DC Engineers B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsmedewerker maatschappelijke accommodaties en sport 28 u/w

Standplaats: Wijchen
Duur: 01-05-2021 t/m 01-08-2021
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 22 april 2021

Opdracht omschrijving
De gemeenten Druten en Wijchen bundelen sinds 1 januari 2018 hun krachten in de Werkorganisatie Druten Wijchen. Een organisatie die volop veel kansen biedt voor medewerkers. Samen bouwen we er aan om wonen, werken en ondernemen voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen zo prettig mogelijk te maken.

Onze organisatie bestaat uit vijf domeinen met zelforganiserende teams. Het team Welzijn, Onderwijs en Sport valt onder het domein Sociale Leefomgeving en bestaat uit elf collega's. Het team is verantwoordelijk voor het vormgeven van (bestuurlijke) ambities en (beleids-)advisering op het gebied van onderwijs, sport, kunst en cultuur, recreatie, leefbaarheid en accommodaties.

Voor dit team zoeken we een beleidsmedewerker maatschappelijke accommodaties en sport. Het gaat om een functie waarin je mee vorm en inhoud gaat geven aan het vrijwilligers- en sportstimuleringsbeleid. Ook ben je verantwoordelijk voor de brede regeling combinatiefuncties.

Ook het opstellen en onderhouden van contracten en (huur-) overeenkomsten met gebruikers van maatschappelijke- en sportaccommodaties in Wijchen is onderdeel van deze opdracht. Je draagt zorg voor de administratieve afwikkeling van contracten en huurovereenkomsten.

Voor een aantal maatschappelijke accommodaties organiseer je gebruikers-overleg en ben je het aanspreekpunt bij de gemeente.

Van 1 mei 2021 t/m 31 juli 2021 hebben wij een tijdelijke opdracht. Je bent een professional die werkzaamheden zelfstandig en pro-actief kan uitvoeren met goede communicatieve vaardigheden.

Verantwoordelijkheden
Als beleidsmedewerker verricht je onder meer onderstaande werkzaamheden. Je zet daarbij in op een goede samenwerking en inhoudelijke afstemming met collega's binnen de werkorganisatie en met de maatschappelijk partners.

Je bent als beleidsmedewerker betrokken bij:
- Sportstimuleringsbeleid: inhoudelijke ontwikkeling sportactivering, budgetbeheer sportstimulering en sportsubsidies.
- Brede Regeling Combinatiefuncties: samenwerken en afstemmen met het lokaal gezond bewegen-platform.
- Vrijwilligersbeleid: uitvoeren collegeprogramma deskundigheidsbevordering vrijwilligers, budgetbeheer vrijwilligerswerk, contact met uitvoeringsorganisaties.

Daarnaast houd je je bezig met het beleid en ondersteuning rondom het contractbeheer voor maatschappelijke accommodaties. Dit zijn met name de multifunctionele accommodaties die eigendom zijn van de gemeente Wijchen. In een enkel geval gaat het ook om een grote gebruiker van een sportaccommodatie. Het gaat om de volgende taken:
- Opstellen en herzien van huur-, gebruiks- en exploitatieovereenkomsten binnen de geldende beleidskaders van de gemeente Wijchen.
- Jaarafrekeningen maken voor de gebruikers. De exploitatiekosten verdelen over de gebruikers volgens overeengekomen verdeelsleutels.
- Verdeelsleutels monitoren en actualiseren.
- Contact onderhouden met gebruikers van accommodaties door het organiseren van gebruikersoverleg.
- Aanspreekpunt zijn binnen de gemeentelijke organisatie voor vragen en klachten van de gebruikers.
- Problemen en vragen rondom beheer en exploitatie vertalen in oplossingen.
- Afstemmen van technische vragen uit de accommodaties met de collega's die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.
- Contracten registreren en archiveren in de vastgoeddatabank van de gemeente; de relevante gegevens in de vastgoeddatabank actueel houden.

Eisen
- De kandidaat heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau. Dit kan de kandidaat aantonen door diploma's en/of door het benoemen en uitleggen van de functies die je hebt uitgevoerd.
- De kandidaat heeft ervaring als beleidsmedewerker binnen het sociale domein bij een gemeente, of heeft ervaring met verhuur, beheer en exploitatie van maatschappelijke accommodaties.

Gunningscriteria
- Ervaring met de genoemde beleidsvelden en maatschappelijke accommodaties.
- Inzicht in vraagstukken van beheer en exploitatie van maatschappelijke accommodaties. Inzicht in en ervaring met huur- en gebruiksovereenkomsten
- Bekendheid met de werkwijze van een overheidsorganisatie.

Competenties
- Je hebt een proactieve instelling en een resultaat- en klantgerichte aanpak;
- Je bent een teamspeler en zoekt contact met teamgenoten voor overleg en afstemming;
- Je kunt zelfstandig werken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
- Je denkt in oplossingen en je draagt oplossingen aan bij gesignaleerde knelpunten of problemen.

CV en motivatie
De kandidaat voegt een CV en een motivatiebrief toe. Het CV is in het Nederlands opgesteld en in PDF-formaat. In het CV moeten naast de persoonlijke (contact)gegevens zijn opgenomen: functienaam, organisatie, start- en einddatum van jouw opgebouwde carrière en van de werkzaamheden. Het CV is maximaal 4 pagina's. In de motivatie willen we graag lezen waarom de kandidaat geschikt is voor deze tijdelijke klus.

Interviews
De interviews vinden plaats op 6 mei 2021.

Aanleveren na gunning
VOG
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist