Medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Type
Werkgever
Locatie
De Meern
Opgericht in
1990
PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale gebruikerservaring. PQR wil op de Nederlandse markt een significante speler blijven in haar vakgebied. Samen met haar partners is PQR een slagvaardige organisatie met professionele en uiterst gemotiveerde medewerkers, proactief inspelend op nieuwe inzichten en mogelijkheden. PQR streeft naar de realisatie van gestelde doelen in nauwe samenwerking met haar klanten. Klanten van PQR zijn actief in alle sectoren van de samenleving en zijn te typeren als middelgrote tot grote organisaties waarbij de ICT-voorziening van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. Omzet wordt gerealiseerd in zowel de profitals de non-profitsector, waarvan een significant deel in de gezondheidszorg, educatie, lokale en rijksoverheid. De maatschappij digitaliseert meer en meer. Er worden hogere eisen gesteld aan de beveiliging en vooral de beschikbaarheid van informatie. De gebruiker wil overal, ongeacht plaats of tijdstip,op een veilige manier, toegang hebben tot data en applicaties. Als kennispartner informeert PQR over nieuwe technologieën waarmee de klant nog eenvoudiger zijn ICT-omgeving draaiende kan houden, waarbij optimale performance belangrijk is en de gebruiker altijd en overal met ieder gewenst device, bij zijn informatie kan. PQR biedt daarmee een ICT-omgeving die beheerbaar en overzichtelijk is en bovendien een aanzienlijke kostenverlaging met zich meebrengt, niet alleen in beheer, maar ook in energieverbruik. Daarnaast dragen onze oplossingen bij aan een aanmerkelijke reductie van CO2 uitstoot. Hiermee zorgt PQR voor een ICT-infrastructuur die stabiel, flexibel en toekomstvast is. PQR ontwerpt, levert en implementeert dynamische infrastructuren. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan preventief management van de omgeving zodanig dat een private cloud ontstaat. Naast omzetgroei voorzien wij blijvende uitbreiding van ons personeelsbestand. De acquisitie van nieuwe projecten blijft onverminderd doorgaan en vereist daarom een verdere kwalitatieve én kwantitatieve uitbouw van de organisatie. Door de onderscheidende kracht van PQR zullen we aan de top blijven staan van de Nederlandse high-end Server-, Storage- en Virtualisatiemarkt, niet in de laatste plaats dankzij onze medewerkers. De strategie die wij volgen om onze missie na te streven is in de eerste plaats het bewaken en naleven van de kernwaarden van PQR: eenvoud, vrijheid en professionaliteit. PQR richt zich op klanten die actief zijn in alle sectoren van de samenleving en die te typeren zijn als middelgrote tot grote organisaties waarbij de ICT-voorziening van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. PQR richt zich op vier hoofdthema’s: - Data & Systems Availability - Application & Desktop Delivery - Secure Access & Secure Networking - Advanced ICT Infrastructure & Management Onder het mom van: ‘meer van hetzelfde’, ofwel focus, herkenbaarheid, ervaring en continue ontwikkeling, zijn er steeds meer PQR-medewerkers actief met het verstrekken van adviezen, verkopen van oplossingen en het uitvoeren van werkzaamheden binnen het kader van bovengenoemde hoofdthema’s. Van ieder thema bestaat dan ook een uitgebreide white paper, waarin – bij de eerste drie thema’s met behulp van een schematisch overzicht - uitgebreid uitleg gegeven wordt over het betreffende onderwerp. Alhoewel de variëteit en complexiteit eerder toeneemt dan afneemt, blijft het werkgebied en positionering van de organisatie in de markt hetzelfde. Klanten hebben meer keuzes waardoor het lastiger wordt om de juiste keuze te maken. PQR helpt complexiteit om te buigen in eenvoud. Eén van de hulpmiddelen om deze eenvoud kracht bij te zetten is ons aanbod van waardeproposities. Een waardepropositie is een soort ‘in the box’ service, waarmee de klant met één totaalpakket een bepaalde dienst, danwel functionaliteit en service, afneemt. Met trots benoemen wij hier EasyVDI, een kant-enklare desktop virtualisatie oplossing. Kernwaarden zijn de bouwstenen van een organisatiecultuur en zijn bepalend voor de ’persoonlijkheid’ van een organisatie. Bij PQR hanteren we de volgende kernwaarden: eenvoud, vrijheid en professionaliteit. ICT is voor de meeste mensen een complex begrip. Wij brengen graag de complexiteit die ICT met zich meebrengt terug naar de essentie. PQR-medewerkers zijn professionals die precies weten wat ze doen; zij zijn opgeleid om ICTomgevingen neer te zetten die feilloos draaien. De kernwaarde ‘eenvoud’ vertaalt zich in heldere en simpele procedures en processen, duidelijke offertes, een pragmatische aanpak en flexibiliteit. Bij PQR trekken we heldere, beknopte en goed onderbouwde conclusies. Wij brengen complexiteit terug naar eenvoud en dragen onze kennis en ervaring graag aan onze klanten over, zodat ook zij van de eenvoud in ICT kunnen meeprofiteren. De PQR-aanpak noemen wij dat. En dat is waar PQR voor staat. Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? Met de kernwaarde ‘vrijheid’ illustreren we dat iedere PQR-medewerker zijn of haar functie binnen bepaalde grenzen op eigen wijze mag invullen, zolang het bereiken van gestelde bedrijfsdoelen het uitgangspunt is. Er is daarnaast voldoende ruimte voor realisatie van persoonlijke doelen. Bij PQR zijn we ervan overtuigd dat dit uiteindelijk een positieve bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Vrijheid gaat altijd samen met verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Als je de vrijheid hebt om te kiezen, heb je de verantwoordelijkheid om het beste alternatief te selecteren, maar ook de mogelijkheid om jouw stem te laten gelden. PQR laat je die keuzes maken en geeft jou de vrijheid en bevoegdheid om dit te doen. PQR reikt je graag de middelen (vaardigheidstrainingen, opleidingen, tijd) aan die je nodig hebt om jouw persoonlijke doelen te bereiken.De kernwaarde ‘professionaliteit’ bij PQR wil zeggen dat wij hoge eisen stellen aan de kwaliteit van producten en diensten en daar ook naar handelen. Bij nagenoeg al onze partners heeft PQR de hoogste partnerstatus. Dit is veelal op uitnodiging en geeft aan dat we een kennisorganisatie zijn met focus, gecertificeerde medewerkers, praktijkervaring en referenties. Deze kennis vertaalt zich tevens naar diverse awards en successen, op persoonlijke titel of als bedrijf. Meer hierover kun je lezen onder het kopje Succes. Zoals gezegd beschikken onze medewerkers over aantoonbare en brede expertise in ons vakgebied. Middels o.a. partnerdagen, zowel in Nederland als in het buitenland, blijven zij op de hoogte van de nieuwste technologieën. Wij doen er alles aan om benodigde certificeringen te kunnen behalen en te behouden en stimuleren medewerkers om opleidingen en cursussen te volgen. Op onze maandelijkse kantoordagen organiseren wij dan ook diverse sessies om deze kennis met elkaar te delen. Niet alleen voor PQR, maar natuurlijk ook voor hun persoonlijke groei. Onze professionaliteit bewaken we door in onze beoordelingsprocedures naast bevindingen vanuit de interne organisatie ook ervaringen van onze klanten en leveranciers mee te laten wegen. Daarnaast komen we onze afspraken na en doen we wat we zeggen. Onze werkwijze is daarom helder en open. In een plan van aanpak leggen we wensen, eisen en mogelijkheden naast elkaar. Vervolgens bieden we de klant de beste oplossing, waarbij zoveel mogelijk een resultaatverplichting wordt aangegaan en leverancierskeuze open staat. Als het gaat om de verbetering van onze kwaliteit en service richting onze klanten, blijven we voortdurend alert. We leggen in heldere en eenvoudige bewoordingen oplossingen voor en durven fouten te erkennen om ze daarna op te lossen. Bij PQR creëren we commerciële kansen en winnen vervolgens vertrouwen, ontvangen waardering en krijgen volledige medewerking van klanten. Proactief, initiatiefrijk en creatief in oplossingen. Natuurlijk werken wij goed samen en blijven we scherp door onze kennis met elkaar en met onze klanten te delen. Dat noemen wij Professionaliteit met een hoofdletter P. PQR heeft een platte organisatie. Dat wil zeggen dat er weinig hiërarchische verschillen zijn en er daardoor een informele werksfeer bestaat. Zoals al in de kernwaarde ’vrijheid’ naar voren kwam, verwacht PQR een boven gemiddelde mate van zelfstandigheid en ondernemerschap bij haar medewerkers. Dit geldt voor alle niveaus en functies binnen de organisatie. Deze cultuur stelt de organisatie in staat om met beperkte sturing snel te kunnen reageren op marktvraag en klantbehoefte. Door de vrijheid en de horizontale organisatie kan er snel en slagvaardig gehandeld worden. Ook de kernwaarde ’professionaliteit’ is terug te vinden in de organisatie. PQR heeft bij haar voornaamste partners de hoogst mogelijke partnerstatus verworven. Hierin onderscheiden we ons van veel andere organisaties. Naast het behalen van deze onderscheidingen hecht PQR grote waarde aan een goede relatie met haar partners. PQR kent een no-nonsense cultuur en verwacht dit ook van haar medewerkers. Wij houden van openheid in communicatie en betrekken medewerkers bij besluitvorming. We behandelen klanten en collega’s zoals we zelf ook behandeld willen worden. We doen eerlijk zaken en komen afspraken na. We staan graag naast onze klanten en dragen ons steentje bij aan de samenleving.

Wie zijn wij?

PQR is een gewaardeerd technologiebedrijf en is als significante speler in de ICT branche actief in het ontwerpen, leveren en implementeren van professionele ICT-infrastructuren. Wij werken voor gerenommeerde klanten als: lokale- en regionale overheid, zorginstellingen, centrale overheid, hogescholen en universiteiten alsmede klanten uit de profitsector.

PQR bestaat sinds 1990, is gevestigd in De Meern en heeft ongeveer 120 medewerkers.

PQR is financieel gezond en is nog altijd hard aan het groeien. Klanten profiteren van de heldere aanpak en partners roemen de kennis en ervaring van PQR. Wij hebben dan ook de hoogste partner statussen en certificeringen van de meest toonaangevende partijen in de markt, zoals: VMWare, Citrix, HP, Microsoft, NetApp, RES en VMware.

Jouw voordelen

PQR is trots op haar medewerkers en geeft daaraan uiting door aandacht voor persoonlijke doelen. Werken bij PQR betekent werken bij een professioneel bedrijf waar je jouw ambities waar kunt maken. De meer dan 110 medewerkers werken graag bij PQR, vanwege: - de vooruitstrevende visie t.a.v. de technologie - de prettige, informele bedrijfscultuur - goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden - de kernwaarden eenvoud, vrijheid en professionaliteit - de maandelijkse kantoordag, waarop nieuws, kennis en ervaringen worden gedeeld (in PQR tijd) - de mogelijkheid om zelf een lease auto en telefoon te kiezen - de objectieve focus (PQR is Vendor van meerdere oplossingen) - de maatschappelijke betrokkenheid. PQR ondersteunt projecten met het PQR fonds PQR biedt een marktconform salaris. Naast de 8% vakantietoeslag bestaat er de mogelijkheid een variabel inkomen in de vorm van 1 tot 2 bruto maandsalarissen per jaar te verwerven.

Onze vacatures

Wij hebben vacatures voor:

Beroepsgroepen
ICT
Opleidingsniveaus
HBO

Contactgegevens

Marieke Merkelbach

marieke.merkelbach@pqr.nl

www.pqr.com/

Werken bij PQR

Sfeer

Goed

Collega's

Leuk

Arbeidsvoorwaarden

Goed
Ontwikkelmogelijkheden
Goed