Medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee
Type
Werkgever
Opgericht in
2001
Wende komt graag in actie en onze dienstverlening is beschikbaar voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en voor de overheid (UWV – gemeenten). Wende is een sterke regionale speler in Zeeland en West-Brabant. Werkgevers kunnen bij Wende terecht voor arbeidsvraagstukken op het gebied van (langdurige) zieke werknemers, verzuim, re-integratie en voor arbeidsdeskundig advies. Daarnaast wordt de expertise van Wende vaak ingezet tijdens outplacement trajecten en vraagstukken omtrent arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Tenslotte is Wende de ideale partner in het uitvoeren van assessments en in arbeidspsychologische advisering bij complexe vragenstukken rondom personeel, arbeid en ziekte. Ook werknemers, particulieren en werkzoekenden weten de weg naar Wende te vinden. Wij zijn een betrokken partner in het beantwoorden van uiteenlopende vragen op het gebied van loopbaanadvisering- en coaching, beroeps- en studiekeuze onderzoek, effectief solliciteren en budget coaching. Wende maakt gebruik van een uniek online vacaturezoeksysteem om de weg naar passend werk te vergemakkelijken. Wende is voor UWV en Gemeenten een betrouwbare, deskundige en resultaatgerichte partner op het gebied van re-integratie en persoonlijke ondersteuning. Onze doelgerichte en praktische aanpak is gericht op het verkrijgen en behouden van duurzame en passende arbeid.

Wie zijn wij?

Wende biedt al ruim 14 jaar oplossingen in arbeidsgerelateerde vraagstukken aan zowel werkgevers, overheid (UWV, gemeenten) als aan werknemers en werkzoekenden. Wende is gespecialiseerd in vraagstukken omtrent: •Outplacement •Re-integratie tweede en derde spoor •Loopbaanbegeleiding •Arbeidspsychologisch advies en assessment •Jobcoaching Wende denkt in mogelijkheden voor werkgevers en organisaties en gaat op zoek naar een duurzame oplossing voor alle betrokken partijen.

Onze kernwaarden en -activiteiten

De aanpak van Wende onderscheidt zich door de resultaatgerichte, praktische en betrokken manier van werken waarbij de focus ligt op duurzame inzetbaarheid en het benutten van kansen en talenten. Wende gaat net iets verder. Regionale speler Ruim 13 jaar is Wende actief in Zeeland en West-Brabant en heeft daardoor volwaardige ervaring in de regionale arbeidsmarkt. De persoonlijke aanpak van Wende en veelzijdige kennis over de lokale arbeidsmarkt maken mede dat wij langdurige en tevreden relaties hebben opgebouwd. Wende werkt voor verschillende grote alsmede kleine bedrijven, organisaties, instellingen. We zetten in op samenwerking en het benutten van elkaars krachten. Expertise en deskundigheid Door het inschakelen van Wende, haalt u kennis en kunde in huis. Wende beschikt over de expertise van ervaren (job)coaches, trainers, jobhunters, loopbaanadviseurs en arbeidspsychologen en werkt nauw samen met bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Wende en de medewerkers van Wende beschikken over diverse keurmerken en certificeringen en zijn aangesloten bij beroepsverenigingen. Specialist voor werkgevers Werkgevers kunnen bij Wende terecht voor een deskundig advies met betrekking tot arbeidsgerelateerde vraagstukken rondom outplacement, re-integratie, verzuim, ziekte, selectie, ontwikkeling, mobiliteit en HR zaken. Dit zijn vaak vraagstukken die complex zijn en extra tijd, kennis of aandacht vergen. Werkgevers kunnen rekenen op de jarenlange ervaring en expertise van Wende. Specialist voor werknemers, werkzoekenden en mensen met een arbeidshandicap Werknemers die hun baan zijn verloren of gaan verliezen of mensen met een arbeidshandicap en afstand tot de arbeidsmarkt worden middels de deskundige re-integratie,- outplacement,- en loopbaantrajecten door Wende begeleid in de zoektocht en toeleiding naar passend werk. Zij worden gedegen voorbereid de arbeidsmarkt en leren talenten te ontdekken en in te zetten. Wende gaat net verder voor jou! Maatwerk Ieder vraagstuk is anders en iedere werkgever en werknemer zijn uniek. De dienstverlening van Wende is dan ook maatwerk en er wordt op basis van iedere afzonderlijke vraag een passende en werkbare oplossing geboden. De dienstverlening van Wende wordt zowel persoonlijk als via e-caoching aangeboden.

Contactgegevens

susan@wende.nl

 

Werken bij Wende

Sfeer

Goed

Collega's

Leuk

Arbeidsvoorwaarden

Goed
Ontwikkelmogelijkheden
Goed