Vereniging voor BSO Gooiland (Gooilandschool)

Medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Type
Werkgever
Locatie
1
De Gooilandschool telt ongeveer 420 leerlingen en 40 medewerkers. De Gooilandschool is een vereniging en wordt aangestuurd door een bestuur i.s.m. de directie. Naast het bestuur worden ook ouders betrokken in het schoolproces middels o.a. een Medezeggenschapsraad (MR) en een Ouderraad (OR). Voor meer informatie over en van deze organen klik op "organisatie" De school hanteert een continurooster wat inhoudt dat de kinderen tussen de middag op school, samen met de leerkracht een lunch nuttigen. Ook gaan de kinderen voor of na de lunch een lange tijd naar buiten. In samenwerking met de ouders wordt het buitenspelen in goede banen geleid. Voor meer informatie hierover, klik op "continurooster". Op de Gooilandschool vinden we normen en waarden zeer belangrijk. Dit onderwerp staat centraal in onze regelgeving, omgangsvormen en lesmaterialen. Daarnaast streeft de Gooilandschool ernaar een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het kind tot wereldburger. Kinderen van deze tijd worden geconfronteerd met een veelheid aan middelen en mogelijkheden om hun grenzen te verleggen. Het is belangrijk deze kansen in goede banen te leiden en keuzes mogelijk te maken zodat het kind zich optimaal kan ontplooien.

Wie zijn wij?

Op de Gooilandschool koesteren we onze kinderen, hun spontaniteit, hun nieuwsgierigheid en hun creativiteit. We leren ze lezen, schrijven en rekenen. We helpen ze vol zelfvertrouwen opgroeien en samenwerken. Respect is hierbij het centrale thema. Zo zetten onze kinderen in een veilige omgeving hun eerste stappen als wereldburger. Op de Gooilandschool krijgt ieder kind de kans het beste uit zichzelf te halen.   Waarom de Gooilandschool?
  • Buurtschool
  • Kleine klassen
  • Continu rooster
  • Onderwijs op maat
  • Bevlogen lerarenteam
  • Zeer goede schoolresultaten
  • Moderne leermiddelen en les in Engels.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden
Reiskostenvergoeding
Pensioenregeling
Stage mogelijk
Bijdrage ziektekosten
Thuiswerkregeling
Persoonlijke ontwikkeling
Studiekostenregeling
Opleidingen

Onze vacatures

Wij hebben vacatures voor:

Beroepsgroepen
Onderwijs
Opleidingsniveaus
HBO
WO

Contactgegevens

Sarah Klay

sarahklaysmit@gmail.com

www.gooilandschool.nl

Werken bij Vereniging voor BSO Gooiland (Gooilandschool)

Sfeer

Goed

Collega's

Leuk

Arbeidsvoorwaarden

Goed
Ontwikkelmogelijkheden
Goed