekt of andere hulpverlening in het gezin aanwezig is en zorgt voor verbinding met hen;
- Naar aanleiding van het keukentafelgesprek breng je een advies uit, waarin je afweging maakt, of op eigen kracht, binnen het (sociaal) netwerk of in het voorliggend, oplossingen zijn om de hulpvraag op te lossen. Wanneer er voorliggend geen of niet voldoende oplossingen zijn, geef je in samenwerking met de klant een advies over een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning;
- Je bevordert de zelfredzaamheid, omgeving en voorliggende voorzieningen voordat een maatwerkvoorziening aan de orde is en werkt deze af;
- Je signaleert of er sprake is van meervoudige problematiek en schaalt zo nodig op;
- Je maakt gespreksverslagen en neemt zelfstandig een besluit aan de hand van het gemeentelijk beleid, wet- en regelgeving en stelt een beschikking op;
- Je voert de herindicatie uit;
8 Je kunt zelfstandig werken met Suite;
9 Je voert overleg met externe partners zoals zorgaanbieders en leveranciers;
10 Je signaleert knelpunten in het beleid en de dienstverlening en denkt mee in de oplossingsrichting;
11 Je draait mee met telefoondiensten en loketdiensten.

Competenties (wordt getoetst in gesprek)
Je bent een netwerker, verbinder, werkt zelfstandig en toon initiatief. Daarnaast ben je nieuwsgierig en kun je goed luisteren. Door je enthousiasme krijg je mensen mee.
Empathie: in het contact laten merken open te staan voor gevoelens, houding en motivatie. De eigen invloed van anderen begrijpen en er rekening mee houden. Met compassie in houding en respectvol naar de ander.
Oordeelsvorming: Zorgt voldoende geïnformeerd te zijn over diverse keuzeopties. Houdt op realistische wijze rekening met wat haalbaar is.
Probleemanalyse: Stelt gerichte vragen om problemen helder te krijgen. Raadpleegt meerdere bronnen om betrouwbare informatie te verzamelen.
Samenwerken: Respecteert ervaringen en bijdragen uit andere vakgebieden en probeert daarbij aan te sluiten. Toont interesse voor andere meningen dan de eigen en probeert actief een gemeenschappelijke basis te vinden.

Toelichting op uur per week
32 uur per week, 36 of 28 uur in overleg bespreekbaar. Werkdagen in overleg

Eisen
- Kandidaat heeft minimaal een half jaar werk- of stage ervaring als Consulent Sociaal Domein WMO bij een gemeente.
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Vrije vervanging is niet mogelijk. Het gevolg hiervan is dat er in de praktijk sprake zal zijn van een dienstbetrekking, waardoor deze opdracht niet uitgevoerd kan worden door een zzp'er.

Wensen
- Kandidaat heeft aantoonbare kennis van de Wet Maatschappelijke Onderstseuning (door middel van cursussen/trainingen bijvoorbeeld Segment, Stimulanz, bestuursacademie of kenniscentrum WMO)
- Kandidaat heeft opleiding richting Social Work of WMO opleiding
- Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Huishoudelijke Hulp en Voorzieningen binnen het werkveld als WMO Consulent

Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

Selectiegesprekken data en/of info
De gesprekken vinden online plaats op 30 april 2021. Zorg dat uw kandidaat beschikbaar is, dat er een emailadres en mobiel nummer beschikbaar is waarop de kandidaat kan worden uitgenodigd via MS Teams.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist