Dr Nassau College

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Docent biologie

Vacaturenummer 62.4

 

Locatie Penta zoekt per 10 mei 2021 ter vervanging van zwangerschapsverlof, een

docent Biologie m/v

 

omvang ca 0,5 fteInformatie over de school

Het Dr. Nassau College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. We bieden onderwijs aan voor isk, vmbo, havo en vwo leerlingen en hebben drie locaties in Assen en drie in de regio respectievelijk in Norg, Gieten en Beilen.

Het Dr. Nassau College staat onder leiding van de bestuurder. De directeur regio, de directeur Penta en de directeur Quintus vormen het centraal managementteam (CMT) van de instelling. Het CMT vergadert onder het voorzitterschap van de bestuurder. Binnen de locaties wordt het onderwijs verzorgd door kernteams van docenten die worden aangestuurd door een schoolleider of een adjunct.

De centrale ondersteuning is ondergebracht in een bedrijfsbureau. Binnen het bedrijfsbureau bestaan de afdelingen P&O, financiën, leerlingenadministratie, ICT, marketing & communicatie en facilitair.

Het Dr. Nassau College is een unieke scholengemeenschap waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, waarin wij verschillen benaderen vanuit dat wat ons bindt: onze leerlingen. Ze zijn onze drijfveer en passie. En zij rekenen op ons. En wij? Wij zijn er voor onze leerlingen, om ze voor te bereiden op de toekomst. Elke dag helpen we ze daarin een stapje verder want in onze gezonde school vormen we een sociale gemeenschap waarin iedereen zijn talenten kan ontdekken en ontwikkelen.


Penta: samen slagen!

De locatie Penta telt ruim 1100 leerlingen, verdeeld over de opleidingen mavo, mavo +, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Het onderwijs op de locatie Penta wordt verzorgd in een vernieuwd gebouw. Penta is een gezonde en rookvrije school.

Het vakcollege op Penta omvat de volgende richtingen: Zorg & Welzijn, Horeca, Bakkerij & Recreatie, Bouw, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie en Economie & Ondernemen.

Het vakcollege staat open voor leerlingen met een advies voor een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo-tl-advies die een praktische opleiding willen volgen. In het eerste jaar maakt de leerling meteen al kennis met de verschillende vakcolleges en volgt veel praktijkgerichte lessen vakmanschap. Na het eerste, oriënterende jaar kiest de leerling een beroepsrichting.

Kijk voor meer informatie over onze school op onze website www.dr.nassaucollege.nl.

 

 

Wat ga je doen als docent?

Je geeft 15 lessen Biologie aan 2e en 3e klassen vmbo kader en basis.

De functie van docent heeft onder andere de volgende taken:

 • Het verzorgen van het onderwijsleerproces;
 • Het daartoe op basis van het leerplan bepalen en samenstellen van de leer- en oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen;
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum;
 • Het begeleiden van individuele en groepen leerlingen, waaronder het mentoraat;
 • Het begeleiden van leerlingen bij projecten, werkstukken e.d.;
 • Het beoordelen van werkstukken en studieresultaten, het samenstellen, afnemen en beoordelen van toetsen, tentamens en examens en het volgen van de studievoortgang en het zorgdragen voor de invulling van het leerlingvolgsysteem;
 • Het voeren van gesprekken met ouders van leerlingen;
 • Het leveren van bijdragen aan schoolevenementen, voorlichtingsactiviteiten, enz.;
 • Het onderhouden van contacten met externe deskundigen en instellingen;
 • Het in voorkomende gevallen aansturen van onderwijsondersteunend personeel.


Al onze medewerkers werken vanuit de kernwaarden bevlogenheid, betrokkenheid, samenwerking en professionele ontwikkeling. Bij deze vacature zijn naast een 2e graads lesbevoegdheid Biologie en relevante werkervaring tevens de volgende competenties van belang:

 • Kunnen motiveren van leerlingen;
 • Kunnen omgaan met ouders;
 • Kunnen inspelen op veranderende onderwijsvragen;
 • Kunnen samenwerken en communiceren;
 • Zelfstandig kunnen werken;
 • Kunnen reflecteren;
 • Je bent pedagogisch competent: je creëert een veilige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent vak- en didactisch competent: je ontwerpt een krachtige leeromgeving in je lessen;
 • Je bent organisatorisch competent: je zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in je lessen;
 • Je bent interpersoonlijk competent: je gaat op een prettige manier met de leerlingen om en zorgt ervoor dat er een goede sfeer van samenwerken heerst.


Wat bieden wij?

Het betreft een tijdelijke aanstelling ter waarneming van zwangerschapsverlof per 10 mei 2021 tot 10 juli 2021. Mogelijk vindt er een verlenging plaats in schooljaar 2021/2022. De aanstellingsomvang is ca 0,5 fte.

De functie is ingeschaald in loonschaal LB, CAO VO. Het salaris bij schaal LB bedraagt minimaal
€2822 en maximaal €4301 bruto per maand bij een fulltime betrekking.

 

 

Informatie en solliciteren

Wil je meer informatie?

Je kunt voor meer informatie over deze vacature contact opnemen met de heer Paul de Bie, afdelingsleider Vakcollege, tel 0592-333185 of 06-18291781.


Heb je interesse?

We zien jouw sollicitatie graag tegemoet! Een motivatiebrief met curriculum vitae kan tot uiterlijk 28 februari 2021 gestuurd worden naar Suzanne Verschoor, medewerker P&O, emailadres vsn@dr.nassaucollege.nl, onder vermelding van het vacaturenummer. De gesprekken vinden in de tweede week van maart plaats.

 

Toestemming voor het verwerken van jouw persoonlijke gegevens (AVG):

Je geeft door middel van het versturen van je sollicitatiebrief en CV toestemming voor de verwerking van jouw gegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Conform de privacy wetgeving wordt met jouw gegevens vertrouwelijk omgegaan en enkel voor het doel gebruikt waarvoor ze zijn opgevraagd. Jouw gegevens worden uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de selectieprocedure vernietigd, tenzij je toestemming hebt gegeven om de gegevens langer te bewaren. Wil je meer weten over ons privacy beleid? Ons beleidsplan privacy is opgenomen op onze website onder 'Regelingen en documenten'.

 

 

Uren:
18 tot 21 uur per week

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 2.822,- tot € 4.301,- per maand