PhD Positie Strategieën voor publiek vastgoed, casus: de Politie

Solliciteer op de website van de werkgever

Faculteit Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten. Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

Klik hier om naar de website van faculteit Bouwkunde te gaan.

Functie omschrijving

Wil je je wetenschappelijk ontwikkelen met oog voor maatschappelijke thema’s en de (corona) actualiteit? De leerstoel Publiek Vastgoed werkt samen met grote publieke organisaties en zoekt voor een nieuw samenwerkingsverband met de Politie een promovendus die zich verdiept in de vraag hoe huisvesting optimaal kan bijdragen aan hun publieke (organisatie)doelen.

Als promovendus zal je deel uitmaken van het Campus Research Team dat beslissers van publieke organisaties – waaronder een groot aantal universiteiten en het Rijksvastgoedbedrijf - ondersteunt met huisvestingstrategieën, innovatieve concepten, managementmethoden, dashboards en (smart) tools.

Als wetenschapper werk je voor TU Delft, maar besteed je ook tijd bij de Politie. Publieke organisaties zoals de Politie zijn grote werkgevers en behoren tot de grootste vastgoedbeheerders van een land. Het beheer van hun voorraad gebouwen – waaronder ook monumenten - is echter nooit hun primaire taak. Thema's als innovatie en duurzaamheid, gezondheid en veiligheid, maar ook flexibiliteit en identiteit, zijn relevant voor hun huisvestingstrategieën. Organisaties als de politie werken nauw samen met andere overheden, zoals Openbaar Ministerie, gemeenten en veiligheidsregio’s, waardoor huisvestingskeuzes altijd meerdere en soms tegenstrijdige belangen kennen en het effect op het maatschappelijk belang altijd zwaar zal meewegen. Tegelijkertijd staan publieke middelen en huisvestingsbudgetten onder druk. Publieke organisaties willen hierbij leren van elkaar en van de wetenschap. De promovendus zal hierin een sleutelrol vervullen.

Als onderzoeker zal je je zowel verdiepen in 'het product huisvesting' - een nieuwe balans tussen de fysieke, mobiele en digitale werkplek - als in het 'veranderingsproces' waar huisvesting aan bijdraagt. Als onderzoeksvraag kan je denken aan: hoe kan de Politie huisvesting integraal inzetten als ‘enabler’ voor de organisatie(ontwikkeling)? Deelvragen over proces kunnen zijn: hoe worden interventies in de gebouwenvoorraad afgewogen, hoe worden de effecten gemeten en hoe kunnen de lessen snel worden toegepast? Vanzelfsprekend verscherp je de onderzoeksvragen in een team van wetenschappers bij de TU Delft en beslissers bij de Politie.

Afdeling
Bij de TU Delft werk je bij de leerstoel Publiek Vastgoed, en deel je kennis met het Campus Research Team dat geleid wordt door Alexandra den Heijer en Monique Arkesteijn. Leerstoel en team zijn onderdeel van de afdeling Management in the Built Environment (MBE) en de sectie Real Estate Management, die zich richt op het sturen van processen en ondersteunen van beslissers in de gebouwde omgeving en die in onderzoek (en onderwijs) nauw samenwerkt met andere afdelingen binnen de faculteit Bouwkunde en faculteiten van de TU Delft. Klik hier voor meer informatie.

Bij de Politie werk je voor het Politiedienstencentrum, sector Huisvesting, in het team Beleidsimplementatie en Ontwikkeling (BIO): een team dat naast ervaren mensen bestaat uit jonge gemotiveerde academici. Daarnaast ga je ook nauw samenwerken met de Directie FM bij de staf van de korpsleiding.

Functie eisen

We zoeken een enthousiaste, gemotiveerde en resultaatgerichte afgestudeerde (MSc), met zo veel mogelijk van ondergenoemde eigenschappen, waarvan de eerste een “must-have” is:


  1. Je hebt een academische achtergrond (BSc + MSc diploma)

  2. Je hebt affiniteit met - en bij voorkeur een achtergrond in - zowel de gebouwde omgeving als veranderingsprocessen in organisaties

  3. Je hebt een brede academische interesse en kunt makkelijk schakkelen tussen vakgebieden

  4. Je beheerst het Nederlands en Engels goed genoeg om academisch te kunnen schrijven en jouw resultaten te kunnen presenteren.

  5. Je kunt jouw resultaten presenteren in woord, beeld en cijfers, afhankelijk van de doelgroep

  6. Je bent een teamspeler, wisselt graag kennis uit om zelf te leren en anderen te laten leren

Arbeidsvoorwaarden

De TU Delft biedt promovendi een 4-jarig contract, met een officiële go/no go voortgangsbeoordeling na één jaar. Salaris is conform de CAO Nederlandse Universiteiten, oplopend van € 2395, - per maand in het eerste jaar naar € 3061, - in het vierde jaar. Als promovendus word je ingeschreven bij de TU Delft Graduate School. De TU Delft Graduate School biedt een inspirerende onderzoek omgeving met een uitstekend team van begeleiders en wetenschappelijk personeel en tevens een mentor. Het ‘Doctoral Education Programme’ is gericht op het ontwikkelen van overdraagbare, vakinhoudelijke kennis en onderzoeksvaardigheden.

TU Delft biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een flexibele werkweek, korting bij zorgverzekeraars en de mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.

Informeren en solliciteren

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Monique Arkesteijn, universitair docent Real Estate Management, e-mail: m.h.arkesteijn@tudelft.nl, tel: 015-2788427.

Voor informatie over de selectieprocedure kun je terecht bij Caro Coemans, HR adviseur, e-mail: HR-BK@tudelft.nl.

Geïnteresseerd in deze functie? Stuur voor 24 oktober 2020 de volgende documenten naar hr-bk@tudelft.nl: jouw CV, een brief met jouw motivatie en een "proof of writing" (minimaal 1 A4'tje): een schriftelijke bijlage bij de brief waaruit bij voorkeur ook jouw geschiktheid, affiniteit met het onderwerp, achtergrond of motivatie blijkt (samenvatting scriptie, artikel, werkervaring of speciaal voor dit doel geschreven essay). Onderdeel van de sollicitatieprocedure is ook een screening voor het werken voor de Politie.

Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Uren:
38.0 uur per week
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.395,- tot € 3.061,- per maand
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later