Medewerkers
11-50
Internationaal actief
Nee
Type
Recruitmentbedrijf
Sinds de oprichting in 2006 is Fahr-Becker gespecialiseerd in ICT recruitment. Deze focus op proactieve werving en selectie van ICT personeel heeft geleid tot een eigen netwerk van meer dan 50.000 ICT specialisten in Nederland. Omdat Fahr-Becker zich concentreert op de invulling van ICT vacatures beheersen wij wel het gehele spectrum van ICT disciplines.

Wie zijn wij?

Wij gaan ervan uit dat een écht goede match tussen kandidaat en werkgever een langdurige werkrelatie tussen beiden op moet kunnen leveren. Daarom zijn wij bij Fahr-Becker erg geïnteresseerd in de motieven en beweegredenen van zowel kandidaat als werkgever. We maken dan ook veel werk van het leren begrijpen van beide partijen. We doen dit door de inzet van onze gespecialiseerde recruitment consultants, die over het algemeen zijn afgestudeerd als psycholoog. Bovendien hanteren wij het beproefde Carrière Waarden Assessment. Hiermee analyseren we de persoonlijke drijfveren van de kandidaat en de aansluiting daarvan op type werk, werkopbrengst en werkomgeving van de werkgever. Zodoende bepalen we of zij überhaupt bij elkaar kunnen passen. De combinatie van onze jarenlange specialisatie in ICT recruitment en onze psychologische selec­tie­methodiek, heeft inmiddels geleid tot honder­den tevreden en veelal lang­durige samen­werkingen tussen werk­gevers en ICT specialisten.

Jouw voordelen

Kandidaat én werkgever centraal Wij streven naar ‘the perfect match’ tussen kandidaat en werkgever. Om die te realiseren, hanteren wij een bijzondere, nauwgezette werkwijze die anders is dan kandidaten en werkgevers gewend zijn. Dat begint bij het goed inzichtelijk maken van wat precies de wensen zijn van kandidaat en werkgever. Dit doen we aan de hand van de bekende functieprofielen, CV’s en motivaties. Standaard is deze informatie helder en compleet, zoals van een goed recruiter mag worden verwacht. De meerwaarde wordt echter gevormd door de uitgebreide toelichting en de achterliggende informatie die Fahr-Becker toevoegt. Het geeft beide partijen het benodigde inzicht bij de beoordeling van die ‘standaard’ informatie. Vervolgens gaan we daadwerkelijk de diepte in. Met name de motieven van zowel kandidaat als werkgever vinden wij érg belangrijk. Om deze goed te begrijpen en inzichtelijk te maken, hanteren wij een psychologische benadering. We geven beide partijen goed inzicht in wat zij nu precies van elkaar verwachten. Daartoe wordt een diepte-interview gedaan met een van onze psychologen. Daarnaast wordt een ondersteunend assessment uitgevoerd. Voor zover mogelijk worden de wederzijdse referenties opgesteld en gedeeld. Tot slot besteden wij veel aandacht, vanuit het perspectief van beide partijen, aan wat een samenwerking moet gaan opleveren op zowel op kortere als op langere termijn. Overzichtelijk dossier Het resultaat van deze nauwgezette aanpak wordt gedocumenteerd in een overzichtelijk dossier. Dit dossier wordt gedeeld met zowel kandidaat als werkgever, voordat zij elkaar gaan ontmoeten. Op deze manier zijn beiden zeer uitvoerig over elkaar geïnformeerd en is er een goede basis aanwezig voor een constructief gesprek. Onze ervaring is dat niet alleen het dossier als resultaat erg verhelderend is. Juist het doorlopen van het proces geeft beide partijen veel antwoorden en inzichten die nodig zijn voor een weloverwogen beslissing. Begeleiding met raad en daad Uiteraard zijn wij als Fahr-Becker gedurende het gehele selectieproces een raadgever voor beide partijen. Ook hier biedt onze psychologische benadering een belangrijk voordeel. We zijn toegerust om ons meer dan goed in te leven in de gesprekken en in ontstane situaties. Desgewenst springen we bij met raad en daad. Evaluatie Wij kijken achteraf graag terug met kandidaat en werkgever en evalueren wat de ervaringen zijn. Daardoor ontstaat vertrouwen in de juistheid van de genomen beslissing, terwijl wij blijvend kunnen werken aan de verbetering van onze dienstverlening.

Contactgegevens

Alexander van Dulken

online@fahr-becker.nl

Werken bij Fahr-Becker Recruitment Consultancy B.V.

Sfeer

Heel slecht

Collega's

Voldoende

Arbeidsvoorwaarden

Heel slecht
Ontwikkelmogelijkheden
Heel slecht

Beoordelingen over Fahr-Becker Recruitment Consultancy B.V.

Erg opdringerig

Wanneer je geen interesse hebt in de ongevraagd opgestuurde vacatures en je dit aangeeft, blijven ze je door spammen met andere vacatures. Wanneer je hier niet op reageert gezien je al verschillende keren hebt aangegeven dat je geen interesse hebt, gaan ze je je huidige werkgever mailen met berichten al "Ik ben een recruiter die al een enkele tijd contact heeft met {medewerker}, maar ik krijg nu geen contact meer met hem [...]"

  • geen
  • allemaal