Senior Information Engineer 24 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 26-04-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja, 1x 1 jaar
Reageren voor: 14 april 2021

Opdracht omschrijving
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie.

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:
Het team Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) zoekt een senior Information engineer. Dit team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de dienst BGT. Deze dienst biedt een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

Je werkt specifiek voor het project Transformatie SVB-BGT naar Kadaster.

Na de landsdekkende uitrol en daaropvolgende kwaliteitsverbetering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ziet de stichting SVB-BGT (Samenwerkingsverband van Bronhouders van de BGT) zijn taak als afgerond. Het Kadaster is daarbij door het ministerie van BZK gevraagd om overname van de beheertaak van het bronhoudersportaal en het kwaliteitsmanagement van het SVB-BGT te onderzoeken. Het Kadaster vervult al een belangrijke rol in de keten van grootschalige topografie als beheerder van de Landelijke Voorziening voor de BGT (LV-BGT). Daarnaast zien BZK en SVB-BGT het Kadaster als partij die continuïteit van de BGT kan borgen.​

Doelstelling van het project is de transformatie van de beheertaak van het SVB-BGT naar het Kadaster. Daarbij verzorgt het project het (deels) overnemen van functionaliteit van het bronhoudersportaal in de LV BGT en PDOK en realiseert een nieuwe koppeling tussen de bronhouders systemen en LV-BGT.

Belangrijkste technieken:
- User stories in JIRA
- Use cases voor systeemdocumentatie (Word)
- XML/GML/XSD-Schema

Tools:
- XMLSpy
- JIRA

Verantwoordelijkheden
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
Als Information Engineer werk je bij de directie IT van het Kadaster in een Agile / Scrum team.
Je ondersteunt het team in het helder krijgen van de klantvragen zodat ze voldoende duidelijk zijn om opgepakt te worden in sprints. Samen met de ontwikkelaars en de testers bepaal je hoe de klantvraag gerealiseerd en getest kan worden en hoeveel tijd er mee gemoeid zal zijn. Daarnaast zorg je ervoor dat de ontwikkelde functionaliteit goed te onderhouden en beheren is door daarvoor de systeemdocumentatie op te leveren. Hierbij houd je de focus op de te realiseren functionaliteit, rekening houdend met technische en beleidsmatige kaders, zoals ICT-architectuur en beveiliging.

Het is belangrijk dat je structuur geeft en een sparringpartner bent voor de ProductOwner. Je kan je snel verdiepen in nieuwe technieken en oplossingen vinden voor de problemen waar we tegenaan lopen.

Taken:
- Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, zoals stand-ups, reviews, retrospectives en planningssessies;
- Opstellen van user stories in JIRA t.b.v. ontwikkeling en test - bespreken/uitwerken met de Product Owner en het team in een refinement;
- Deelnemen aan de Information Engineer community binnen het Kadaster;
- Opstellen van functionele specificaties, waaronder Use Cases;
- Opstellen van interface specificaties.

Eisen
- Aantoonbaar Academisch of HBO werk- en denkniveau, pré verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT;
- Taalniveau Nederlands minimaal B2;
- Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie;
- Minimaal 3 jaar kennis van en relevante werkervaring met ontwikkeling van informatiesystemen.
- Minimaal 3 jaar kennis van en relevante werkervaring met informatiemodellen, Use Cases en Userstories;
- Zelfstandigheid en aantoonbare ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten;
- Zelfstandigheid en aantoonbare ervaring met verbetervoorstellen en borgen van de implementatie hiervan;
- Minimaal 2 jaar gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken.

Gunningscriteria
- U geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
- U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
- U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

Competenties
- Resultaatgericht;
- Proactief en initiatiefrijk;
- Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
- Helicopterview;
- Teamspeler;
- Analytisch vermogen;
- Klantgericht;
- Sterk in organiseren en coördineren
- Kwaliteitsbewust. Kan bepalen wat de echte vraag is van de klant. Dus doorvragen op symptoom om de achterliggende vraag boven tafel te krijgen.
- Goed beheersen van de technieken van user stories en uses cases.

CV
U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe.

Gesprekken
De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 21 april 2021 via videobellen. Gelieve hier rekening mee te houden.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer