ISZ De Brug

Medewerkers
1000+
Internationaal actief
Nee
Type
Werkgever
Onze missie (onze ambitie, ons doel): Zorg voor elkaar ISZ De Brug wil een toonaangevende zorginstelling zijn, waar we zorgen voor elkaar. Onze inzet is dat elke bewoner en cliënt zich thuis en veilig voelt bij ons. Onze prioriteit is niet in de eerste plaats om dagen toe te voegen aan het leven, maar om leven toe te voegen aan de dagen. Onze visie (onze zienswijze): Samen maken we het verschil Belangrijk in onze visie is dat iedereen uitgedaagd wordt om een bijdrage te leveren. Bij ISZ De Brug vinden we teamwork belangrijk, samen staan we voor goede zorg. Met “samen” bedoelen wij iedereen die betrokken is bij deze zorg, bewoners, naasten van bewoners, vrijwilligers en medewerkers. We gaan ervan uit dat elk mens uniek en van waarde is, een individu en tegelijk deel van een groter geheel. Vanuit onze christelijke identiteit zijn we een dynamische, open leefgemeenschap, waar iedereen zichzelf kan zijn. We bieden een sfeer van zorg en aandacht voor elkaar.

Wie zijn wij?

Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug, afgekort ISZ De Brug, is een woon- en zorgvoorziening voor ouderen met een zorgvraag op het gebied van wonen, zorg en welzijn. ISZ De Brug is in 1997 ontstaan uit de fusie van drie zorginstellingen; het verpleeg- en reactiveringcentrum Nassau Odijckhof en de woon- en zorgcentra Rehoboth en Sparrenheide. ISZ De Brug levert intramurale zorg aan verpleeghuisbewoners, revalidanten en verzorgingshuisbewoners. Extramuraal levert De Brug wijkzorg (huishoudelijke zorg en verzorging/verpleging) bij mensen thuis in Driebergen-Rijsenburg en in de aanleunwoningen van onze stichting. Daarnaast zijn er verschillende vormen van dagactiviteiten. ISZ De Brug wil mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid in leven en wonen laten behouden. Onze zorg- en dienstverlening wordt daarom geheel afgestemd op de vraag van de cliënt.

De kernactiviteit is het bieden van een zo breed mogelijk, samenhangend en gedifferentieerd zorgpakket, aan ouderen en revalidanten, uit Driebergen-Rijsenburg en de regio. Het mission statement kan worden samengevat in één zin: Zorg voor elkaar.
 

Jouw voordelen

Onze medewerkers Zorgverlening is mensenwerk. Dat geldt niet alleen voor de zorg voor onze bewoners, maar ook zeker voor de manier waarop we als medewerkers met elkaar omgaan. Prettig samenwerken door wederzijds respect voor elkaars persoonlijke eigenschappen en functionele deskundigheid. ISZ De Brug kenmerkt zich door de open werksfeer. Op de afdelingen werken we samen om het de bewoner zo goed mogelijk naar de zin te maken. Arbeidsvoorwaarden en werktijden De arbeidsvoorwaarden en de salarisschalen van de CAO VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg) zijn binnen onze organisatie van toepassing. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om door middel van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA) een deel van de arbeidsvoorwaarden af te stemmen op je persoonlijke situatie.

Onze vacatures

Wij hebben vacatures voor:

Beroepsgroepen
Zorg en medisch
Opleidingsniveaus
MBO

Contactgegevens

Afdeling personeelszaken

personeelszaken@iszdebrug.nl

www.iszdebrug.nl

Werken bij ISZ De Brug

Sfeer

Goed

Collega's

Leuk

Arbeidsvoorwaarden

Goed
Ontwikkelmogelijkheden
Goed