Raadsgriffier

Solliciteer op de website van de werkgever

De gemeenteraad van Elburg zoekt een:
Griffier
32 uur per week

De gemeenteraad van Elburg zoekt een griffier die kan opereren op strategisch niveau. Enerzijds wil de raad zichzelf verder ontwikkelen waarbij de griffier meedenkt met de raadsleden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de doorontwikkeling van het nieuwe vergaderstelsel. Anderzijds wil de gemeenteraad een griffier die de positie van de raad volwaardig vertegenwoordigd binnen de gemeentelijke organisatie en in de lokale driehoek samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ook wil de gemeenteraad de griffie-organisatie verder blijven professionaliseren. De gemeenteraad van Elburg bestaat uit 8 fracties met in totaal 19 raadsleden.

Functie-inhoud
De griffie-organisatie bestaat uit een griffier, een raadsadviseur / plv. griffier en wordt secretarieel ondersteund. De griffier is eindverantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenteraad en het bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. De griffier geeft leiding aan de raadsadviseur en is tevens ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie. De raad heeft aangegeven op zoek te zijn naar een griffier die in de goede zin van het woord dominant aanwezig is.

Dit betekent onder meer dat je:
 • de raad adviseert over vraagstukken en processen op het gebied van bestuur en organisatie en onderzoeken begeleidt;
 • op de hoogte bent van maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en deze weet te vertalen voor het Elburgse bestuur.
 • contacten onderhoudt met partijen/ belanghebbenden en zorgt voor afstemming;
 • de aan de raad en raadscommissies voorgelegde adviezen toetst;
 • de raad ondersteunt bij de totstandkoming van de termijnagenda en bij het opstellen van initiatiefvoorstellen;
 • de afstemming tussen gemeenteraad en ambtelijke organisatie verzorgt en bewaakt;
 • de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning realiseert en bewaakt;
 • kan fungeren als vertrouwenspersoon en kan meedenken bij integriteitsvraagstukken;
 • het proces van samenwerking in de regio Zwolle faciliteert en bevordert.

De raad heeft een nieuw vergadermodel en wil daarbij een meer onderling en met inwoners in gesprek te komen. De griffier heeft een belangrijke rol om samen met raad, college en organisatie de uitvoering hiervan in goede banen te leiden.

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bedraagt het maximumsalaris € 6.365,- (schaal 13) bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Het aantal uren is in overleg met een voorkeur voor 32 uur. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van 18,25% wat je bijvoorbeeld kunt inzetten om extra verlof van te kopen. We kennen flexibele werktijden binnen onze organisatie en ruime opleidingsfaciliteiten. Na een jaar bieden wij je bij voldoende functioneren een vast contract aan.

Functie-eisen
De politieke dynamiek is van invloed op de manier waarop de griffier de raad en de raadscommissies adviseert en ondersteunt. Er zijn veelal tegenstrijdige belangen die vragen om een onafhankelijke en adviserende invulling van de functie.
 • Academisch werk- en denkniveau met een opleiding op het gebied van bestuurskunde, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, rechten, politicologie.
 • Ervaring als raadsgriffier binnen een gemeentelijke organisatie.
 • Analytisch denker, maar kan ook gefundeerd een creatief en onafhankelijk oordeel vormen.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Een breed en scherp inzicht in en gevoel voor en ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
 • De bereidheid om te werken op onregelmatige tijden waaronder in ieder geval de maandag- en woensdagavonden.
 • Goed organiseren en flexibel inzetbaar op verschillende beleidsterreinen en aanpak.

Werkomgeving
De gemeente Elburg opereert in een bloeiende economische regio en kent een rijke historie als Hanzestad en is prachtig gelegen op de Veluwe, omgeven door bos en water. De gemeente is volop in ontwikkeling waarbij de groei en de zorg voor de 23.000 inwoners centraal staat. De gemeente is met zijn vijf kernen divers samengesteld. De gemeente Elburg wil een doelmatige en dienstverlenende organisatie zijn en voor haar ruim 200 medewerkers een aantrekkelijke werkgever. Korte lijnen, een informele sfeer en betrokken medewerkers typeren de organisatie. De organisatie van de gemeente Elburg bestaat uit vier domeinen, een directeur en een griffie.

Inlichtingen en sollicitatie
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Liesbeth ten Have-Schoonhoven, voorzitter van de werkgeverscommissie raad, bereikbaar op 06-40257192. Over de procedure kun je contact opnemen met P&O, bereikbaar via 0525-688688. Kijk ook op www.elburg.nl voor meer informatie.

Je sollicitatie kun je tot 21 juni 2021 inzenden via het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 5 juli 2021. Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Vaardigheden

Opleiding

WO
Nu solliciteren

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later