DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Consulent Inkomen- TONK 32-36 u/w

Standplaats: Franeker
Duur: 15-03-2021 t/m 30-06-2021
Optie tot verlenging: Mogelijk
Reageren voor: 3 maart 2021

Opdracht omschrijving
Team Inkomen is de inwoners van Noardwest Fryslân van dienst die (tijdelijke) inkomensondersteuning en/of financiële voorzieningen nodig hebben. Door te voorzien in een bestaansminimum, zorgen we ervoor dat meedoen in de samenleving mogelijk blijft. We adviseren over de inkomens- en financiële ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Participatiewet en verstrekken deze correct en op maat. We signaleren en verwijzen. En werken samen met onder andere gebiedsteams, schuldhulpverleners en bewindvoerders. Zo zorgen we ervoor dat sociale ondersteuning wérkt.

Vanwege de aankomende invoering van de TONK-regeling zoeken we tijdelijke versterking voor de periode van 15 maart t/m 30 juni met de mogelijkheid tot een verlenging. Je wordt voornamelijk ingezet om aanvragen in het kader van de TONK af te handelen, maar kunt ook gevraagd worden om op andere onderdelen te ondersteunen, zoals het afhandelen van een aanvraag levensonderhoud, TOZO of het uitvoeren van een heronderzoek. Je informeert klanten actief zodat deze de genomen besluiten begrijpen, beantwoordt vragen en verwijst door waar nodig

Ondersteun en help jij graag inwoners en cliënten in Noardwest Fryslân met hun vragen over de door ons uitgevoerde regelingen en houd je rekening met hun behoeften en belangen? Heb je ruime kennis van de Participatiewet, aanverwante wet- en regelgeving en voorliggende voorzieningen? Ben je vaardig op het gebied van gespreksvoering, adviseren, doorverwijzen en opstellen van rapportages en beschikkingen? Kun je goed samenwerken en ben je resultaatgericht?

Verantwoordelijkheden
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen uit het resterende inkomen. Het gaat om een vergoeding voor daadwerkelijke noodzakelijke kosten.

Dit verwachten wij van je:
Als ervaren consulent Inkomen weet jij alles van uitkeringen en bijzondere bijstand. Jij bent in staat de inwoners en cliënten perfect te adviseren over voorzieningen, zodanig dat zij zich gerespecteerd, gehoord en begrepen voelen. Jij bent de professional die binnen de kaders en als het nodig is maatwerk kan leveren.

Je focus ligt als consulent inkomen op het uitvoeren van de TONK. Deze tijdelijke regeling is op dit moment nog in ontwikkeling. Waar mogelijk zet je je expertise in als Inkomensconsulent;
geeft voorlichting en verwijst cliënten door naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties;
voert gesprekken met cliënten tijdens de aanvraag- en onderzoeksfase en aanvragen levensonderhoud;
onderzoekt, adviseert en stelt rapportages en beschikkingen op betreffende (voortzetting van) uitkeringen/voorzieningen;
adviseert over terug- en/of afbetalingsregelingen van cliënten;
ondersteunt in bezwaar- en beroepszaken, fraudeonderzoek en bij niet nakomen van arbeidsverplichtingen;
biedt administratieve ondersteuning in bezwaar- en beroepszaken;
stelt adviezen op inzake fraudeonderzoeken;
voert collegiale toetsing uit;
neemt deel aan (werkgroepen)overleg inzake ontwikkelingen in het sociaal domein/keten en de consequenties in de uitvoering.

Eisen:
• Je hebt 3 jaar recente en relevante werkervaring in een gelijkwaardige functie bij
voorkeur binnen een gemeenschappelijke regeling;
• actuele kennis op het gebied van de Participatiewet, aanverwante wet- en regelgeving en voorliggende voorzieningen;
• ruime ervaring in aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand;
• ervaring en affiniteit met omgekeerde toets.
• Hbo-opleiding zoals Personeel en Arbeid aangevuld met een opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening.
• Aantoonbare actuele kennis op het gebied van de Participatiewet, aanverwante wet- en regelgeving en voorliggende voorzieningen;
• ruime en recente ervaring in het werken met de systemen die gebruikt en/of geraadpleegd worden bij de Dienst, zoals:
• ervaring met GWS/Suite4WIZ, PKO, Suwinet, Key GBA-v/BRP, Schulinck/Grip op
Participatiewet en Dis4all

CV eis:
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina's A4.

Gesprekken zijn gepland op dinsdagmiddag 9 maart a.s.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist