Unique

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior adviseur bereikbaarheid

Om het team ‘wegeninvesteringen en bereikbaarheid’ te versterken zijn we voor de Provincie Zeeland op zoek naar een senior adviseur die vanuit een toekomstgerichte visie een (beleids-)coördinerende rol pakt.
Jouw uitdaging is een belangrijke veranderopgave: minder traditioneel infra, meer ‘slimme mobiliteit’. Dat vertaalt zich in je andere taken zoals de coördinatie van de programmering van de wegeninvesteringen en het verder ontwikkelen van de samenwerking die hiertoe nodig is, zowel binnen de organisatie als met de Zeeuwse partners.

Als senior adviseur houdt jij je bezig met een aantal taken waaronder programmering van de investeringsagenda. Samen met het team en de programmamanager bewaak je dat het beleid, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en de genoemde veranderopgave, een vertaling vindt in de investeringsstrategie voor het provinciale wegennet en het werk van de individuele teamleden.
Je coördineert de input voor het investeringsprogramma wegen (MIZ), rekening houdend met de beschikbare middelen in de provinciale investeringsagenda.
Ook ga jij je bezighouden met het bevorderen van de samenwerking en afstemming. Samen met beleidsondersteuner het organiseren (agendavorming) van de mobiliteitstafel van het Overleg Zeeuwse Overheden, je hebt de rol van secretaris.
Een taak in het hart van het programma is belangenbehartiging en agendavorming. Je vertegenwoordigt de Provincie Zeeland in diverse overleggen en bij o.a. beleidsontwikkelingen op nationaal niveau zoals bijvoorbeeld het mobiliteitsfonds.
Jij draagt bij aan de vertaling van delen van het Rijksbeleid naar de Zeeuwse situatie en andersom de Zeeuwse context inbrengen in het Rijksbeleid zodat de belangen van Zeeland en haar inwoners goed worden behartigd.
Verder heb je een coördinerende rol in het signaleren en ophalen van relevante maatschappelijke ontwikkelingen rond bereikbaarheid - waaronder slimme mobiliteit - en die vertalen naar de prioriteiten waar we in het programma mee aan de slag gaan.
Algemene advisering en netwerken inzake (spoor)goederenvervoer is daarnaast ook een belangrijk onderdeel in deze rol. North Sea Port is één van de motoren van de Zeeuwse economie. Een uitstekende multimodale ontsluiting is daarbij noodzakelijk, zodat de havens en de daarin aanwezige bedrijven een goede concurrentiepositie hebben. Op dit moment is bereikbaarheid voor het spoorgoederenvervoer niet optimaal, zeker in vergelijking met omliggende havens. Een concreet project op dit moment is Rail Gent Terneuzen. North Sea Port trekt dit project.

Uren:
36

Over de werkgever

Goed wonen, werken en leven in Zeeland vraagt om een optimale bereikbaarheid. Een veilig robuust, slim en duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij de gebruiker en diens deur-tot-deurreis centraal staat en de impact op de leefomgeving minimaal is.
De Provincie is voor Zeeland de spil in het borgen van de regionale bereikbaarheid, zowel vanuit de taak als wegbeheerder als vanuit een rol als regisseur. Daarmee staan zij middenin de samenleving.
De Provincie Zeeland draagt hier aan bij als organisatie via het op beleidsuitvoering gerichte programma Regionale Bereikbaarheid, de ontwikkelingsgerichte opgave Slimme Mobiliteit en de afdeling Infrastructuur en Vastgoed die verantwoordelijk is voor goed beheer en onderhoud en realisatie van projecten. Tussen deze drie onderdelen is onderling afstemming met accent op ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen.
Binnen het programma is de werkverdeling dynamisch en gericht op wat er nodig is voor Zeeland. Momenteel werken zij aan wegeninvesteringen en bereikbaarheid, verkeersveiligheid (ROVZ), openbaar vervoer, uitvoering slimme mobiliteit en goederenvervoer/logistiek.

Wat wij bieden

Een baan waarin jij een verschil maakt voor Provincie Zeeland.
Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een opdracht aan van 36 uur per week (1 fte). Jouw standplaats is Middelburg.
Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 3.996 en € 5.708 (schaal 12) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Het betreft een opdracht voor de duur van 3 jaar op basis van een tijdelijk dienstverband (ZZP ook mogelijk).

Vaardigheden

Je hebt een WO diploma op zak en beschikt over werkervaring op senior niveau, bij voorkeur in het brede veld van mobiliteit of hebt aantoonbaar affiniteit met verkeers- en vervoervraagstukken. Je vindt het leuk om medewerkers te begeleiden in (de inhoudelijke verandering van) hun werk en je staat bekend als een echte verbinder van mensen en teams. Ook extern weet je verbindingen tot stand te brengen die nodig zijn voor het samen met de regiopartners aanpakken van mobiliteitsvraagstukken.
Je hebt aantoonbare ervaring met het oplossen van complexe vraagstukken met tegengestelde belangen en/of beperkte tijd en capaciteit.
Verder kun je vanuit een toekomstvisie vertalen wat er ‘hier en nu’ nodig is en je hebt daarbij oog voor vernieuwende oplossingen voor zich voordoende vraagstukken. Daarbij ben je sterk in het plannen en organiseren van de diverse stappen die nodig zijn om binnen beperkte hoeveelheid middelen maximaal oplossend vermogen te bereiken. Tot slot weet je jouw toelichting goed te verwoorden in bestuurlijke adviezen.

Opleiding

wo

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.800,-