Quik professionals b.v.

Medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee
Type
Werkgever
Opgericht in
2015
Omzet
100.000-500.000
Quik is de katalysator tussen uitdaging, mogelijkheden en oplossing binnen de bouwtechnische en facilitaire branche. Quik heeft de volle overtuiging dat persoonlijk contact, vertrouwen en verantwoordelijkheid leidt tot het aangaan van duurzame relaties, intrinsieke motivatie en resultaat. Vanuit de partnershipgedachte werkt Quik vraaggericht en is een katalysator tussen uitdaging, mogelijkheden en oplossing binnen de bouwtechnische en facilitaire branche. De steeds sneller veranderende wereld vol economische, ecologische, sociale en technologische ontwikkelingen vergt creativiteit, organisatiedynamiek en flexibiliteit. Quik wil als partner via een zorgvuldig opgebouwd en bereikbaar netwerk van vakspecialisten in combinatie met een interactief, praktisch ICT-programma samen met opdrachtgevers inspelen op deze behoefteverandering. Door deze werkwijze positioneert Quik zich niet als leverancier, maar als strategisch partner en/of co-maker. Quik onderscheidt zich in haar aanpak door oprechte aandacht, transparante communicatie en verantwoordelijkheid met elkaar te combineren, waardoor vanuit persoonlijke waarden wordt gehandeld. Door deze aanpak borgt en ontwikkelt Quik continu haar authentieke identiteit en dragen we zorg voor het managen van de verwachtingen.

Onze cultuur

Persoonlijk Persoonlijk contact is in onze ogen het startpunt voor een vertrouwensrelatie. Via deze interactie stimuleren we het wederzijdse vertrouwen en alleen dan is het mogelijk om de drijfveren en competenties van professionals inzichtelijk te krijgen. Eén van de belangrijkste aspecten in onze ‘mensenwereld’. Juist daarom zal Quik altijd in persoonlijk contact treden met opdrachtgevers en professionals. Quik is overtuigd dat deze insteek bijdraagt aan bewustwording, vertrouwen en het ontwikkelen en delen van kennis en inzichten. Transparant Katalysator voor openheid en transparantie. Samenwerken valt of staat met het managen van verwachtingen. Dit kan alleen door de kaders inzichtelijk te maken. Quik blijft voorzien in het verstrekken van informatie naar opdrachtgevers en vakspecialisten. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Vertrouwen Katalysator voor vertrouwen. Het vertrouwen dat Quik een succesvolle organisatie wordt. Het vertrouwen dat het goed omgaan met mensen en oprechte aandacht leidt tot betere resultaten, commitment en tevredenheid. Het vertrouwen dat de focus op duurzame relaties, en daarmee een haal- en brengplicht, leidt tot jarenlange succesvolle samenwerkingen. Het vertrouwen dat wat je geeft, je (op korte of lange termijn) altijd terugkrijgt. In welke vorm dan ook.

Jouw voordelen

Flexibele schil Quik faciliteert tijdelijke en structurele oplossingen binnen projectmatige omgevingen of de flexibele schil binnen organisaties. Hierbij focust Quik zich volledig op de vraag van de klant. Dit met één doel: de juiste katalysator vinden om de best passende reactie te creëren. Op basis van de informatie vanuit de opdrachtgever schetst Quik de voorwaarden en eisen en selecteert Quik de vakspecialist met de juiste competenties, vaardigheden en drijfveren. Ontsourcing Het is geen typefout… Het is de term die Quik gebruikt wanneer opdrachten worden uitbesteed. Een samensmelting van de begrippen ontzorging en outsourcing. Met een innovatief ICT-systeem als hulptool, waarin de beschikbaarheid van vakspecialisten in één oogopslag inzichtelijk wordt, is Quik in staat om projecten aan te nemen. Bij het aannemen van opdrachten draagt Quik in overleg met de opdrachtgever en vakspecialist zorg voor het maken van meetbare kwaliteitsafspraken, zoals het opstellen van een Service Level Agreement (SLA). Het voordeel voor opdrachtgevers is dat de exacte kosten inzichtelijk worden terwijl Quik de verantwoordelijkheid draagt voor het uit te voeren project. Via deze vorm van samenwerking wil Quik inspelen op de veranderende behoefte binnen branches en organisaties om (deel)projecten volledig uit te besteden. Quik on Demand Naast bovenstaande activiteiten wil Quik ook met haar dienstverlening inspelen op de veranderende behoeften binnen organisaties. Concreet betekent dit dat organisaties onze kennis en expertise ‘On Demand’ kunnen benutten. Naast bovenstaande activiteiten kunnen deze vragen bestaan uit: Executive Search / Werving & Selectie Opdrachtgevers kunnen Quik de opdracht geven om de juiste persoon te werven en selecteren, met als doel deze per direct in dienst te nemen. Participeren in aanbestedingen Quik is in staat om zowel aan de voorzijde als achterzijde van aanbestedingen waarde toe te voegen. Aan de voorzijde heeft Quik de juiste kennis en expertise om (voor een deel binnen de aanbesteding) een plan van aanpak op te stellen. Daarnaast kan Quik, zeker met behulp van ons innovatieve en praktische ICT-tool, de vakspecialisten selecteren die de werkzaamheden uitvoeren. Mobiliteit / Outplacement Vanuit onze vraaggerichte filosofie wil Quik opdrachtgevers en/of organisaties hulp bieden bij het creëren van oplossingen op het gebied van mobiliteits- en outplacementtrajecten. Het ICT-programma biedt de mogelijkheid om personeelsleden, die (op welke manier dan ook) elders willen of moeten gaan werken, op vertrouwelijke, praktische wijze onder de aandacht te brengen bij mogelijk nieuwe opdrachtgevers.

Onze vacatures

Wij hebben vacatures voor:

Beroepsgroepen
Techniek
Opleidingsniveaus
MBO
HBO
WO

Contactgegevens

Ron Roodhorst

0657875226

ron@wearequik.nl

 

Werken bij Quik professionals b.v.

Sfeer

Goed

Collega's

Leuk

Arbeidsvoorwaarden

Goed
Ontwikkelmogelijkheden
Goed