DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Jurist (11) 24 u/w

Standplaats: Heythuysen
Duur: 03-05-2021 t/m 01-09-2021
Optie tot verlenging: Nog niet bekend
Reageren voor: 16 april 2021

Gemeente Leudal
Centraal in Midden-Limburg, tussen de 2 centrumsteden Roermond en Weert in, maar ook gelegen tussen de Peel en de Maas én grenzend aan België, ligt de grote plattelandsgemeente Leudal. Leudal heeft bijna 36.000 inwoners verdeeld over 16 dorpskernen en is met een oppervlakte van circa 165 km² een van de grootste gemeenten van Limburg. De gemeente heeft de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Er zijn veel bedrijven, winkels, scholen, verenigingen en sportfaciliteiten. Bijzonder is het grote natuur- en bosgebied Leudal waaraan de gemeente haar naam ontleent. Ook de dorpskernen beschikken over veel groen. Het uitgestrekte buitengebied herbergt vele agrarische bedrijven.

De organisatie
De uitdaging waarvoor we staan is om als organisatie nog beter onze bijdrage in de samenleving af te stemmen op de kracht die de samenleving zelf heeft. Onze rol zal daarbij steeds wisselend zijn, dit vanuit een interne en externe structuur waarin we wendbaar kunnen opereren. Soms initiërend, dan weer regisserend of faciliterend.
De dynamiek van buiten is leidend en zorgt voor een wendbare (programma-gerichte) inrichting binnen (horizontaal organiseren). Dit betekent bewust kiezen voor minder hiërarchische lijnen en meer gericht op het werken d.m.v. programma's en projecten.
Medewerkers zullen meer zelfstandig, projectmatig en zaakgericht gaan werken en weten tegelijkertijd hoe zij integraal moeten denken en handelen in steeds wisselende coalities of netwerken. Kostenbewust, in het belang van de samenleving en in opdracht van het bestuur.

Voor team Advies, zoeken wij een Jurist (24 uur)

Wij zoeken een proactieve en gedreven collega die vanuit zijn specifieke juridische deskundigheid klantgericht kan adviseren op verschillende niveaus in de ambtelijke organisatie. Dit alles met als doel om de juridische kwaliteit binnen de interne organisatie te vergroten. Je weet een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het juridisch cluster en het team Advies.

De functie/de opdracht
- Je werkt nauw samen met de Bedrijfsjurist en de medewerker Juridische zaken van het juridisch cluster van het team Advies, waarbij een pro-actieve zelfstandige houding wordt verwacht.
- Je wordt met name ingezet op vraagstukken op organisatieniveau die tactisch van aard zijn.
- Je ondersteunt collega's op juridisch gebied, bij vakinhoudelijke vraagstukken en hebt specifieke juridische kennis met betrekking tot vraagstukken die op de afdeling Samenleving spelen. Daarnaast is het een pré om vakinhoudelijke kennis te hebben op het gebied van Civielrecht.
- Je bent klachtencoördinator bij de behandeling van klachten, waarbij je oog hebt voor verbetering van dienstverlening en het voorkomen van klachten.
- Je bent vervangend secretaris van de Commissie Bezwaarschriften en biedt ondersteuning bij bezwaarschriftenprocedures en eventueel verdere juridische procedures.
- Je levert een bijdrage bij het opstellen van bedrijfsvoeringsadviezen van MT en Collegevoorstellen en je stelt waar nodig bestuurlijke adviezen op.
- Je bent iemand die de juridische kwaliteitsborging vormgeeft door kennisdeling in de ruimste zin van het woord en het aandragen en het implementeren van actiepunten.
- Je vindt het leuk om juridische kennis over te dragen (in kleine en grote groepen) en je kunt collega's enthousiasmeren om verbeterpunten door te voeren in de werkprocessen ten behoeve van verbetering interne kwaliteitszorg.

Specifieke competenties
- Je hebt een WO-studie Nederlands Recht met een, bij voorkeur, bestuursrechtelijke afstudeerrichting afgerond en hebt actuele kennis van wet- en regelgeving.
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare juridische functie binnen een overheidsinstelling, waarbij juridisch taakvolwassenheid (zelfstandigheid) wordt verwacht.
- Je beschikt over een pro-actieve houding en bent resultaat- en oplossingsgericht met een attitude die gericht is op vernieuwing.
- Je bent een teamspeler die meedenkt in oplossingen, waarbij je nooit de politiek-bestuurlijke sensitiviteit uit het oog verliest.
- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en adviesvaardigheden.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist