DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider DROC Oost Nederland 32 u/w

Standplaats: Apeldoorn
Duur: 19-04-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 8 maart 2021

Opdracht omschrijving
We zoeken een projectleider die zowel in staat is strategisch sparringpartner te zijn en tegelijkertijd flexibel en hands-on is.

De projectleider heeft als verantwoordelijkheid om de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) te begeleiden in de overgang van de drie huidige meldkamers naar een nieuwe meldkamer in Apeldoorn. Hij of zij maakt, na uitgebreide consultatie, een transitieplan waarbij de projectleider de voortgang bewaakt, de DROC vertegenwoordigd in de overleggen met multi-partners, leveranciers en/of interne partners, zich verdiept in (technische) uitdagingen en tegelijkertijd inzet op het bij elkaar brengen van de verschillende culturen op de huidige meldkamers.

De projectleider is hierin adviseur en uitvoerder tegelijkertijd. Zijn/haar opdrachtgever is het sectorhoofd van de DROC (eindverantwoordelijk). Daarnaast is flexibiliteit belangrijk. De projectleider kan naast het realiseren van de veranderopgave ook ingezet worden voor kortere opdrachten vanuit het going concern (dagelijkse gang van zaken) binnen de DROC. Het sectorhoofd DROC en/of de teamchef(s) kunnen hem/haar hier een opdracht voor geven.

Doelstelling
Het doel is dat de projecleider de samenvoeging van de drie OC's naar 1 OC heeft realiseert.

Verantwoordelijkheden
De projectleider is verantwoordelijk om DROC Oost NL te begeleiden in de overgang naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn.

Concreet betekent dit;
Het in kaart brengen van de behoeftes en gebruikerswensen binnen de Dienst Regionaal Operationeel Centrum, zowel technisch als organisatorisch.
Het schrijven van een transitieplan voor de DROC.
Het begeleiden van harmonisatieopdrachten.
Het onderzoeken van technische wensen
Het op de juiste plek adresseren van deze DROC-behoeftes zodat deze worden meegenomen in de realisatie van de multidisciplinaire meldkamer.
Het opbouwen van een netwerk binnen het realisatieproces zodat er snel geschakeld kan worden als onvoorziene behoeftes of gebruikerswensen toch nog meegenomen kunnen worden in het realisatieproces.
Het organiseren en schrijven van plannen / instructies die gebruikt kunnen worden na de samenvoeging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitwijkprocedure.

Vakmatige taken
Goed en begrijpelijk schrijven van voorstellen en instructies
Opbouwen van een vertrouwenwekkend netwerk
Representatieve vertegenwoordiger namens het sectorhoofd van de DROC

Eisen
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe.
Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat (NIET in Word). Van maximaal 7 pagina's A4.
Eis 2. Je hebt minimaal een MBO diploma.
Eis 3. Je hebt minimaal een jaar ervaring in het Meldkamerdomein en de multidisciplinaire samenwerking daarin is een harde eis.
Eis 4. Vereiste (gedrags)competenties / vaardigheden:
Organisatiesensitiviteit:
Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Politiek sensitief:
Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiekbestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
Overtuigingskracht:
Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Organisatievermogen:
Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Klantgerichtheid:
Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Netwerkvaardigheid:
Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Systeemdenken:
Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Maatschappelijke oriëntatie:
Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Coachen:
Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.

Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek.

Gunningscriteria (wensen)
Wens 1. Bij voorkeur heb je minstens drie jaar werkervaring als projectleider en je hebt ervaring met complexe verandertransities. 50 %
Wens 2. Bij voorkeur heb je ervaring in het maken van een transitieplan waarbij je de voortgang bewaakt, overleg voert met multi-partners, leveranciers en/of interne partners en tegelijkertijd inzet op het bij elkaar brengen van de verschillende werkculturen. 40%
Wens 3. Bij voorkeur heb je ervaring met werken bij de politie. 10%

Het verificatiegesprek zal plaatsvinden zo spoedig als mogelijk na de beoordeling van de aangeboden offertes.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist