DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medior communicatieadviseur 20 u/w

Standplaats: Tiel
Duur: 5 maanden, start 28 april 2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x 3 maanden
Reageren voor: 8 april 2021

Waterschap Rivierenland
Nederlanders hebben een sterke band met water. Dat geldt zeker voor onze unieke regio tussen de grote rivieren. Met haar fraaie dorpen, steden, dijken en water. Dat water biedt zoveel moois, maar maakt ook kwetsbaar. Met een tekort aan schoon water kunnen gewassen niet groeien. En kunnen we niet veilig zwemmen en varen. Te veel water kan huizen doen overstromen en de natuur schade toebrengen.
Hoe zorgen we voor een goede balans met het water? Geen makkelijke opgave. Zeker nu het weer extremer wordt. Bij WSRL werken we met z'n allen aan sterke dijken en aan de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft.
Water is krachtig en flexibel. Dat zijn wij ook. Als het water zich tegen ons keert, tonen we onze kracht. Bij hevige regenval of vervuiling bijvoorbeeld. Dan weet iedereen wat hem of haar te doen staat. We zijn aanpakkers: met de handen uit de mouwen aan de slag. Tegelijkertijd zijn we flexibel.
Altijd op zoek naar verbetering van onze organisatie, onze mensen en ons werk.
De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft enorme gevolgen op ons landschap. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden raken vaker ons werk. En het belang van data en nieuwe technologie neemt razendsnel toe. We zullen samen moeten uitvinden wat al deze ontwikkelingen precies voor ons betekenen. Daartoe halen we doorlopend nieuwe kennis en kunde naar binnen.
De omgeving waarin wij werken is van iedereen. We zoeken steeds vaker de samenwerking op met burgers, bedrijven en andere overheden. Dat voelt soms nog onwennig aan, maar leidt vaak tot mooie, nieuwe oplossingen. Het verbinden van onze opgave aan de opgaven van anderen vergt inlevingsvermogen, een flexibele instelling en inventiviteit. Dit zijn onmisbare eigenschappen om onze belangrijke positie op het gebied van waterbeheer te behouden.
Als wij ons werk goed doen helpen we iedereen in ons gebied. Of je hier nu woont, werkt of recreëert. Wij zijn elke dag in beweging om te zorgen voor de juiste balans in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland. En daar zijn we heel trots op!

Aanleiding van de opdracht
De communicatieadviseur vervult tijdelijk een functie elders, waardoor direct een behoefte is ontstaan voor deze tijdelijke periode voor een medior communicatieadviseur. Vanwege deze directe behoefte wordt voor deze uitvraag een spoedprocedure toegepast.
De communicatieadviseur gaat werken op de afdeling Omgeving en Communicatie binnen het team Communicatie.

Functieprofiel
WSRL is op zoek naar een medior communicatieadviseur.
De medior communicatieadviseur voor WSRL:
- Beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau op het gebied van communicatie;
- Heeft een proactieve, resultaatgerichte instelling en is in staat om zowel zelfstandig,
projectmatig als in teamverband te werken;
- Heeft minimaal 3 à 5 jaar ervaring met communicatie, bij voorkeur bij een overheidsinstelling of soortgelijke organisatie;
- Voert zelfstandig complexe communicatietaken uit;
- Heeft kennis op het gebied van communicatie, communicatiemethoden en -technieken;
- Is in staat goede analyses te maken om te komen tot effectieve communicatieadviezen en - plannen, die je vervolgens ook uitvoert;
- Beschikt over de competenties samenwerken, resultaatgericht werken en klantgerichtheid.
Aanvullende competenties: bestuurlijke sensitiviteit, analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn, netwerken.
De competenties kunnen beoordeeld worden tijden het interview.

Plaats van de uit te voeren werkzaamheden
De opdracht wordt uitgevoerd op het hoofdkantoor van WSRL te Tiel, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. WSRL volgt de COVID-19 richtlijnen van het RIVM waardoor momenteel geen of beperkte aanwezigheid in Tiel mogelijk is. De kandidaat beschikt derhalve over faciliteiten om op afstand te werken.

Werkzaamheden/taken
De aangeboden kandidaat voert de volgende werkzaamheden uit:
- Werkt mee in de Newsroom waar in- en uitgaande (digitale)communicatie plaatsvindt (o.a. via sociale media) en interne opdrachtgevers projecten aanbrengen waar
communicatieondersteuning op nodig is;
- Is betrokken bij een gebiedsteam en levert daar communicatieadvies en producten;
- Adviseert de afdeling Muskusrattenbestrijding en voert communicatiewerkzaamheden uit;
- Adviseert de unit 'Wegen' en voert communicatiewerkzaamheden uit;
- Geeft communicatieadvies op het gebied van ecologie;
- Geeft communicatieadvies op het gebied van baggeren.

Minimumeisen
Om bovenstaande werkzaamheden/taken uit te kunnen voeren beschikt de kandidaat over specifieke (theoretische) kennis en praktijkervaring.
Ten aanzien van die kennis en ervaring gelden onderstaande minimumeisen:
- Minimaal aantoonbaar HBO-opleidingsniveau op het gebied van communicatie of gelijkwaardig;
- Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als communicatieadviseur bij een (semi-)
overheidsorganisatie;
- Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met externe communicatie via social media kanalen bij een (semi-)overheidsorganisatie.

Gunningcriteria
- Aangeboden kandidaat heeft ervaring in een rol als communicatieadviseur bij een waterschap.
- Aangeboden kandidaat heeft ervaring met het ophalen van externe nieuwsberichten, deze te selecteren en hierop extern te reageren o.a. via social media kanalen (bijv. via een newsroom).
- Aangeboden kandidaat heeft ervaring met in- en externe communicatie voor/met de
buitendiensten van een organisatie.

Ureninzet
Het betreft een functie voor 20 uur per week met de mogelijkheid om het aantal uur, indien nodig, per maand bij te stellen. Opdrachtgever bepaalt welke inzet nodig is en wanneer de werkzaamheden zijn afgerond.

Interviewronde
15 april 2021, middag
Tijdens het interview wordt gelet op hoe de kandidaat past binnen:
1. De functie (in relatie tot vaardigheden (competenties), werkervaring, kennis & opleiding, uitgevraagde Criteria);
2. De organisatie WSRL (passend binnen organisatie en/of (project)team, rol van kandidaat binnen het project/opdracht; cultuur);
3. De strategie (visie op uitvoering opdracht; hoe ziet kandidaat het project/opdracht);
4. Houding en gedrag.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist