Arts Cultuursensitieve Ouderenzorg

Solliciteer op de website van de werkgever

Ouderenarts, die zich gaat bezighouden met verblijfspatiënten met een migratieachtergrond.

Voor een drietal locaties in de regio Amsterdam-Zuidoost zoeken we een ouderenarts, die zich thuis voelt in kleinschalige woonvormen binnen de context van de grote stad.

Het gaat om een functie, onder andere, in twee huizen voor verblijfspatiënten met een migratieachtergrond. Dit is een hechte gemeenschap die een eigen benaderingswijze vraagt, een ander verwachtingsmanagement en een andere omgang met het levenseindeproblematiek. 

Er is meer ruimte gecreëerd voor aanname van cliënten met Wlz-indicatie op deze twee locaties, op de derde ligt meer accent op somatiek en psychogeriatrie. De werkzaamheden zijn voor twee dagen op de WLz-locaties, twee dagen op de locatie PG/soma.

De taakdelegatie is goed doorgevoerd, waar door de arts zich kan richten op het leiden van MDO's, supervisie en meer ingewikkelde casuïstiek. Er zijn desgewenst veel mogelijkheden om met zijn of haar interessegebieden verder aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in de vorm van een kaderopleiding (bijvoorbeeld 1e lijn, PG, palliatieve zorg). 

De Arts Cultuursensitieve Ouderenzorg is verder verantwoordelijk voor:

  • Het behandelen en begeleiden patiënten met aandoeningen die vooral ouderen treffen (diabetes, dementie, Parkinson, MS, osteoporose, hartfalen en dergelijke);
  • Het opstellen en uitvoeren van multidisciplinair zorgplannen; 
  • Het incidenteel consultaties doen voor hulpverleners uit eerste en tweede lijn.

De professional wordt uitgenodigd actief mee te denken over kwaliteitsverbetering en het medische en zorginhoudelijke beleid van de instelling.

Over de werkgever

Onze relatie is een grote zorgaanbieder in de regio Amsterdam, met een groot aantal vestigingen in en buiten de stad. Zij biedt ondersteuning aan een brede doelgroep, van jong tot oud. Dit kunnen mensen zijn die verpleging en verzorging nodig hebben, mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen met psychische klachten.

De schaalgroote geeft mogelijkheden tot krachtenbundeling, die kansen biedt voor zorgvernieuwing. Bovendien vormt ze de basis voor een financiel gezonde organisatie. Kortom: groot, krachtig en nabij.

De kleinschalige werkwijze binnen een grotere organisatie biedt een krachtig uitgangspunt voor zorg op maat. Onze cliënt heeft binnen haar organisatie een kennisinstituut ontwikkeld, dat bijdraagt aan het op hoger niveau brengen van kennis en vaardigheden van medewerkers en daarmee de kwaliteit van de dienstverlening.

Salaris conform  CAO VVT. Arbeidsvoorwaarden worden nader ingevuld in overleg met de kandidaat. De functie kan eventueel parttime worden uitgevoerd.

Vaardigheden

Voor de vacature van  Arts Cultuursensitieve Ouderenzorg zoeken wij een arts die de ambitie heeft specialist ouderengeneeskunde te worden en beschikt over affiniteit met de doelgroep en met interculturele zorg.
  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later