KAM Functionaris

Solliciteer op de website van de werkgever

 • Het ondersteunen van de Sr. Mw. V&M met het, uitwerken en formuleren van het VKAM-beleid van de verschillende afdelingen o.a. voortkomend uit het VMMS;
 • het interpreteren of opstellen van VKAM-rapportering en verwerken van de resultaten daarvan in deeladviezen;
 • het stimuleren van het VKAM-bewustzijn binnen de afdelingen door het geven van adviezen en ondersteunen in voorlichting.


 • het ondersteunen bij het opzetten en in stand houden van een doelmatig, overzichtelijk en efficiënt VKAM-systeem;
 • het doen van voorstellen t.a.v. de noodzaak tot regelingen, procedures en voorschriften voor de implementatie van het VKAM beleid;
 • het doen van voorstellen en beoordelen van voorstellen van anderen tot verbetering van regelingen, procedures en voorschriften ten einde de hoeveelheid daarvan tot een minimum te beperken;
 • het adviseren van de groepshoofden en medewerkers inzake de toepassing en de interpretatie van regelingen, procedures en voorschriften;
 • bij te dragen in het opstellen van diverse VKAM controle en jaarplannen.


 • het bijdragen aan de inventarisatie van de binnen de groep bestaande processen en waar nodig aanpassen of herschrijven (en deze processen onderhouden op actualiteit);
 • het uitdragen aan welke (externe) normen en standaarden de processen moeten voldoen;
 • het toetsen van aangeleverde V&G plannen en TRA’s van derden die werkzaamheden uitvoeren voor DMI en het zo nodig verwerken van de resultaten tot voorstellen ter verbetering en projectleiding hierover te adviseren;
 • het werk stilleggen bij onveilige situaties of op basis van overtreding van Arbo- en milieu wetgeving;
 • het aangeven welke regelingen, procedures en voorschriften moeten worden opgesteld ten einde de kwaliteit van de processen te waarborgen.


 • het opstellen van de diverse VKAM plannen en controles ten behoeve van projecten (onderhoud, modificatie en nieuwbouw);
 • het opstellen van randvoorwaarden, ten behoeve van projecten, waarin de kwaliteitsborging is vastgelegd;
 • het verrichten van procesverificaties en audits welke in de VKAM-plannen zijn aangegeven;
 • het naar aanleiding van consequentienota's van wijzigingen in wet en regelgeving beoordelen en het ten gevolge hiervan adviseren van het lijnmanagement;
 • het bijdragen aan implementatie van taak en doelstellingen DMI;
 • het verrichten van onderzoek naar aanleiding van VKAM afwijkingen, klachten of voorvallen en doet voorstellen ter verbetering.

Voor Ministerie van Defensie in Den Helder zoeken wij een VKAM Functionaris.


De functie betreft 24 uur in de week, voor een periode tot 01/01/2022 met optie tot verlenging.

HBO werk- en denkniveau met aanvullende veiligheidskundige en milieuopleidingen

Opleiding Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) Opleiding Interne auditor Specialisatie Middelbaar Arbeidshygiëne (MAH)


Algemeen theoretische kennis van vigerend beleid en wet- en regelgeving op het gebied van KAM.

Ervaring met managementsystemen als ISO-9001, ISO-14001 en ISO-45001

Vaardigheid in het inschatten en beoordelen van risico’s met gekende methodieken en modellen; Adviesvaardigheden.

Auditvaardigheden.

Communicatieve vaardigheden.


Vaardigheden

Scholing: MBO

Over de werkgever

Voor Ministerie van Defensie in Den Helder zoeken wij een VKAM Functionaris.


De functie betreft 24 uur in de week, voor een periode tot 01/01/2022 met optie tot verlenging.

Wat wij bieden

Min Salary : || Max Salary :

Uren per week: 16 - 24

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Adecco

Adecco

Telefoon 0223-610188 | E-mail denhelder@adecco.nl