Van Dijk Employment Services

Wij zijn al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen / hoogheemraadschappen, provincies, de Rijksoverheid en aan de overheid gelieerde organisaties. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Opdrachtgevers en medewerkers ervaren onze werkwijze als persoonlijk, transparant, betrouwbaar en professioneel: sterk op de inhoud, betrokken bij de mens.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior adviseur geluidregelgeving Omgevingswet (20 uur)

U bent een ervaren adviseur met ruime kennis van de geluidregels in de Omgevingswet om de regels te analyseren en advies uit te brengen over de bevonden resultaten.

Wie?
Onze opdrachtgever, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is op zoek naar een zeer ervaren adviseur geluidregelgeving Omgevingswet. Informatiepunt Omgevingswet gaat aan de slag met het creëren van een centraal online informatiepunt met een website. Op de website wordt informatie gedeeld over de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving, de veranderopgaven bij het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De website wordt dus de komende jaren dé centrale vindplaats voor alle informatie over de in- en uitvoering van de Omgevingswet.

Als adviseur geluidregelgeving gaat u nauw samenwerken met het team Geluid van InfoMil en versterkt u het Informatiepunt Omgevingswet. U stemt de werking van de regels en de bijbehorende communicatieboodschap af met het team Geluid. Ook draagt u bij aan het proces van het afstemmen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U draagt bij aan het uitleggen van de regels over geluid in de Omgevingswet aan decentrale overheden.
 • U analyseert de regels over geluid en bepaalt welke informatie decentrale overheden nodig hebben om deze regels goed toe te passen.
 • U zet de geanalyseerde informatie om in concrete teksten voor de website.
 • U bereidt besluiten voor over het toelaten van bedrijven, wegen en woningen met de werking van wetinstrumenten en de instructieregels van de Omgevingswet.
 • U doorgrondt nieuwe juridische regels van de Omgevingswet.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding in richting van milieu, ruimtelijke ordening of planologie.
 • U hebt minimaal 8 jaar ervaring met het toepassen van geluidsregels.
 • U hebt minimaal 8 jaar kennis van en ervaring met het werken in opdracht van zowel gemeenten als bedrijven, inclusief projectontwikkelaars.
 • U bent minimaal 2 dagen per maand aanwezig op locatie, voor zover mogelijk in verband met de omstandigheden, en niet op vrijdag.

Wensen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde post hbo-opleiding in geluid, zoals de opleiding Milieugeluid van PAO Techniek en Management.
 • U hebt kennis van en ervaring met het schrijven van inhoudelijke teksten voor gemeenten en / of omgevingsdiensten over het in de praktijk toepassen van beleid of wet- en regelgeving, zoals handreiking of werkinstructies.
 • U hebt kennis van en ervaring met het opstellen van lokaal geluidbeleid.
 • U hebt kennis van en ervaring met het adviseren over het borgen van maatregelen en voorwaarden in het bestemmingsplan.
 • U hebt kennis van en ervaring met het adviseren bij ruimtelijke planvorming over andere werkvelden, zoals luchtkwaliteit of externe veiligheid.
 • U hebt minimaal 8 jaar kennis van en ervaring met het toepassen van regels over geluid in projecten, zoals Wet geluidhinder (Wgh), H11 Wet milieubeheer (Wm) en Activiteitenbesluit.

Waar?
Regio Den Haag

Wanneer?
De functie is per direct beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste begin januari 2021, met een optie tot verlenging (2 x 12 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Hoe?
Reageer vóór maandag 13 juli 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jop Verhulst, 078-6549060. Referentienummer 200446.

Va