PROambt

Medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Type
Werkgever
Locatie
Maastricht
Opgericht in
2002
PROambt stelt zich ten doel door haar klanten - in principe werkgevers en werknemers in de publieke sector, bestuurders en volksvertegenwoordigers - te worden verkozen tot voorkeursleverancier voor (aanvullende) inkomenszekerheid. Daartoe biedt PROambt kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor werkgever en werknemer. De kwaliteitsoplossingen zijn gebaseerdmissie_en_waarde op een brede kennis van de ambtelijke rechtspositie, de fiscale wetgeving, de regelingen van sociale zekerheid en de uitvoeringstechniek. Onlangs is daarbij bovendien extra aandacht ontwikkeld voor het goed functioneren van het democratisch bestuur bij Gemeenten en Provincies.

Wie zijn wij?

Het is niet voor niets dat uw Pensioenreglement in totaal 179 bladzijden telt. Een fors boekwerk derhalve...
De regelgeving is dan ook knap ingewikkeld. Voor heldere uitleg, maar ook voor naadloos aansluitende regelingen kon u vroeger maar op één adres terecht: Het Pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs te Heerlen.

De tijden zijn veranderd, zo ook hier. U kunt nu wel kiezen... objectief en onafhankelijk!

Sinds PROambt in 2002 is opgericht zijn er meerdere aanbieders met een grote kennis van zaken. Meer aanbieders zorgen voor concurrentie en een betere marktwerking. Dit leidt tot meer keuzevrijheid en een aanmerkelijke betere dienstverlening en prijsstelling.

Ervaring en achtergrond

De meeste adviseurs van PROambt hebben jarenlang ervaring opgedaan bij het Pensioenfonds voor Overheid & Onderwijs. Door deze uitstekende leerschool hebben de mensen van PROambt niet alleen het pensioenreglement tot in detail leren kennen, maar hebben zij ook een breed inzicht in de achterliggende mechanismen ontwikkeld. Met name op het gebied van de samenhang en de samenloop van de verschillende componenten van de inkomenszekerheid van de ambtelijke rechtspositie.

PROambt heeft op basis van haar grondige materiekennis en creativiteit voor u als werkgever een aantal slimme oplossingen uitgewerkt. Oplossingen die in ieder geval kosten besparen voor de werkgever en voor de werknemer veelal extra netto koopkracht opleveren. Graag berekenen wij voor u welke besparingen u kunt realiseren in concrete situaties.

Ontstaan en historie

PROambt is eind 2002 opgericht. Sindsdien maakt de organisatie een flinke groei door (ruim 20 medewerkers medio 2009). Dat is het overtuigende bewijs dat er grote behoefte is aan onze kennis, onze aanpak en onze specifieke dienstverlening.

Centraal in de aanpak van PROambt staat de brede materiekennis van de rechtspositie en de aanverwante regelingen op het gebied van inkomenszekerheid en pensioenen.

Wat schiet u er mee op?

PROambt staat voor regelkennis, materiedeskundigheid en verzekeringservaring, maar ook voor innovatief ontwerpen van regelingen tegen scherpe tarieven die naadloos aansluiten op uw rechtspositie. De regelingen die PROambt als onafhankelijk adviseur ontwikkelt, zijn niet alleen sectorspecifiek maatwerk, maar ook aanzienlijk goedkoper dan u bent gewend. Bovendien kunnen wij u veel werk en berekeningen uit handen nemen!

Onze cultuur

PROambt is van oudsher een veelgevraagde organisatie voor specifieke adviestrajecten rondom de ambtelijke rechtspositie, het risicomanagement en de veelsoortige pensioenproblematiek. Daarbij herkennen veel overheidsorganisaties de situatie dat bepaalde (deelgebieden van) projecten zich beter lenen voor advisering door een op dat gebied gespecialiseerde organisatie dan voor een consultant van een generiek adviesbureau. Een generalist moet zich tenslotte eerst de specifieke materie eigen maken en gaat pas daarna aan de slag. PROambt is als deskundige op genoemde gebieden direct inzetbaar.

Enkele voorbeelden van door PROambt afgeronde projecten:
Vergelijking arbeidsvoorwaarden voor privatiserende organisatie
Voor B-3 organisatie gezocht naar goedkopere pensioenoplossing
Vergelijking pensioenregeling ABP - PGGM
Assurantie Management Scan
Thema fusie
Scan van de begroting

Carrièremogelijkheden

Arbeidsmobiliteit is actueel. Veel overheids-, onderwijs-, en zorgorganisaties hebben te maken met forse bezuinigingen, taakstellingen en boventalligheid. Tegelijkertijd komt er de komende jaren een flinke golf van pensioneringen aan en verwachten we een groot tekort aan jonge, hoogopgeleide medewerkers. Er is dus behoefte aan personele mobiliteit...
 
- BaanBaan is een samenwerking van Leeuwendaal en PROambt.
- BaanBaan biedt werkgevers een integrale oplossing voor mobiliteit.
- BaanBaan geeft medewerkers de mogelijkheid hun ervaring breder in te zetten met behoud van inkomens- en pensioenzekerheid.
- BaanBaan werkt voor verplichte mobiliteit, voor medewerkers die boventallig zijn verklaard of herplaatsbaar zijn. Maar ook voor vrijwillige mobiliteit biedt BaanBaan een oplossing. Wij maken een passend arrangement op maat. BaanBaan is een initiatief van Leeuwendaal en PROambt.
 
Met medewerkers, die volgens het beleid van de organisatie in aanmerking komen, doen we een uitgebreide intake.
Daarbij:
- brengen we competenties, ambities en mogelijkheden in kaart (door inzet van loopbaanadviseurs van Leeuwendaal)
- maken we een grondige en eerlijke analyse van de financiële gevolgen en hoe die te voorkomen. (door inzet van pensioendeskundigen van PROambt) In de bewustwording van de financiële implicaties zit een belangrijke, motiverende drijfveer voor mobiliteit. 
Onze inspanningen zijn er op gericht de financiële schade te beperken én nieuwe mogelijkheden naar groei te openen.
 
Voor de gehele administratieve afhandeling van deze intake willen we ons team op korte termijn gaan uitbreiden. Hiervoor zijn wij op zoek naar iemand met uitstekende Excel kennis en de rest van MS Office 2010.
Een hele belangrijke eigenschap is een zeer grote nauwgezetheid en accuratesse. Alsook energieke uitstraling en drive, zelf initiatief nemen en meedenken zijn belangrijke eigenschappen!
Er is een procedure over het werkproces beschreven, maar hiermee creatief omgaan en alsnog niets over het hoofd zien, is een uitdaging die je wilt en kunt aangaan.
 
Verdere eisen
  • gewenste niveau: HBO
  • harde eis: zeer goede kennis van MS Excel
  • goede beheersing van de Nederlandse taal
  • zo veel mogelijk relevante ervaring
  • Bekwaam in contact met opdrachtgever en betrokken medewerker (telefonisch als per mail)

Jouw voordelen

PROambt heeft een duidelijke filosofie. Daarin staan de volgende waarden centraal: Alles wat PROambt doet, staat in het teken van de klant Alles wat PROambt doet, staat in het teken van kwaliteit en integriteit Alles wat PROambt doet, staat in het teken van resultaat Alles wat PROambt doet, staat in het teken van innoveren en ondernemen Alles wat PROambt doet, staat in het teken van "Garantie voor Zekerheid"

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden
Vakantiegeld
Facilitair
Telefoon van de zaak
Persoonlijke ontwikkeling
Opleidingen

Onze vacatures

Wij hebben vacatures voor:

Beroepsgroepen
Administratief en secretarieel
Opleidingsniveaus
HBO

Contactgegevens

Nicole Schrijvers

nicoleschrijvers@proambt.nl

www.proambt.nl

Werken bij PROambt

Sfeer

Goed

Collega's

Leuk

Arbeidsvoorwaarden

Goed
Ontwikkelmogelijkheden
Goed