Teamleider Jeugdzorg

Solliciteer op de website van de werkgever

De functie Teamleider kenmerkt zich door het in combinatie met de Gedragswetenschapper (duaal) leidinggeven aan één team. De Teamleider is onder verantwoordelijkheid van de Regiomanager belast met organisatorische leidinggevende taken ten behoeve van een team waarbinnen verschillende functies c.q. hulpverleningsvormen worden aangeboden.

De Teamleider jeugdzorg:

  • Geeft de dagelijkse leiding aan een team in algemene zin op het gebied van kwaliteit en inhoud van werkprocessen, personele, organisatorische en budgettaire (zoals personeelsformatie) aangelegenheden, binnen de daartoe gestelde beleidskaders en geldende richtlijnen;
  • Plant en organiseert de werkzaamheden van het team;
  • Verricht activiteiten in het kader van personeelsbeleid, zoals o.a. werving & selectie, voeren van functionerings- & beoordelingsgesprekken, ontwikkeling & scholing en (preventieve) verzuimbegeleiding.
  • Stimuleert kwaliteiten van medewerkers in het team en maakt deze productief door coaching op houding en attitude als professional, om te komen tot het bereiken van de gewenste en afgesproken resultaten;
  • Draagt zorg voor het uitvoeren van deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkelingsplannen;
  • Neemt deel aan het (toekomstige) team rondom de jeugdige en mede verantwoordelijk voor kernbeslissingen; 
  • Beheert en bewaakt het vastgestelde budget;
  • Rapporteerd periodiek de behaalde resultaten aan de Regiomanager;
  • Onderhoudt en is verantwoordelijk voor de in- en externe contacten met partners in de regio.

Over de werkgever

Regionale organisatie in de jeugdzorg.

Gericht op duurzaamheid en kwaliteit zet de organisatie sterk in op coaching en verbetering van de dienstverlening. Hiervoor heeft onze opdrachtgever dit jaar een project is gestart.

Het betreft een functie van 36 uur per week met een salaris van €4500 op basis van 36 uur. In eerste instantie is er sprake van een jaarcontract, met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd.

Vaardigheden

De geschikte kandidaat voor deze vacature beschikt over:HBO+: afgeronde relevante HBO-opleiding aangevuld met een voor de functie relevante voortgezette opleiding;Kennis van managementtechnieken, personeels- en organisatiebeleid en zorg/kwaliteitsbeleid;Kennis van de sociale kaart;Relevante werkervaring;Kennis en inzicht in de (juridische aspecten van de diverse) werksoorten, doelgroepen en processen binnen de jeugdzorg;Kennis en inzicht in de diverse disciplines van de organisatie.
  • Liefst HBO niveau
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later