DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Energietransitie 20 u/w

Standplaats: Bussum
Duur: 12 maanden, start z.s.m.
Optie tot verlenging: Ja, 3x 12 maanden
Reageren voor: 16 april 2021

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
De gemeente Gooise Meren in samenwerking met de Provincie Noord-Holland is op zoek naar een projectleider wijkuitvoeringsplan (WUP) warmtetransitie. De focus ligt hierbij op wijken waar de gemeente samenwerkt met initiatieven vanuit de samenleving zogenaamde 'Hernieuwbare Energie Gemeenschappen' (hierna HEG) om wijken aardgasvrij te maken . Een lokale HEG in Gooise Meren is energie coöperatie Wattnu.

De opdracht voor de projectleider is om vanuit de gemeente in samenwerking met Wattnu, een coöperatief warmtenet in Muiderberg mogelijk te maken. Wattnu is initiatiefnemer van dit warmtenet en heeft als doelstelling om alle huishoudens in Muiderberg van een duurzaam warmtenet te gaan voorzien. Om dit te realiseren is als onderdeel van Wattnu het Warmtebedrijf Muiderberg opgericht. De gemeente staat achter deze doelstelling en spant zich in, vanuit haar eigen rol en maatschappelijke positie, om het warmtenet in Muiderberg gerealiseerd te krijgen.

Om een koppelkans met een rioleringsproject te kunnen realiseren is het project reeds van start gegaan. Op dit moment is door de gemeente een eerste lening verstrekt aan het Warmtebedrijf Muiderberg welke onder meer gebruikt zal worden om de komende maanden de eerste warmteleidingen in de grond te leggen. De projectleider springt daarmee op een rijdende trein. Tegelijkertijd weten we nog niet precies weten hoe we het 'eindstation' gaan bereiken.

De projectleider zal het komende jaar aan de slag gaan met drie opgaven. De eerste opgave is het opzetten van een interne projectgroep welke in staat is om te adviseren over het handelen van de gemeente om de doelstelling van het Warmtebedrijf Muiderberg te realiseren. De tweede opgave is het definiëren van de samenwerking tussen het Warmtebedrijf Muiderberg en de gemeente en deze te borgen in een samenwerkingsovereenkomst. De derde opgave betreft doen wat gedaan kan worden, vanuit de rol, verantwoordelijkheid en wensen van de gemeente, om het Warmtebedrijf Muiderberg te ondersteunen bij het bereken van haar doelstelling.

Omdat zowel in Gooise Meren als in andere gemeenten in de provincie Noord Holland andere (toekomstige) HEG's actief zijn is het wenselijk om de kennis die wordt opgedaan in dit project beschikbaar te maken voor zowel de gemeente Gooise Meren als de provincie Noord Holland. Middels het delen van deze kennis beogen we de energietransitie niet alleen lokaal maar ook binnen de provincie te verstellen. De projectleider zal gevraagd worden om de kennis die in dit project wordt opgedaan vast te leggen en actief te delen met de provincie Noord Holland en eventueel andere gemeenten.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal 10 jaar ervaring met projectleiding bij een gemeentelijke overheid waarvan minimaal twee jaar als projectleider van projecten in de openbare ruimte;
2. Beschikbaar voor 20 uur per week per 1 juni 2021;

Gunningscriteria
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Civiele Techniek of Rechten;
4. Een afgeronde WO opleiding;
5. Aantoonbare werkervaring (minstens drie projecten) met omgevingsmanagement, stakeholdermanagement en of participatie van omwonenden bij complexe projecten;
6. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een gemeentelijke overheid;
7. Aantoonbare werkervaring opgedaan in het samenwerken met een of meerdere energiecoöperaties.

Competenties (kunnen in het gesprek worden getoetst)
- Je bent aantoonbaar pro-actief in de aanpak van je projecten;
- Je bent analytische en ziet snel verbanden in een complexe omgeving;
- Je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden;
- Je bent een stevige onderhandelingspartner;
- Je bent een netwerker en gewilde samenwerkingspartner. Betrouwbaar en constructief;
- Je bent omgevingsbewust met een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;
- Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies;
- Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;
- Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
Op dinsdag 27 april a.s. tussen 13:00 uur en 17:00 uur zal een gesprek worden gevoerd met maximaal drie kandidaten. Deze kandidaten ontvangt uiterlijk op maandag 26 april 2021 bericht. Wanneer deze gesprekken niet tot gunning leiden zal eventueel een tweede ronde worden georganiseerd waarin aanvullende kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist