DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior medewerker bedrijfsvoering Sociaal Domein (11) 36 u/w

Standplaats: Huizen
Duur: 4 maanden, start zsm
Optie tot verlenging: Mogelijk
Reageren voor: 24 maart 2021

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!' Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Afdeling maatschappelijk beleid
De afdeling maatschappelijk beleid houdt zich bezig met beleid en bedrijfsvoering van alle gemeentelijke taken in het sociaal domein. We werken daarbij intensief samen met de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Onze uitvoeringsorganisatie draagt zorg voor de toegang tot passende ondersteuning voor inwoners van de gemeente Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes (HBEL).

Het cluster bedrijfsvoering monitort, controleert en verbetert de dienstverlening en de kwaliteit. De dienstverlening moet op een zo efficiënt mogelijke manier worden uitgevoerd. Hierbij moet een vertaalslag worden gemaakt van (landelijk) beleid naar de gewenste dienstverlening. Tevens geeft het cluster bedrijfsvoering invulling aan het programma "Grip op het sociaal domein". Ter versterking van het cluster Bedrijfsvoering zoeken we per 1 april 2021 een: Senior medewerker bedrijfsvoering sociaal domein (m/v).

Opdracht
In deze 4 maanden ligt de nadruk op van de volgende werkzaamheden:
1. Het inregelen van lokaal contractmanagement voor niet regionaal gecontracteerde zorg. Dit bestaat uit de volgende taken:
- Contracteren van zorgaanbieders;
- Werkafspraken maken met zorgaanbieders over de verantwoording en prestatielevering;
- Opzetten van periodieke rapportages voor het lokale contractmanagement.
2. Het vormgeven van de (verbijzonderde) interne controle ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het college. Binnen het sociaal domein is al een brede basis gelegd voor het inrichten van de drie lijnen van verdediging. In het kader van het collegeverklaring zal deze controle moeten worden uitgebreid en worden doorontwikkeld. Dit bestaat uit de volgende taken:
- Het huidige intern controleplan uitbreiden ten behoeve van rechtmatigheidsverantwoording door het college;
- De rechtmatigheidsverantwoording opstellen.
3. Het maken van (financiële) analyses ten behoeve van het sociaal domein (HBEL).
4. Vormgeven van integraal proces van financieel beheer binnen het sociaal domein. Informatie over productieontwikkeling beter aansluiten op het begrotingsproces: gezamenlijke periodieke prognoses (bedrijfsvoering SD, inkoop- en contractbeheer regio en financiën), risicoanalyses op het financiële proces. Dit bestaat uit de volgende taken:
- De samenwerking tussen financiën, beleid, bedrijfsvoering en uitvoering stimuleren;
- Het opstellen van een gezamenlijke werkagenda ten behoeve van de P&C cyclus.

Vereisten/knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Direct beschikbaar op 1 april 2021;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior medewerker bedrijfsvoering (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het inrichten contractmanagement (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het vormgeven van de (verbijzonderde) interne controle ten behoeve van de collegeverklaring (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van en affiniteit met het financieel beheer sociaal domein (20 punten);

Competenties
Communicatief sterk;
Proactief;
Resultaatgericht;
Omgevingsbewust.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina's, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 30 maart 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 maart 2021 bericht.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist