Qpi group

Medewerkers
1-10
Internationaal actief
Nee
Type
Werkgever
Q.P.I. is in 1988 opgericht en heeft zich sinds die tijd ontwikkeld als een expert op het gebied van printplaattechnologie en PCB design. In Nederland beschikt Q.P.I. over een modelshop voor snel monteren van prototype printplaten en enkelstuks. Q.P.I. is onderdeel van de FineLine Global Group en heeft vertegenwoordiging in o.a. Polen. PCB-Technologie Q.P.I. beschikt over een laboratorium in Helmond voor de ondersteuning van de ontwikkeling en het verrichten van kwaliteitsonderzoek. Voor de productie van printplaten heeft Q.P.I. een groot aantal productiefaciliteiten in Europa en Azië tot zijn beschikking. Al in het allervroegste stadium van de offertevoorbereiding wordt een afweging gemaakt welke productielijn het meest geschikt is voor het daadwerkelijk produceren van een order. Belangrijke factoren bij deze afwegingen zijn zaken als technische complexiteit en betrouwbaarheid, gewenste levertijd en verwachte volumes. Iedere productiefaciliteit heeft zijn specifieke sterktes en door deze vroegtijdige productieallocatie wordt ieder Q.P.I.-product altijd in de meest geëigende productielijn gefabriceerd. Alhoewel de diverse productielijnen beschikken over verschillende sterkten en eigenschappen hebben ze allemaal een aantal zaken gemeenschappelijk: een uitmuntend kwaliteitssysteem en zijn leidinggevend hun specifieke gebied middels een stringent auditsysteem door Q.P.I. op kwaliteit en een groot aantal andere parameters bewaakt ze zijn geïntegreerd in het logistieke systeem van Q.P.I. waardoor onze klanten optimaal beleverd worden onafhankelijk van de feitelijke locatie van de productielijn Q.P.I. streeft er naar om in alle behoeften van zijn klanten te voorzien en daarom worden nieuwe ontwikkelingen in technologie en applicatie direct geïndustrialiseerd zodra de behoefte ontstaat. Door de dynamiek van het interconnectie vakgebied vindt er derhalve voortdurend uitbreiding plaats van onze industriële basis.

Contactgegevens

0000000000

jobbird_qpigroup@vonq.com

Werken bij Qpi group

Sfeer

Goed

Collega's

Leuk

Arbeidsvoorwaarden

Goed
Ontwikkelmogelijkheden
Goed