DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Coordinator complexe casuistiek 30 u/w

Standplaats: Damwâld
Duur: 01-03-2021 t/m 30-08-2021
Optie tot verlenging: Nee
Reageren voor: 22 februari 2021

Jouw werkzaamheden
Als coördinator complexe casuïstiek maak je deel uit van het gebiedsteam waar multiproblem casuïstiek een 'going concern' taak is. Burgers met meervoudig complexe-, meervoudig niet complexe- of enkelvoudig complexe vragen op het gebied van informatie, ondersteuning en zorg kunnen hier terecht.

Als coördinator ben je de "ogen en oren" van de teamleider, signaleer je zaken en treed je representatief op. Het Sociaal Domein ken je als je broekzak en je hebt daarnaast oog voor teamontwikkeling en onderlinge relaties en - samenwerking.

De hoofdtaken die je oppakt zijn:
Alle overstijgende inhoudelijke vragen van medewerkers m.b.t. complexe casuïstiek;
Eerste bemiddeling/contact met degene die de klacht indient, bij klachten over medewerkers.
Vragen en/of signalen vanuit de wethouders;
Bemiddeling tussen GT en andere interne afdelingen, daar waar de samenwerking nog niet optimaal verloopt.

Kwaliteit (eisen):
- Je beschikt over een relevante HBO+ opleiding en je beschikt over omvangrijke kennis op het gebied van wet- en regelgeving binnen het Sociaal Domein.
- Je hebt kennis van de sociale kaart in de gemeente Noardeast-Fryslan en Dantumadiel en overstijgend in de provincie van het aanbod op het terrein van zorg, welzijn, wonen, arbeid, onderwijs en vrije tijd.
- Je draagt zorg voor alle overstijgende inhoudelijke vragen van medewerkers m.b.t. complexe casuïstiek.
- Je draagt zorg voor de eerste bemiddeling/contact met degene die de klacht indient, bij klachten over medewerkers.
- Je bent in staat om de teamleider te vervangen in verschillende overleggen met zowel interne als externe partijen.
- Je hebt kennis van bestuurlijk en politieke verhoudingen.

Gunningscriteria (wensen):
- Je werkt nauwgezet, beschikt over uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden en gesprekstechnieken. Verder ben je een goede netwerker.
- Je hebt contact met en kennis van uiteenlopende interne en externe partijen zoals andere afdelingen binnen het sociaal domein (beleid, werk en inkomen) of binnen de gemeente, bestuurders, en extern scholen, huisartsen, GGD, GGZ, Thus Wonen, de buurt, vrijwilligersorganisatie, kerken, welzijns- en hulporganisaties, politie.
- Je draagt zorg voor deskundigheidsbevordering, voorlichting, advisering en begeleiding. Je kunt de materie snel eigen maken.
- Je adviseert en draagt bij aan programma's, projecten/ processen.
- Je instrueert- en superviseert (mede) behandelaars en je hebt ervaring met Suite4SocialeRegie.

Je beschikt over de volgende competenties:
analytisch vermogen, signalerend vermogen, spiegelend en reflecterend vermogen, zelfstandigheid, pro-activiteit, communicatieve vaardigheid, representativiteit, (politieke) sensitiviteit, integriteit, creativiteit en netwerkvaardigheden.

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op dinsdagmiddag 2 maart 2021.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist