Unique

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Zeelandcommissionair Parttime ondernemer

Als Zeelandcommissionair acteer je met name ‘in de buitenwereld’. En heb je een zeer groot netwerk onder werkgevers en HR medewerkers. Je fungeert ‘als ogen en oren van het Aanvalsteam tussen de HR professionals’ en is een kei in ‘makelen en schakelen’ in wat je hoort en ziet, met elkaar verbonden moet worden of een directe actie vraagt.

Juist dit ‘hands on’ ondernemers werk is wat nodig is voor een succesvolle realisatie van deze opgave.

Vanuit de positie in het netwerk binnen de Zeeuwse arbeidsmarkt en de Zeeuwse Economie fungeer je als aanspreek- en schakelpunt voor vragen rondom werken en leven in Zeeland van Zeeuwse werkgevers en potentiele nieuwe Zeeuwse werknemers (en hun partners).

Jij als Zeelandcommissionair leidt de vragen van de werkgevers door naar de geëigende organisaties en partijen. En je fungeert –zolang hiervoor nog niet structureel in voorzien is- als centraal aanspreekpunt voor een warme, persoonlijke ontvangst van potentiële nieuwe werknemers/vestigers in Zeeland en evt. hun partners en leidt hen door naar de geëigende organisaties en partijen. Je brengt de vragen werkgevers en nieuwe werknemers/vestigers in kaart en rapporteert hierover aan het Aanvalsteam Arbeidsmarkt en de Zeeuwse Marketing Organisatie i.o. (met het doel te komen tot een concrete oplossing dan wel om een tendens te agenderen). Daarnaast maak je deel uit van het Aanvalsteam, agendeert als lid de in het veld gesignaleerde tendensen en ontwikkelingen en draagt bij aan het realiseren van een lerende, wendbare Zeeuwse arbeidsmarkt. Ook zorg je voor een objectieve doorverwijzing, verbinding naar geëigende partijen en organisaties, signaleert drempels en knelpunten, brengt deze in kaart, escaleert en onderneemt actie waar nodig. Jij zal de rol nadrukkelijk vanuit een onafhankelijke positie gaan vervullen. Doorverwijzen gaat naar heel Zeeland en is niet beperkt tot het persoonlijke/eigen netwerk maar overstijgt dit. Tot slot lever je een tussenrapportage (augustus 2021) en een eindrapport met een weergave van de contacten, activiteiten, signaleringen en bevindingen en op basis van deze ervaringen een aanbeveling voor de mogelijke toekomstige invulling van deze rol.
De nadruk ligt op activeren, verbinden en signaleren en het (doen) komen tot adequate oplossingen en aanpak. Zorgen dat mensen elkaar leren kennen, vergelijkbare zaken verbinden om te voorkomen dat anders los van elkaar hetzelfde wiel wordt uitgevonden, actiegericht opereren in actuele en acute vraagstukken en signaleren van trends- en ontwikkelingen met het doel deze met inzet van de juiste partijen op te pakken.

Uren:
16

Over de werkgever

In het Aanvalsteam Arbeidsmarkt hebben Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de krachten gebundeld om door een gezamenlijke, doelgerichte aanpak, uitgaande van de vraag van werkgevers een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren. Een Zeeuwse arbeidsmarkt die, door krachtenbundeling en samenwerking, in staat is om schommelingen op de arbeidsmarkt resultaatgericht op te vangen. Het Aanvalsteam werkt aan concrete acties, gericht op het steunen van initiatieven uit de markt. De acties vormen samen het ‘Aanvalsplan Arbeidsmarkt’. Het team vormt één centraal punt waar initiatiefnemers terecht kunnen voor vragen of initiatieven. In het team zijn overheid, bedrijfsleven en onderwijs vertegenwoordigd. Zij verbinden, faciliteren en steunen.
De uitvoering van de opdracht, zal (mede)worden begeleid door de Provincie Zeeland.

Wat wij bieden

Een interessante maar bovenal uitdagende functie bij de Provincie Zeeland (te Middelburg) bij het Aanvalsteam Arbeidsmarkt. Afhankelijk van je opleiding en werkervaring word je ingeschaald in schaal 11 conform Cao Provincies. Dit ligt tussen de 3506,28 en €5008,99 bruto per maand o.b.v. 36 uur in de week. Het betreft een parttime opdracht op basis van een tijdelijk dienstverband (ZZP mogelijk) met als gewenste startdatum 1 mei 2021 tot in ieder geval 31 december 2021 voor 16 uur per week.

Vaardigheden

Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding in bijvoorbeeld bedrijfskunde, marketing, HRM, economie. Je hebt feeling en affiniteit met de ontwikkelingen binnen (de Zeeuwse) arbeidsmarkt en hebt een groot netwerk in Zeeland. Zeker ook onder ondernemers en werkgevers de rand daarvan of bent in staat die snel op te bouwen. Je bent een netwerker ‘pur sang’. Door het netwerk wordt je gezien als partner, als de ogen, oren en aanspreekpunt voor vragen over werken (en leven) van potentiële en nieuwe Zeeuwse werknemers en van Zeeuwse werkgevers, organisaties en instellingen als een soort oliemannetje en ambassadeur voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.
Jij bent de verbinder tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Je bent dan ook toegankelijk voor zowel werkzoekenden als werkgevers.
Je beschikt over een ondernemende, verbindende, activerende en out-of de box houding; je hebt een ‘ondernemers profiel’. Ook beschik je over goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast ben je analytisch sterk weet nieuwe kansen en ontwikkelingen tijdig te signaleren met het doel deze met inzet van de juiste partijen op te pakken. Tevens ben je staat zowel werkzoekende als Zeeuwse werkgevers met elkaar te verbindende zorgen dat mensen elkaar leren kennen en om vragen bij de juiste partijen te leggen. Je weet vergelijkbare zaken te verbinden om te voorkomen dat los van elkaar hetzelfde wiel wordt uitgevonden. En je kunt snel schakelen, pakt eventuele problemen op en weet deze tot oplossing te brengen.

Opleiding

hbo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.800,-