DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Leerplichtambtenaar/RMC-consulent 36 u/w

Standplaats: Zwolle
Duur: 06-09-2021 t/m 31-12-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 25 augustus 2021

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega's. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.
De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.
Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad.

Team Leerplicht/RMC
Het team Leerplicht/RMC zet zich in voor jongeren in Zwolle en de regio IJssel-Vecht. Onze missie is: het beschermen van het recht op onderwijs en ontwikkeling voor álle jongeren.
Het RMC/VSV (Regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig School Verlaten) vormt een vangnet voor jongeren vanaf achttien tot drieëntwintig jaar die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Met een startkwalificatie op zak hebben zij meer kans op een zelfstandig leven.
Het Team Leerplicht/RMC, de vijf Sociale wijkteams en een backoffice vallen onder de afdeling Sociaal Wijkteam.

Dit ga je doen
Jij bent gedreven om jongeren en hun ouders/verzorgers te overtuigen dat onderwijs belangrijk is. Met een startkwalificatie op zak hebben jongeren meer kansen op een plaats in de maatschappij.
Je bent actief aan de 'voorkant' om tijdig te signaleren welke jongeren tussen wal en schip dreigen te vallen. Voorkomen is beter dan genezen. Daarvoor onderhoud je intensief contact met onder meer ondersteuningsteams op scholen, jongerenwerkers en de Sociale wijkteams. Alle informatie analyseer je om jezelf een goed beeld te vormen van de jongere en zijn omgeving.

Interventies werken goed
Maar liefst 76% van de jongeren verzuimt in Zwolle niet meer na één interventie. Daarom grijp je snel in als jongeren niet op school komen. Je gaat in gesprek met jongeren en hun ouders om problemen boven tafel te krijgen. Als het nodig is, leg je lijntjes met de wijkteams of hulpverleners. Het is fijn dat je een uitgebreid netwerk hebt, waarop je terug kunt vallen. Een belletje is snel gepleegd. Je collega's zijn - net als jij - van de creatieve oplossingen en denken graag mee.
Een essentieel onderdeel van het hele traject is het maken van heldere afspraken met jongeren en ouders. Je wijst hen op de consequenties als afspraken niet worden nagekomen.

Voorlichting
Bij preventie hoort voorlichting aan jongeren, ouders en ketenpartners. Aan het begin van het schooljaar bezoeken wij bijvoorbeeld klassen met jongeren die de Nederlandse taal nog moeten leren. We laten hen zien hoe belangrijk het is om te leren op een speelse manier die goed aanslaat.
Je signaleert niet alleen individuele 'gevallen' van verzuim, maar ziet ook algemene trends die je inbrengt in ons team.

Dit ben jij
Je hebt een HBO werk- en denkniveau, ervaring op het werkgebied (bijvoorbeeld in de sociaal-agogische sector) en een diploma vakopleiding Leerplichtambtenaar. Het is vooral belangrijk dat je goed samenwerkt met collega's, ouders, jongeren, scholen en ketenpartners.
Je bent gedreven om jongeren verder te helpen en problemen tijdig te signaleren, te bespreken en op te lossen. Waar nodig gebruik je je rol als handhaver.
Dat je te maken hebt met een diversiteit aan gesprekspartners vind je een uitdaging. Je kunt je inleven in mensen en op elk niveau communiceren. Je stijl is helder. Je draait niet om de hete brij heen, maakt duidelijke afspraken en weet altijd een positieve wending aan een gesprek te geven.
In Zwolle word je omarmt door een fijn team dat elkaar inhoudelijk en mentaal ondersteunt. Je vindt het leuk om met je collega's te brainstormen over ontwikkelingen. En als we een nieuwe koers kiezen, beweeg je makkelijk mee.

Eisen
- Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
- Kandidaat heeft ervaring op het werkgebied in de afgelopen 10 jaar.

Wensen
- Kandidaat heeft een vakopleiding/cursus Leerplichtambtenaar.
- Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring op het werkgebied in de afgelopen 10 jaar.
- Kandidaat heeft op het cv een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd.
- Kandidaat is per direct inzetbaar voor de gevraagde periode.

Competenties
Het is vooral belangrijk dat je goed samenwerkt met collega's, ouders, jongeren, scholen en ketenpartners.
Je bent gedreven om jongeren verder te helpen en problemen tijdig te signaleren, te bespreken en op te lossen. Waar nodig gebruik je je rol als handhaver.
Dat je te maken hebt met een diversiteit aan gesprekspartners vind je een uitdaging. Je kunt je inleven in mensen en op elk niveau communiceren. Je stijl is helder. Je draait niet om de hete brij heen, maakt duidelijke afspraken en weet altijd een positieve wending aan een gesprek te geven.
In Zwolle word je omarmt door een fijn team dat elkaar inhoudelijk en mentaal ondersteunt. Je vindt het leuk om met je collega's te brainstormen over ontwikkelingen. En als we een nieuwe koers kiezen, beweeg je makkelijk mee.

CV
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist