Medewerker RO (10) 36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Gulpen
Duur: 19-04-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 14 april 2021

Het team Omgeving wordt getypeerd door een brede verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving. Streefbeelden zijn een aantrekkelijke, schone, gezonde en veilige leefomgeving.

Wil jij een bijdrage leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van ons team? Je krijgt te maken met een groot aantal terreinen, zoals bestemmingsplannen, de Omgevingswet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo en de Algemene wet bestuursrecht en grondzaken. Op sommige terreinen volgen we het landelijk en provinciale beleid, op andere terreinen ondersteun je je collega's bij het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid.

Onderstaand een verdere taakomschrijving:
. Behandelen en begeleiden van uitgebreide ontheffingsprocedures en kleinschalige bestemmingsplannen.
· Ondersteuning bieden bij beleidsuitvoering waarbij het zich met name richt op Omgevingswet en ruimtelijke ordening
· Leveren van een bijdrage inzake de handhaving van wet- en regelgeving.
· Uitvoerende taken betreffen onder meer beleidsadvisering op het gebied van de fysieke leefomgeving in de brede zin des woords (RO gerelateerd), voeren van ruimtelijke procedures alsmede de vakinhoudelijke behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures tot en met vertegenwoordiging in rechte.
· Werken met en toepassen van digitale informatievoorzieningen (squit, Ro-applicaties etc.).
· Het opstellen en onderhandelen over exploitatie-overeenkomsten.
. begeleiding kleinschalige ruimtelijke projecten(denk aan uitvoering moties, amendementen etc.).
· Het fungeren binnen de organisatie als klankbord/vraagbaak op het eigen vakgebied.

Functie-eisen
· HBO-niveau.
· Maatschappelijke & politieke antenne.
· Analytisch, creatief, innovatief, zelfstandig en initiatiefrijk.
· Collegiaal en contactueel vaardig.
· Schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
· Flexibele en praktijkgerichte instelling.
· RO gerelateerde opleiding (bijv. planologie / stedenbouw / jurist).
· Kennis van de Omgevingswet vanuit Juridisch oogpunt maar zeker vanuit de geest van de Omgevingswet, Wabo en Awb.
· Ruime ervaring.
· Voldoe je aan dit profiel, dan nodigen wij je uit te reageren op deze vacature.

Competenties
Flexibiliteit
Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Maya Toekoen
085-0201022
maya.toekoen@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer