Technisch inspecteur (Keurmeester) drones

Dit kan al binnen 1 minuut

Functieomschrijving

Een keurmeester bij EuroUSC-Benelux BV staat in voor de technische keuring en controle van onbemande luchtvaarttoestellen (RPAS of ‘drones’), met als doel de afgifte van een aanbeveling voor een speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BvL). Deze controle bestaat uit een documentatiecontrole, een grondkeuring en een vliegtest.

De inspecteur moet de procedures van EuroUSC-Benelux toepassen in alle onafhankelijkheid en mag niet tewerkgesteld zijn bij andere bedrijven uit de sector (producenten, verdelers, operatoren etc).

 

De keurmeester is verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Inspectie en evaluatie van RPAS ter naleving van vereisten zoals opgesteld door de Accountable Manager.
 • Inspectie en evaluatie van aanpassingen, installaties en reparaties, ter naleving van vereisten zoals opgesteld door de Accountable Manager.
 • Het voorbereiden en schrijven van rapporten van inspecties en keuringen om aanbevelingen, afkeuringen of uitzonderingen te ondersteunen.
 • Het superviseren van RPAS testvluchten ter naleving van vereisten zoals opgesteld door de Accountable Manager.
 • Het evalueren van de competenties van piloten en operatoren ter aanbeveling door de Accountable Manager aan de bevoegde autoriteiten.

 

De keurmeester dient de volgende interne training te doorlopen:

 • Ops Management
 • Plus Module
 • Exposition and Technical Manual
 • Internal company procedures
 • Regulatory framework
 • Safety management

 

Wettelijke vereisten

 • Artikel 69 van EC2018/1139:
 • Indien een gekwalificeerde instantie met een specifieke certificeringstaak wordt belast, zorgen het Agentschap of de nationale luchtvaartautoriteiten ervoor dat deze instantie voldoet aan de in bijlage VI gestelde criteria.
 • Criteria voor gekwalificeerde instanties bedoeld in artikel 13
 • De instantie, de directeur ervan en het met de uitvoering van de controles belaste personeel mogen niet worden betrokken bij het ontwerp, de constructie, de verkoop of het onderhoud van de producten, delen, uitrustingsstukken, onderdelen of systemen, noch bij de werking, de dienstenaanbieding of het gebruik. Uitwisseling van technische informatie tussen de betrokken organisaties en de gekwalificeerde instantie wordt door deze bepaling niet uitgesloten.
 • De instantie en het personeel dat met de certificatietaken is belast, moeten hun taken met de grootste beroepsintegriteit en technische bekwaamheid uitvoeren; zij dienen vrij te zijn van elke pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun beoordeling of de uitkomst van hun onderzoeken kan beïnvloeden, inzonderheid door personen of groepen die bij de resultaten van de certificatiewerkzaamheden belang hebben.
 • De instantie dient te beschikken over het nodige personeel en de nodige middelen te bezitten om de met de uitvoering van het certificatieproces verbonden technische en administratieve taken op passende wijze te vervullen; tevens dient de instantie toegang te hebben tot het nodige materiaal voor bijzondere keuringen.
 • Het met het onderzoek belaste personeel moet:
  • een goede technische en beroepsopleiding hebben genoten;
  • voldoende kennis bezitten van de voorschriften betreffende de certificatietaken die het verricht en voldoende ervaring met die taken hebben;
  • de vereiste bekwaamheid bezitten om op grond van het verrichte onderzoek de verklaringen, processen-verbaal en rapporten op te stellen.
 • De onafhankelijkheid van het personeel dat met het onderzoek is belast, moet worden gewaarborgd. De bezoldiging van dat personeel mag niet afhangen van het aantal onderzoeken dat het verricht, noch van de resultaten van die onderzoeken.
 • De instantie moet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, tenzij haar aansprakelijkheid door een lidstaat overeenkomstig het nationale recht wordt gedragen.
 • De personeelsleden van de instantie dienen het beroepsgeheim te bewaren ten aanzien van alle informatie die hun ter kennis komt tijdens de uitvoering van hun taken op grond van deze verordening.

 Profiel

 • Voldoen aan de training
 • Voldoen aan de wettelijke norm
 • Ervaring hebben op het domein van luchtvaart en techniek
 • HBO: lucht-en ruimtevaarttechniek of elektrotechniek
 • De Engelse en Nederlandse taal machtig zijn
 • In het bezit zijn van rijbewijs B
 • Zelfstudie op nieuwe toestellen uitvoeren, via onder andere internet, controle, overleg, …
 • Kunnen overleggen met andere keurmeesters.
Uren:
38
Dienstverband:
thuiswerk, vaste baan

Over de werkgever

Je komt terecht in een internationale, stimulerende en professionele werkomgeving waar inzet gewaardeerd wordt. EuroUSC-Benelux biedt een flexibele invulling gekoppeld aan een competitieve verloning.

Vaardigheden

Opleiding

HBO - Bachelor Luchtvaarttechniek of elektrotechniek

Wat wij bieden

Aanbod

Je komt terecht in een internationale, stimulerende en professionele werkomgeving waar inzet gewaardeerd wordt. EuroUSC-Benelux biedt een flexibele invulling gekoppeld aan een competitieve verloning.

 

Plaats tewerkstelling

Als keurmeester ben je vaak te vinden op vliegvelden, verspreid over Nederland. Wanneer je niet op een vliegveld met een keuring bezig bent, werk je thuis of op kantoor.

 

Contract

Contract van onbepaalde duur

Voltijds

Solliciteren met CV en motivatiebrief via jobs@eurousc.aero

Solliciteer
direct via Jobbird

Dit kan al binnen 1 minuut

Of solliciteer later