Coördinator team Uitvoering en Ondersteuning Openbare Werken 36 u/w

Solliciteer op de website van de werkgever

Standplaats: Zevenaar
Duur: 01-05-2021 t/m 01-11-2021
Optie tot verlenging: Ja, 2x 3 maanden
Reageren voor: 20 april 2021

Opdracht omschrijving
De afdeling Openbare Werken (OW) van de gemeente Zevenaar bestaat uit circa 60 vaste medewerkers en 20 tijdelijke medewerkers die werken vanuit de Participatiewet. De afdeling is verdeeld in de teams Uitvoering en Reiniging. Het team Uitvoering beheert en onderhoudt de buitenruimte en de voertuigen en machines waarmee gewerkt wordt. Het team Reiniging valt onder de gemeenschappelijk regeling 'Reinigingsdienst de Liemers' en verzorgt voor de gemeenten Montferland en Zevenaar de afvalinzameling en het grofvuil. Dit team werkt ook voor de drie aanbiedstations.

De dagelijkse aansturing en vakinhoudelijke begeleiding van de medewerkers ligt in handen van twee coördinatoren. De uitvalsbasis voor de OW-medewerkers is de gemeentewerf. Dit is ook de plek van waaruit de coördinatoren hun werkzaamheden verrichten.

Als coördinator van het team Uitvoering zorg je ervoor dat het regulier onderhoud op orde wordt gebracht. Je stuurt aan op resultaten, maakt heldere en duidelijke afspraken en werkt aan een goede onderlinge samenwerking.

Verantwoordelijkheden
Werkzaamheden
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het regulier onderhoud op een planmatige en kostenefficiënte wijze waarbij de gedefinieerde kwaliteitskaders worden behaald.
Je signaleert en benoemt knelpunten op vakinhoudelijk, organisatorisch en personeelsgebied en lost deze op.

Je stuurt de medewerkers van team Uitvoering operationeel aan op werkinhoud, resultaat, houding en gedrag.
- Je organiseert en voert de werkoverleggen.
- Je voert individuele gesprekken met de medewerkers binnen jouw team.
- Je coacht en begeleidt de voormannen.
- Je werkt nauw samen met je collega coördinator en planners.

Je adviseert het afdelingshoofd Openbare Werken over:
- Vakinhoudelijke verbeterpunten
- Interne en externe samenwerkingsverbanden die het functioneren van de afdeling OW en het team Uitvoering ten goede komen.
- Het invoeren van het werken volgens het principe Opdrachtgever/opdrachtnemer

Eisen
- Je beschikt aantoonbaar over een HBO werk en denkniveau. Dit blijkt uit je cv.
- Je hebt meerdere jaren ervaring met leidinggeven aan operationeel ingestelde teams. Geef in max een half A4 waaruit blijkt dat je over deze ervaring beschikt.

Gunningscriteria
- Je hebt ervaring met het doorvoeren van verandertrajecten. Je kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden (max een half A4).
- Je hebt kennis van en ervaring met het werken in de Openbare Ruimte, met name in het groenonderhoud. Geef in max een half A4 aan waaruit blijkt dat je over deze kennis en ervaring beschikt.

Competenties
Vaardigheden;
- kan goed plannen en organiseren
- werkt gestructureerd en haalt de doelen binnen de gestelde termijn;
- zelfstandig, flexibel en pragmatisch;
- beheert en stuurt in termen van tijd, geld, kwaliteit, risico, informatie en organisatie;
- uitstekende communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).

Houding en Persoonskenmerken
- teamspeler, weet een team te inspireren en samen te laten werken;
- heeft duidelijk doorzettingsvermogen en besliskracht, met de nodige kwaliteitsbewustheid en realiteitszin;
- is oplossings- en resultaatgericht;
- is pro-actief, evenwichtig en stressbestendig, flexibel wanneer mogelijk maar vasthoudend in de (hoofd)doelstellingen wanneer nodig.

In de interviewfase worden onderstaande competenties beoordeeld.
1. Verantwoordelijkheid
Komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voortvloeien uit het eigen handelen.
2. Zelfstandigheid
Verricht zonder hulp van anderen taken, probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden. Handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk van anderen.
3. Oordeelsvorming
Weegt gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.
4. Conflicthantering
Reageeert correcte en tegemoetkomend op de reacties van anderen op het eigen gedrag, beleid of functie-uitoefening. Weet adequaat te reageren op problemen, zonder hierdoor in het gedrang te komen of er te emoitioneel onder te worden. Vindt oplissingen bij belangentegenstellingen. .
5. Resultaatgerichtheid
Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.

CV
Voeg een cv van maximaal 5 pagina's A4 toe. In het cv geef je duidelijk aan:
- de functienaam;
- bij welke opdracht- of werkgever;
- de start- en einddatum van de werkzaamheden;
- wat het aantal uren per week inzet was;
- welke werkzaamheden je hebt uitgevoerd;
- welke ervaring je hebt opgedaan.

Gesprekken
De interviews zullen plaatsvinden op maandag 26 april tussen 13.00 en 16.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden.
Uren:
40

Over de werkgever

DC Engineers is dé intermediair voor overheidspersoneel. Uitgegroeid van specialisten in de inrichting van de openbare ruimte tot alle facetten binnen overheidsland. Bent u werkzaam binnen de overheid dan is DC Engineers geen onbekende naam voor u.

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Cheyenne Locadia
0850201022
Cheyenne.locadia@dcengineers.nl

DC Engineers B.V.
Chroomstraat 36
2718RR,  Zoetermeer